Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0291/16 Členský príspevok 2016 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34,00 € 20.06.2016 Faktúra
DFB1/0133/17 Členský príspevok 2017 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34,00 € 23.03.2017 Faktúra
DFB1/0510/18 Členský príspevok 2018 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34,00 € 17.08.2018 Faktúra
DFB1/0823/19 členský príspevok 2019 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34,00 € 10.10.2019 Faktúra
DFB1/0758/18 Školenie ZUKA - mont s.r.o. 1 053,60 € 22.11.2018 Faktúra
DFB1/0759/18 Servis kotla ZUKA - mont s.r.o. 900,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFB1/0760/18 Servis kotla ZUKA - mont s.r.o. 432,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFB1/0251/18 Krmivo ZSU - CENTER Lörincziová Zuzana 275,40 € 09.05.2018 Faktúra
DFB1/0525/15 El. energia Bernolákovo ZSE Energia, a.s. 3 080,28 € 09.11.2015 Faktúra
DFB1/0509/15 El. energia ZSE Energia, a.s. 2 328,94 € 05.11.2015 Faktúra
DFPC/0273/15 El. energia ZSE Energia, a.s. 841,18 € 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0272/15 El. energia Veľké Blahovo ZSE Energia, a.s. 2 180,63 € 03.07.2015 Faktúra
DFB1/0288/15 Elektrická energia Bernolákovo ZSE Energia, a.s. 2 077,86 € 08.07.2015 Faktúra
DFPC/0181/15 El. energia Zálesie ZSE Energia, a.s. 841,18 € 03.07.2015 Faktúra
DFB1/0271/15 El. energia Ivanka pri Dunaji ZSE Energia, a.s. 2 328,94 € 03.07.2015 Faktúra
DFB1/0372/15 Elektrická energia Bernolákovo ZSE Energia, a.s. 1 990,68 € 08.09.2015 Faktúra
DFB1/0363/15 El. energia Ivanka ZSE Energia, a.s. 2 328,94 € 04.09.2015 Faktúra
DFPC/0223/15 El. enegia Zálesie ZSE Energia, a.s. 841,18 € 04.09.2015 Faktúra
DFB1/0455/15 El. energia Bernolákovo ZSE Energia, a.s. 2 282,30 € 12.10.2015 Faktúra
DFPC/0246/15 El. energia Zálesie ZSE Energia, a.s. 841,18 € 05.10.2015 Faktúra
DFB1/0429/15 El. energia ZSE Energia, a.s. 2 328,94 € 05.10.2015 Faktúra
DFB1/0565/14 El. energia, Veľké Blahovo - vyúčtovanie 2014, El. energia, Veľké Blahovo - úroky z omeškania ZSE Energia, a.s. 100,00 € 05.01.2015 Faktúra
DFB1/0571/14 El. energia Bernolákovo 12/2014 ZSE Energia, a.s. 3 417,42 € 12.01.2015 Faktúra
DFPC/0002/15 Elektrická energia Zálesie 1/2015 ZSE Energia, a.s. 841,18 € 14.01.2015 Faktúra
DFB1/0002/15 El. energia - Veľké Blahovo 1.1.-30.6.2015 ZSE Energia, a.s. 2 180,63 € 09.01.2015 Faktúra
DFB1/0006/15 El. energia - Ivanka 1/2015 ZSE Energia, a.s. 2 328,94 € 14.01.2015 Faktúra
DFB1/0034/15 El. energia - Ivanka 2/2015 ZSE Energia, a.s. 2 328,94 € 04.02.2015 Faktúra
DFPC/0020/15 Elektrická energia Zálesie 2/2015 ZSE Energia, a.s. 841,18 € 04.02.2015 Faktúra
DFB1/0049/15 Elektrická energia Bernolákovo 1/2015 ZSE Energia, a.s. 3 520,21 € 09.02.2015 Faktúra
DFPC/0275/14 Elektrická energia Zálesie-vyúčtovanie 2014, Úrok z omeškania ZSE Energia, a.s. -1 105,19 € 13.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »