Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2685
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0005/18 projektová dokumentácia DI A33 57 036,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 projektová dokumentácia na DI A33 50 778,00 € 15.05.2018 Faktúra
DFKV/0003/17 projektová dokumentácia DI A33 33 894,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0224/15 oprava kotolne REGULATERM s.r.o. 29 932,94 € 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0139/16 Motorové vozidlo Citroen DANUBIASERVICE 27 259,00 € 13.04.2016 Faktúra
DFKV/0002/17 projektová dokumentácia DI A33 17 806,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFKV/0004/18 Projektová dokumentácia interiéru A33 13 104,00 € 06.07.2018 Faktúra
VO/0046/18 odstránenie komína v DSS a ZPB Harmónia SMM s.r.o. 4 859,68 € 13.08.2018 Objednávka
DFBV/0273/18 demontáž komína SMM s.r.o. 4 859,68 € 04.09.2018 Faktúra
DFKV/0007/18 projektová dokumentácia DI A33 4 788,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 Práce na projekte deinštitucionalizácie A33 4 550,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0400/16 zabezpečenie procesu VO: priojektové práce na investičný projekt Markovičová Oľga 4 320,00 € 16.12.2016 Faktúra
VO/0011/20 stravné lístky DOXX 4 232,21 € 14.01.2020 Objednávka
VO/0121/18 zdravotne matrace OPTIMA antidekubitné 22 ks Zdravotné matrace 4 003,56 € 13.11.2018 Objednávka
DFBV/0354/18 zdravotné matrace Zdravotné matrace 4 003,56 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0371/16 revízie elektrických zariadení Tomáš Demovič elektrosluž 3 993,84 € 24.11.2016 Faktúra
VO/0273/19 revízia elektrických zariadení, bleskozvodov Tomáš Demovič elektrosluž 3 986,40 € 03.12.2019 Objednávka
DFBV/0421/19 revízia elektrických zariadení, bleskozvodov Tomáš Demovič elektrosluž 3 986,40 € 05.12.2019 Faktúra
VO/0013/19 stravné lístky DOXX 3 978,91 € 15.01.2019 Objednávka
DFBV/0018/19 stravné lístky DOXX 3 978,91 € 16.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »