Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3061
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0045/15 KO.MA.CO. 1 055,42 € 04.02.2015 Faktúra
DFBV/0046/15 Banchem 171,00 € 03.02.2015 Faktúra
DFKV/0001/15 KEMA SK s.r.o. 3 660,00 € 28.12.2015 Faktúra
VO/0001/18 Autoopravovňa Hlavanda 384,00 € 04.01.2018 Objednávka
DFBV/0156/18 Deak 94,15 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0304/18 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 116,18 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0335/18 SBDO 93,00 € 02.11.2018 Faktúra
DFBV/0029/19 KO.MA.CO. 634,12 € 21.01.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 281,81 € 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 KO.MA.CO. 928,07 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0390/19 Dušan Keller F . RISK 156,00 € 11.11.2019 Faktúra
VO/0017/20 Mäsiarstvo Machciník 138,62 € 21.01.2020 Objednávka
DFBV/0111/20 T-com 84,17 € 07.04.2020 Faktúra
VO/0074/18 30 ks osušky + 10 ks uteráky ALEX-bytový textil 360,00 € 24.09.2018 Objednávka
DFBV/0319/15 čistiace prostriedky LEON global 803,88 € 13.10.2015 Faktúra
DFBV/0026/18 práce na odstránení havarijného stavu - úniku vody HS NON STOP 725,00 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0211/19 akrediitovaný rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0357/15 akreditivaný zber odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0381/17 akreditovaný odber odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0180/18 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 12.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »