Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 206
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0001/18 prepis VHS LTV PRODUCTION, s.r.o 0,00 € 22.01.2018 Objednávka
VO/0001/19 V zmysle CP zo dňa 15.1.2019 objednávam inštaláci bezpečnostného systému vo Svätom Jure PROFISECURITY, s.r.o 0,00 € 16.01.2019 Objednávka
VO/0001/20 Toner LASER servis 0,00 € 30.01.2020 Objednávka
VO/0002/18 návštevnícky poriadok SEDEM-reklamná agentúra s.r.o 0,00 € 11.01.2018 Objednávka
VO/0002/19 potlač kariet BITTER STUDIOS 0,00 € 23.01.2019 Objednávka
VO/0002/20 Strav. poukážky GGFS s.r.o 0,00 € 28.01.2020 Objednávka
VO/0003/18 toner LASER servis 0,00 € 02.02.2018 Objednávka
VO/0003/19
Objednávam rozloženie stanu s rozmermi 6x10 v dňoch 7. – 9. 6. 2019 počas trvania
Keramických trhov. Stan požadujeme rozložiť dňa 6. 6. 2019 do 12. hodiny (štvrtok), a demontáž stanu treba realizovať 9. 6. 2019 (nedeľa) po 18. hodine. Prosím Vás o bezpečnostné uchytenie stanu.
V prípade nejasností kontaktujte p. Jakubcovú, t.č. 0903659746
KLOST s.r.o 0,00 € 29.01.2019 Objednávka
VO/0003/20 Celoročná objednávka na:
kancelárske potreby
tlačiarenské práce
v zmysle žiadanky
Vladimír Jedinák CopyShop 0,00 € 15.01.2020 Objednávka
VO/0004/18 údržba PC AT-CLIP 0,00 € 29.01.2018 Objednávka
VO/0004/19 Ojednávam nasledovné služby na akciu Keramické trhy v Pezinku:
7. júna 2019 (piatok) do 8. hodiny dovoz Keramických kruhov z SOŠ na Komenského ulici na ná-mestie v Pezinku
10. júna 2019 (pondelok) do 8. hodiny odvoz keramických kruhov z námestia v Pezinku na SOŠ na Komenského ulici.
Petmas, s.r.o 0,00 € 29.01.2019 Objednávka
VO/0004/20 Inštalačné práce, prenos dát, disk SSD AT-CLIP 0,00 € 15.01.2020 Objednávka
VO/0005/18 oprava auta BPC AUTO, s.r.o 0,00 € 09.02.2018 Objednávka
VO/0005/19 prenájom 2 ks mobilných WC počas podujatia KT 2019
Mobilná toaleta 2 ks – dovoz dňa 7. 6.2019 v ranných hodinách (najneskôr do 12. hodiny, nakoľko sa potom uzatvára mesto)
Medziservis - sobota/nedeľa 4ks v ranných hodinách
Odvoz toaliet – 9.6. 2019 po 18. hodine, resp. 10. 6. 2019 v dopoludňajších hodinách

WECKO servis 0,00 € 29.01.2019 Objednávka
VO/0005/20 Celoročná objednávka:
Pranie a čistenie prádla
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 0,00 € 15.01.2020 Objednávka
VO/0006/17 toner LASER servis 0,00 € 06.03.2017 Objednávka
VO/0006/18 toner LASER servis 0,00 € 21.02.2018 Objednávka
VO/0006/19 Objednávam si u Vás zabezpečenie podujatia v termíne od 7. – 9. 6. 2019 v Pezinku.
Piatok od 15. hodiny do 21. hodiny
Sobota od 9. hodiny do 21. hodiny
Nedeľa od 9. Hodiny do 16. hodiny


Rescue zdravotná služba 0,00 € 29.01.2019 Objednávka
VO/0006/20 Celoročná objednávka:
Služby PO, BOZP v zmysle zmluvy
Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO 0,00 € 15.01.2020 Objednávka
VO/0007/17 kancelárske a čistiace potreby LAMITEC s.r.o 0,00 € 07.03.2017 Objednávka
VO/0007/18 nabitie gastrokariet GGFS s.r.o 0,00 € 26.02.2018 Objednávka
VO/0007/19 Toner LASER servis 0,00 € 28.02.2019 Objednávka
VO/0007/20 Celoročná objednávka:
Služby monitorovania a obhliadková činnosť v zmysle zmluvy
PROFISECURITY, s.r.o 0,00 € 15.01.2020 Objednávka
VO/0008/18 Zhotovenie vizualizácie I. a II. etapy na projekt: Zabezpečenie stálej expozície MMv Pk prostredníctvom výstavného mobiliáru FORM-A, spol. s.r.o 0,00 € 12.03.2018 Objednávka
VO/0008/19 Oprava auta Štyri M s.r.o 0,00 € 04.03.2019 Objednávka
VO/0008/20 Tlačiareň PH Officjet 9010 pre Sv.Jur AT-CLIP 0,00 € 10.02.2020 Objednávka
VO/0009/17 toner LASER servis 0,00 € 03.03.2017 Objednávka
VO/0009/18 Realizácia i. etapy projektu: Zhotovenie vizualizácie I. a II. etapy na projekt: Zabezpečenie stálej expozície MMv Pk prostredníctvom výstavného mobiliáru v zmysle zhotovenej vizualizácie FORM-A, spol. s.r.o 0,00 € 12.03.2018 Objednávka
VO/0009/20 V zmysle Vašej CP zo dňa 13.1.2020 objednávam dodanie satelitného geodetického lokalizačného zariadenia v cene 8100€ Geotronics Slovakia s.r.o 0,00 € 10.03.2020 Objednávka
VO/0010/17 Inzercia regionPRESS, s.r.o. 0,00 € 08.03.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 »