Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 129
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019-27 Príkazná zmluva Mária Štefánková 50,00 € 20.05.2019 Zmluva
2019-28 Príkazná zmluva Erik Ondrejička 50,00 € 20.05.2019 Zmluva
2019-26 Zmluva o spoluorganizátorstve Česká centra 0,00 € 09.05.2019 Zmluva
2019-23 Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť kultúry
z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2019.
Mesto Pezinok 300,00 € 06.05.2019 Zmluva
2019-22 Príkazná zmluva Denisa Fulmeková 60,00 € 05.05.2019 Zmluva
2019-25 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve. Márius Pedersen a.s. 0,00 € 02.05.2019 Zmluva
2019-20 Príkazná zmluva Erik Groch 100,00 € 10.04.2019 Zmluva
2019-21 Príkazná zmluva Erik Groch 100,00 € 10.04.2019 Zmluva
2019-17 Príkazná zmluva Michal Kubovčík 100,00 € 05.04.2019 Zmluva
2019-18 Príkazná zmluva Pavol Široký 60,00 € 05.04.2019 Zmluva
2019-19 Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu. Márius Kopcsay 80,00 € 05.04.2019 Zmluva
2019-15 Príkazná zmluva Mária Štefánková 60,00 € 06.03.2019 Zmluva
2019-16 Príkazná zmluva Radoslav Passia 60,00 € 06.03.2019 Zmluva
2019-12 Príkazná zmluva. Ľubomír Feldek 100,00 € 01.03.2019 Zmluva
2019-14 Príkazná zmluva Iris Kopcsayová 60,00 € 01.03.2019 Zmluva
2019-13 Príkazná zmluva Andrea Coddington 60,00 € 28.02.2019 Zmluva
2019-10 Príkazná zmluva Pavol Faško 60,00 € 25.02.2019 Zmluva
2019-11 Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu. Márius Kopcsay 80,00 € 25.02.2019 Zmluva
2019-09 Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu Silvester Lavrík 60,00 € 15.02.2019 Zmluva
2019-08 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komun.odpad a drobné stavebné odpady na rok 2019 Mesto Pezinok 0,00 € 12.02.2019 Zmluva
2019-07 Príkazná zmluva Sylvia Hrdlovičová 60,00 € 08.02.2019 Zmluva
2019-06 Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2016-681-LZM
GGFS, s.r.o. 0,00 € 30.01.2019 Zmluva
2019-24 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov. Fond na podporu umenia 7,80 € 30.01.2019 Zmluva
2019-04 Príkazná zmluva Štefan Chrappa 60,00 € 25.01.2019 Zmluva
2019-05 Príkazná zmluva Ján Tkáč 60,00 € 25.01.2019 Zmluva
2019-03 Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu. Silvester Lavrík 60,00 € 18.01.2019 Zmluva
2019-01 Zmluva o poskytovaní služby - servisu webovej stránky ITIT SLOVAKIA s. r. o. 0,00 € 09.01.2019 Zmluva
2019-02 Zmluva o poskytovaní služby - servisu počítačovej techniky, správe počítačovej siete ITIT SLOVAKIA s. r. o. 0,00 € 09.01.2019 Zmluva
2018-40 Zmluva o dielo Lucia Marušicová 300,00 € 20.12.2018 Zmluva
2018-39 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 »