Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2068
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0146/19 vodné, stočné Harmónia BVS 512,68 € 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 potraviny Deak 203,66 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 113,67 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 170,87 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 potraviny KO.MA.CO. 953,26 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 potraviny KO.MA.CO. 418,20 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 289,85 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 čistiace prostriedky LEON global 121,80 € 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 čistiace prostriedky LEON global 978,13 € 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 Poistenie ALLIANZ-Slov.poisťovňa 224,00 € 18.04.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 komunálne odpady Mesto Modra 1 830,40 € 18.04.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 281,81 € 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 potraviny Deak 203,29 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 potraviny KO.MA.CO. 799,57 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 nájomné za byt v PK SBDO 93,00 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 192,78 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 263,94 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 elektrina Harmónia ZSE 867,24 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,60 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 elektrina Kráľová ZSE 373,10 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 potraviny KO.MA.CO. 527,93 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 čistiace prostriedky Banchem 166,76 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 spotrebný materiál, materiál na údržbu POIP 552,13 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 potreaviny Mäsiarstvo Machciník 123,93 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 201,63 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 elektrická energia za byty v PK ZSE 120,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 331,82 € 03.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »