Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 212
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Adam Príkopský 426,05 € 11.09.2019 Zmluva
056/171/2019 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 0,00 € 01.04.2019 Zmluva
11/171/2019 Zmluva o prenájme hnuteľnej veci AG FOODS SK s.r.o. 0,00 € 01.05.2019 Zmluva
Zmluva o výpožičke a dodávke tovaru Zmluva o výpožičke a dodávke tovaru AG FOODS SK s.r.o. 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu Agentúra na podporu výskumu a vývoja 0,00 € 25.10.2019 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Agrokomplex Národné výstavisko, š. p. 0,00 € 29.01.2018 Zmluva
6189026 Zmluva č. 6189026 Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. 180,00 € 24.07.2018 Zmluva
1/DV/2019 Zmluva o duálnom vzdelávaní AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka Agroslužby Rybecký s.r.o. 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
21801026 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC in Bratislava 0,00 € 14.12.2017 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluve o dielo Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluvy o dielo zo dňa 17.02.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 49 583,52 € 09.01.2019 Zmluva
73/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Anita Miklósová 4,73 € 01.01.2017 Zmluva
21/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Anna Horváthová 5,26 € 01.01.2017 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo v oblasti poskytovania služieb prania prádla a čistenia šatstva AQUADENO s.r.o. 0,00 € 15.05.2019 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Asseco Solution, a.s. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
035/18 Kúpna zmluva-rámcová ATC-JR, s.r.o. 0,00 € 03.09.2018 Zmluva
71/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Attila Gálffy 2,29 € 01.01.2017 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Barbora Radana Konečná 477,70 € 01.04.2019 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní služieb. Beáta Ducká 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 24.10.2018 Zmluva
0112/2018 Kúpna zmluva COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 0,00 € 12.12.2018 Zmluva
8093238240 Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa a.s. 888,76 € 08.07.2019 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb CUBS plus, s.r.o. 29,00 € 14.04.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o. 990,00 € 14.05.2018 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve na PCO/SRP 013/2013 Dodatok č. 1 k Zmluve na PCO/SRP 013/2013 Danubia Security, spol. s r.o. 100,00 € 12.11.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Dopravný podnik Bratislava, a. s. 0,00 € 12.04.2018 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Due Pini spol. s r.o. 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »