Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 168
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
056/171/2019 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 0,00 € 01.04.2019 Zmluva
11/171/2019 Zmluva o prenájme hnuteľnej veci AG FOODS SK s.r.o. 0,00 € 01.05.2019 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Agrokomplex Národné výstavisko, š. p. 0,00 € 29.01.2018 Zmluva
6189026 Zmluva č. 6189026 Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. 180,00 € 24.07.2018 Zmluva
1/DV/2019 Zmluva o duálnom vzdelávaní AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
21801026 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC in Bratislava 0,00 € 14.12.2017 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluve o dielo Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluvy o dielo zo dňa 17.02.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 49 583,52 € 09.01.2019 Zmluva
73/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Anita Miklósová 4,73 € 01.01.2017 Zmluva
21/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Anna Horváthová 5,26 € 01.01.2017 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo v oblasti poskytovania služieb prania prádla a čistenia šatstva AQUADENO s.r.o. 0,00 € 15.05.2019 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Asseco Solution, a.s. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
035/18 Kúpna zmluva-rámcová ATC-JR, s.r.o. 0,00 € 03.09.2018 Zmluva
71/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Attila Gálffy 2,29 € 01.01.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní služieb. Beáta Ducká 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 24.10.2018 Zmluva
0112/2018 Kúpna zmluva COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 0,00 € 12.12.2018 Zmluva
8093238240 Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa a.s. 888,76 € 08.07.2019 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb CUBS plus, s.r.o. 29,00 € 14.04.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o. 990,00 € 14.05.2018 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve na PCO/SRP 013/2013 Dodatok č. 1 k Zmluve na PCO/SRP 013/2013 Danubia Security, spol. s r.o. 100,00 € 12.11.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Dopravný podnik Bratislava, a. s. 0,00 € 12.04.2018 Zmluva
1/2018 Rámcová kúpna zmluva Eduard Pribul 0,00 € 26.01.2018 Zmluva
02/2017 Zmluva o nájme a výcviku koňa Equilex s.r.o. 0,00 € 23.10.2017 Zmluva
75/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Eva Hudečková 6,38 € 01.01.2017 Zmluva
43/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Eva Katonová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
42/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Eva Szelleová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru Flex-I s.r.o. 4 788,00 € 30.09.2018 Zmluva
1/2018 Nájomná zmluva na prenájom pozemkov Fridrich Takács 2 137,74 € 02.01.2018 Zmluva
2400316847 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa a. s. 90,15 € 29.06.2017 Zmluva
35/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Gizela Borárosová 3,47 € 01.01.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »