Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva o dielo Zmluva o dielo STAVPET s.r.o. 160 542,68 € 06.06.2019 Zmluva
DFKV/0011/16 Midibus AUTO - IMPEX spol. s r.o. 136 620,00 € 02.12.2016 Faktúra
DFKV/0004/18 Nákladné vozidlo IVECO HYCA s.r.o. 106 000,00 € 12.12.2018 Faktúra
VOBJ/1320/18 Nákladné vozidlo IVECO HYCA s.r.o. 106 000,00 € 12.12.2018 Objednávka
Z201831293_Z Kúpna zmluva HYCA s.r.o. 106 000,00 € 03.08.2018 Zmluva
DFKV/0010/16 Sociálne zariadenia SOHO Group, a.s. 88 827,77 € 01.12.2016 Faktúra
DFKV/0002/16 Vypracovanie a odovzdanie PD Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 85 699,49 € 07.04.2016 Faktúra
18062019 Zmluva o dielo Milan Fröhlich - mf servis 58 003,00 € 18.06.2019 Zmluva
DFKV/0015/19 oprava Milan Fröhlich - mf servis 58 003,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFKV/0004/16 Vypracovanie a odovzdanie PD Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 56 640,16 € 11.10.2016 Faktúra
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluve o dielo Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluvy o dielo zo dňa 17.02.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 49 583,52 € 09.01.2019 Zmluva
VOBJ/0379/18 Oprava striech TWINS - SK, s. r. o. 46 909,00 € 03.04.2018 Objednávka
Zmluva o dielo Zmluva o dielo TWINS-SK, s.r.o. 46 908,85 € 04.04.2018 Zmluva
DFB1/0218/18 Oprava striech TWINS - SK, s. r. o. 46 908,85 € 26.04.2018 Faktúra
DFB1/0659/15 Nábytok LINEA SK,spol. s r.o. 46 550,00 € 16.12.2015 Faktúra
1/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov H & Š, s.r.o. 42 000,00 € 30.08.2018 Zmluva
DFB1/0052/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 37 102,73 € 09.02.2017 Faktúra
19062019 Zmluva o dielo STAVREM PLUS s.r.o. 36 156,00 € 21.06.2019 Zmluva
DFKV/0001/17 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 34 876,36 € 13.03.2017 Faktúra
2018- 1- SK01-KA229-046413_1 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 31 422,00 € 12.09.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »