Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1400
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0061/19 Vývoz zhrabkov 25. 4.2019 Kanal M.P.S 64,28 € 13.05.2019 Faktúra
DFPC/0059/19 Vývoz kontajnera 29.4.2019 Ekoslužby s.r.o. 192,00 € 10.05.2019 Faktúra
VO/0038/19 Objednávame si u Vás práce a činnosti súvisiace s opravou nedostatkov, výmenou dielcov na podzemných hydrantoch tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť a akcieschopnosť vrátane ich označenia podľa osobitných predpisov pre objekt Školského internátu na Saratovskej 26/B, 841 02 Bratislava.
Obchodné podmienky plnenia zákazky spolu s prílohami tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej objednávky.
Ivan Bordáč 27 267,02 € 07.05.2019 Objednávka
DFPC/0055/19 Plyn SA 5/2019 Slov.plynár.priemysel 2 883,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFPC/0056/19 FA plyn SA 5/2019 Slov.plynár.priemysel 8,00 € 06.05.2019 Faktúra
VO/0037/19 Objednávame-Modul HF0010 05/19,-poskytnutie práva používať aktuálne verzie HF0010 06/19 Vema, s.r.o. 57,60 € 03.05.2019 Objednávka
DFPC/0053/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 4/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 287,56 € 03.05.2019 Faktúra
DFPC/0052/19 Servis výťahu 4/2019 Baryt, s.r.o. 112,39 € 03.05.2019 Faktúra
DFPC/0054/19 Prasknuté vodovodné potrubie SA, výmena Ivan Bordáč 3 018,00 € 03.05.2019 Faktúra
VO/0036/19 Športový tovar - sieť na stolný tenis Sponeta MASTER SPORT s.r.o. 40,84 € 02.05.2019 Objednávka
DFBV/0037/19 Otvorená škola - 2x sieť na stolný tenis MASTER SPORT s.r.o. 40,84 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Oprava BA 519 RI Škoda Octavia SERVIS S CAR, s. r. o. 953,62 € 29.04.2019 Faktúra
VO/0035/19 Objednávame si u Vás: vývoz veľkokapacitného kontajnera - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Ekoslužby s.r.o. 192,00 € 29.04.2019 Objednávka
DFBV/0042/19 Otvorená škola - 1x sieť s lankom nohejbal Kv.rezac, Továrna na síte s.r.o. 72,40 € 29.04.2019 Faktúra
VO/0034/19 Objednávame si u Vás chromatografickú analýzu oleja trafa (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Q-test diagnostic, s. r. o. 140,54 € 29.04.2019 Objednávka
DFPC/0051/19 Prasknuté potrubie SA, výmena Ivan Bordáč 978,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 Dobrá škola 39,00 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 Dobrá škola 39,00 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská SENES, spol.s.r.o. 204,48 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 Otvorená škola - športová súťaž - trofeje Victory sport, spol.s r.o. 96,08 € 24.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »