Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 200
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2020-09 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2020. Mesto Pezinok 0,00 € 27.03.2020 Zmluva
2020-07 Príkazná zmluva Ľubomíra Miháliková 60,00 € 05.03.2020 Zmluva
2020-08 Príkazná zmluva Zuzana Polonská 60,00 € 05.03.2020 Zmluva
2020-06 Zmluva o vytvorení,šírení a použití umeleckého výkonu. Andrej Frič 100,00 € 02.03.2020 Zmluva
2020-05 Príkazná zmluva Alena Mrvová Kocková (Lena Riečanská) 60,00 € 07.02.2020 Zmluva
2020-03 Príkazná zmluva Marta Hlušíková 60,00 € 22.01.2020 Zmluva
2020-02 Zmluva o vytvorení,šírení a použití umeleckého výkonu. Marianna Fajnorová 100,00 € 20.01.2020 Zmluva
2020-01 Príkazná zmluva Michal Hvorecký 60,00 € 16.01.2020 Zmluva
2020-04 Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2016-681-LZM GGFS, s.r.o. 0,00 € 13.01.2020 Zmluva
2019-87 Zmluva o poskytovaní služby - servisu počítačovej techniky,správe počítačovej siete uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. ITIT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 20.12.2019 Zmluva
2019-88 Zmluva o poskytovaní služby - servisu webovej stránky Malokarpatskej knižnice v Pezinku uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. ITIT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 20.12.2019 Zmluva
2019-90 Zmluva č.PZ002000006831_02 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd. BVS,a.s. 0,00 € 12.12.2019 Zmluva
2019-89 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020. ZSE Energia, a.s. 0,00 € 10.12.2019 Zmluva
2019-86 Príkazná zmluva Július Belan 50,00 € 05.12.2019 Zmluva
2019-83 Príkazná zmluva Martin Krasňanský 50,00 € 02.12.2019 Zmluva
2019-84 Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu Márius Kopcsay 80,00 € 02.12.2019 Zmluva
2019-80 Príkazná zmluva Štefan Chrappa 50,00 € 29.11.2019 Zmluva
2019-81 Príkazná zmluva Monika Kompaníková 50,00 € 29.11.2019 Zmluva
2019-82 Príkazná zmluva Monika Kapráliková 50,00 € 29.11.2019 Zmluva
2019-79 Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300140174 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 19.11.2019 Zmluva
2019-85 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-514-03364 Fond na podporu umenia 0,00 € 18.11.2019 Zmluva
2019-78 Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu. Márius Kopcsay 80,00 € 29.10.2019 Zmluva
2019-77 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie. Veronika Čambalová 50,00 € 04.10.2019 Zmluva
2019-75 Príkazná zmluva Erik Groch 100,00 € 27.09.2019 Zmluva
2019-76 Príkazná zmluva Petr Borkovec 100,00 € 27.09.2019 Zmluva
2019-71 Dodatok č. 1/2019 k zmluve č.11150080 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve. Marius Pedersen, a.s. 0,00 € 22.08.2019 Zmluva
2019-68 Príkazná zmluva. Zuzana Kuglerová 180,00 € 17.07.2019 Zmluva
2019-69 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie. Peter Tarkay 60,00 € 17.07.2019 Zmluva
2019-67 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 13.04.2018 v objekte na Cajlanskej 88 v Pezinku. Mesto Pezinok 0,00 € 12.07.2019 Zmluva
2019-65 Príkazná zmluva Barbora Škovierová 100,00 € 14.06.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 »