Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 212
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Zuzana Kocsisová 5,26 € 01.01.2017 Zmluva
68/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Zuzana Hodossyová 9,88 € 01.01.2017 Zmluva
Dodatok Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
9/2018 Zmluva o poskytovaní služby prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia elektrického ZSE Energia, a. s. 84,00 € 12.02.2018 Zmluva
74/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Zoltán Plutzer 5,46 € 01.01.2017 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Zoe Lišková 426,05 € 12.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave 902,91 € 01.04.2019 Zmluva
1/2018 Zmluva o výpožičke Združenie chovateľov SOŠ, o.z. 0,00 € 01.01.2018 Zmluva
2/2018 Zmluva o výpožičke Združenie chovateľov SOŠ, o.z. 0,00 € 19.06.2018 Zmluva
28/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Vincent Gálffy 1,14 € 01.01.2017 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Viktória Hromadová 477,70 € 01.04.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Veterinárna klinika 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
R-oú/256/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 0,00 € 01.05.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0,00 € 02.11.2018 Zmluva
8100048233 Úrazové poistenie UNIQA poisťovňa, a.s. 2 349,50 € 25.09.2017 Zmluva
8400046666 Úrazové poistenie UNIQA poisťovňa a.s. 990,60 € 30.08.2017 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo TWINS-SK, s.r.o. 46 908,85 € 04.04.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 10,00 € 24.10.2018 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Tatiana Ježeková 477,70 € 01.04.2019 Zmluva
Zmluva o prevode správy Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Swiss Re Management AG, organizačná zložka 0,00 € 15.02.2019 Zmluva
1/2017 Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch Stredná priemyselná škola dopravná 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Stonet s.r.o. 0,00 € 01.01.2018 Zmluva
19062019 Zmluva o dielo STAVREM PLUS s.r.o. 36 156,00 € 21.06.2019 Zmluva
02072019 Zmluva o dielo STAVREM PLUS s.r.o. 24 948,00 € 02.07.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 19062019 STAVREM PLUS s.r.o. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo STAVPET s.r.o. 160 542,68 € 06.06.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo STAVPET s.r.o. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru STAVARTIKEL, spol. s r.o. 1 152,00 € 11.10.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o poskytovaní stravovania Stavartikel, spol. s r. o. 3,00 € 17.01.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »