Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2586
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0237/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. CITYFOOD s.r.o. 43,12 € 16.03.2018 Objednávka
0239/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 430,66 € 16.03.2018 Objednávka
0232/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 72,00 € 15.03.2018 Objednávka
0238/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ATC-JR, s.r.o. 125,08 € 15.03.2018 Objednávka
0236/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ZDRAVE OVOCIE s.r.o 262,54 € 15.03.2018 Objednávka
0224/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 86,40 € 12.03.2018 Objednávka
0242/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Dorsa s.r.o. 134,00 € 12.03.2018 Objednávka
0240/18 Objednávam u Vás zabezpečenie účasti na odbornom seminári. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 25,00 € 12.03.2018 Objednávka
0217/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 336,33 € 09.03.2018 Objednávka
0218/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. CITYFOOD s.r.o. 120,14 € 09.03.2018 Objednávka
0219/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Gastro-max, s.r.o. 175,63 € 08.03.2018 Objednávka
0220/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ATC-JR, s.r.o. 290,94 € 08.03.2018 Objednávka
0221/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 169,20 € 07.03.2018 Objednávka
0207/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 781,49 € 06.03.2018 Objednávka
0204/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 285,60 € 05.03.2018 Objednávka
0206/18 Objednávame u Vás tlač pre polygrafickú výrobu
1.Vizitky 130ks =0,05€/ks
2.-Titus 7 listov A/4 4+4 =4ks =5,60€/ks
čz:84/17
Alica Dórová - ALDO 34,68 € 05.03.2018 Objednávka
0213/18 pranie bielizne - FUTSAL Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 75,20 € 05.03.2018 Objednávka
0201/18 Objednávame u Vás knihárske plátno /celastik/ pre polygrafickú výrobu KOHIPRES, spol. s r.o. 672,00 € 02.03.2018 Objednávka
0200/18 Objednávame uVás lepidlo DAVIS CM 606 = 97,08KG pre polygrafickú výrobu CNI Tlač servis, spol. s r.o. 329,69 € 02.03.2018 Objednávka
0198/18 framipek s.r.o. 15,86 € 01.03.2018 Objednávka
0191/18 Objednávame u Vás UV LAK Obálok
1.Verejné obstarávanie č.1/18
čz: 76/18 =360ks
2.Súkromne právo č.1/18
čz: 77/18 =360ks
3.Dane v súdnej praxi č.1/18
čz: 78/18 =250ks
4.Bezpečnosť práce č.2/18
čz: 79/18 =850ks
5. Dane a účto č.3/18
čz:83/18 = 1050ks
cena: 0,029€/ks =99,876€
UNILAK SK, s.r.o. 99,88 € 01.03.2018 Objednávka
0189/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 576,24 € 01.03.2018 Objednávka
0192/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 114,97 € 28.02.2018 Objednávka
0193/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 172,04 € 28.02.2018 Objednávka
0205/18 Objednávame si tlač diplomov pre polygrafickú výrobu -24 ks. Alica Dórová - ALDO 14,40 € 28.02.2018 Objednávka
0196/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ZDRAVE OVOCIE s.r.o 996,98 € 27.02.2018 Objednávka
0197/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Drogéria plus, s.r.o. 336,95 € 27.02.2018 Objednávka
0187/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 190,10 € 27.02.2018 Objednávka
0195/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. framipek s.r.o. 125,88 € 27.02.2018 Objednávka
0199/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. framipek s.r.o. 125,31 € 27.02.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »