Všetky dokumenty

Počet záznamov: 12981
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme a servise číslo:20162915 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme a servise číslo:20162915 MAJAX, s.r.o. 180,00 € 26.04.2017 Zmluva
1/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Kristína Hodossyová 7,03 € 01.01.2017 Zmluva
3/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Júlia Csepyová 5,46 € 01.01.2017 Zmluva
4/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Katarína Rózsová 5,46 € 01.01.2017 Zmluva
10/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Rímsko-katolícka cirkev 53,99 € 01.01.2017 Zmluva
15/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Obec Veľké Blahovo 1,99 € 01.01.2017 Zmluva
21/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Anna Horváthová 5,26 € 01.01.2017 Zmluva
23/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Izabela Czuczová 1,32 € 01.01.2017 Zmluva
28/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Vincent Gálffy 1,14 € 01.01.2017 Zmluva
31/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Klára Ivanová 6,89 € 01.01.2017 Zmluva
34/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Jozef Egyházi 3,47 € 01.01.2017 Zmluva
35/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Gizela Borárosová 3,47 € 01.01.2017 Zmluva
41/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Klára Ivánová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
42/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Eva Szelleová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
43/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Eva Katonová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
44/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Mária Horváthová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
45/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Ladislav Nagy 0,20 € 01.01.2017 Zmluva
52/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Károly Hodosi 0,37 € 01.01.2017 Zmluva
58/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Priska Szásziová 1,08 € 01.01.2017 Zmluva
68/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Zuzana Hodossyová 9,88 € 01.01.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »