Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 212
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
01 2019 Zmluva na poskytnutie služby - Zmluva o dielo č. 01 2019 Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP 17 000,00 € 07.03.2019 Zmluva
01/2017 Zmluva o nájme a výcviku koňa Ing. Zuzana Repková 0,00 € 04.01.2017 Zmluva
01082019 Výmena poškodených okien a dverí Milan Fröhlich - mf servis 19 476,00 € 01.08.2019 Zmluva
0112/2018 Kúpna zmluva COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 0,00 € 12.12.2018 Zmluva
02/2017 Zmluva o nájme a výcviku koňa Equilex s.r.o. 0,00 € 23.10.2017 Zmluva
02/2018 Zmluva o nájme a výcviku športových koní Národný žrebčín "Topoľčianky" š. p. 0,00 € 20.12.2017 Zmluva
02072019 Zmluva o dielo STAVREM PLUS s.r.o. 24 948,00 € 02.07.2019 Zmluva
035/18 Kúpna zmluva-rámcová ATC-JR, s.r.o. 0,00 € 03.09.2018 Zmluva
056/171/2019 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 0,00 € 01.04.2019 Zmluva
1/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Kristína Hodossyová 7,03 € 01.01.2017 Zmluva
1/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru OZ - Mažoretky Royal, Zálesie 8,00 € 15.02.2017 Zmluva
1/2017 Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch Stredná priemyselná škola dopravná 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
1/2017 Zmluva o poskytovaní stravovania Obecný úrad Bernolákovo 3,00 € 30.08.2017 Zmluva
1/2017 Zmluva o ustajnení Monika Lengyelová 180,00 € 03.09.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Stonet s.r.o. 0,00 € 01.01.2018 Zmluva
1/2018 Nájomná zmluva na prenájom pozemkov Fridrich Takács 2 137,74 € 02.01.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní stravovania Stavartikel, spol. s r. o. 3,00 € 17.01.2018 Zmluva
1/2018 Rámcová kúpna zmluva Eduard Pribul 0,00 € 26.01.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o ustajnení Jazdecká škola Andaluziana, s.r.o. 3,50 € 23.03.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o výpožičke Združenie chovateľov SOŠ, o.z. 0,00 € 01.01.2018 Zmluva
1/2018 Darovacia zmluva Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 01.03.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Dopravný podnik Bratislava, a. s. 0,00 € 12.04.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov H & Š, s.r.o. 42 000,00 € 30.08.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní služieb. Beáta Ducká 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru STAVARTIKEL, spol. s r.o. 1 152,00 € 11.10.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o ustajnení MS-VET s.r.o. 140,00 € 31.10.2018 Zmluva
1/2019 Zmluva na poskytnutie služby - Zmluva o dielo KubisArchitekti s.r.o. 18 900,00 € 19.02.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o nájme pozemku Športový klub Bernolákovo 12,00 € 01.03.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o spolupráci Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 0,00 € 29.07.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o poskytovaní stravovania Obecný úrad Bernolákovo 2,99 € 28.08.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »