Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2020
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0132/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 elektrina Harmónia ZSE 867,24 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,60 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 elektrina Kráľová ZSE 373,10 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 potraviny KO.MA.CO. 527,93 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 čistiace prostriedky Banchem 166,76 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 spotrebný materiál, materiál na údržbu POIP 552,13 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 potreaviny Mäsiarstvo Machciník 123,93 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 201,63 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 elektrická energia za byty v PK ZSE 120,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 331,82 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 potraviny KO.MA.CO. 940,25 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 potraviny Deak 693,64 € 02.04.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 projektová dokumentácia na DI A33 2 100,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 85,47 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 330,74 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 potraviny ATC-JR 289,96 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 Daň z nehnuteľnosti Mesto Modra 1 029,92 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 poplatok za psa Mesto Modra 15,00 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 150,35 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 oprava kuchynského zariadenia Gastro Hold s.r.o. 446,40 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 materiál na údržbu, mixér POIP 328,50 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 vodné, stočné Harmónia BVS 512,68 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 potraviny Deak 357,13 € 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 102,17 € 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 potraviny KO.MA.CO. 842,46 € 21.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »