Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 218
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Slovenská republika v zastúpení Krajskou prokuratúrou Bratislava 0,00 € 24.01.2020 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Adrian Dombovič 412,00 € 20.01.2020 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Lucia Karelová 412,00 € 20.01.2020 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Slavomír Koledzai 412,00 € 20.01.2020 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Ruszlána Palinkašová 412,00 € 20.01.2020 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Alexandra Šomogyiová 412,00 € 20.01.2020 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáť v odbornom vzdelávaní a príprave
Ing. Sylvia Jurišová 604,00 € 14.01.2020 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáť v odbornom vzdelávaní a príprave
Ing. Norbert Barkol 604,00 € 14.01.2020 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2020/033174 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v šk. r. 2019/2020 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 380,00 € 13.01.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.10.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác Ivan Bordáč 61 203,05 € 10.12.2019 Zmluva
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č. 4/2012 Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č. 4/2012 o nájme nebytových priestorov Obec Bernolákovo 1 670,53 € 12.11.2019 Zmluva
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Mgr. Katarína Baierová 911,00 € 05.11.2019 Zmluva
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Ing. Lenka Drobcová, PhD. 911,00 € 05.11.2019 Zmluva
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Ing. Sylvia Jurišová 699,00 € 28.10.2019 Zmluva
Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu Agentúra na podporu výskumu a vývoja 0,00 € 25.10.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou individuálnej odbornej praxe Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou individuálnej odbornej praxe Národný žrebčín Topoľčianky 0,00 € 18.10.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Ivan Bordáč 56 810,08 € 04.10.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Národný žrebčín š.p. 0,00 € 04.10.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe ENERGY GLOBAL s.r.o. 0,00 € 26.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe PARKÚR CLUB 0,00 € 26.09.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Poľnohospodárske družstvo Vajnory 0,00 € 23.09.2019 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 23 105,00 € 23.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Prvá jazdecká a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Zoe Lišková 426,05 € 12.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Rút Krajčíková 426,05 € 12.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
PaedDr. Katarína Guspanová 911,00 € 11.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Mgr. Katarína Baierová 911,00 € 11.09.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »