Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 212
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Soňa Gašparovičová 0,00 € 28.06.2017 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Samsung Display Slovakia s.r.o. 0,00 € 13.02.2018 Zmluva
1/2018 Darovacia zmluva Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 01.03.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Národná banka Slovenska 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0,00 € 02.11.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 0,00 € 10.10.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Štátny komorný orchester Žilina 0,00 € 22.10.2018 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Swiss Re Management AG, organizačná zložka 0,00 € 15.02.2019 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva na koňa Jurášová Gabriela 0,00 € 23.03.2018 Zmluva
Dodatok č. 05 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č. 05 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve na PCO/SRP 013/2013 Dodatok č. 1 k Zmluve na PCO/SRP 013/2013 Danubia Security, spol. s r.o. 100,00 € 12.11.2018 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo STAVPET s.r.o. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 19062019 STAVREM PLUS s.r.o. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.10.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác Ivan Bordáč 61 203,05 € 10.12.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a výcviku koňa č. 01/2017 Ing. Zuzana Repková 0,00 € 15.04.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a výcviku koňa č. 02/2016 Ing. arch. Ľubica Ondreášová 0,00 € 15.04.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme a servise číslo:20162915 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme a servise číslo:20162915 MAJAX, s.r.o. 180,00 € 26.04.2017 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluve o dielo Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluvy o dielo zo dňa 17.02.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 49 583,52 € 09.01.2019 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 20162915 Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme a servise č. 20162915 MAJAX, s.r.o. 150,00 € 14.12.2017 Zmluva
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č. 4/2012 Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č. 4/2012 o nájme nebytových priestorov Obec Bernolákovo 1 670,53 € 12.11.2019 Zmluva
Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme a servise MAJAX s.r.o. 0,00 € 13.06.2019 Zmluva
Dodatok č. 7/2017 Dodatok č. 7/2017 k Zmluve o dodávke plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
Dodatok k zmluve s Lindström Dodatok o servisnom prenájme rohoží Lindström s.r.o. 10,06 € 11.04.2019 Zmluva
Dodatok k zmluve s Lindström Dodatok o servisnom prenájme rohoží Lindström s.r.o. 6,48 € 11.04.2019 Zmluva
Dodatok k zmluve s Lindström Dodatok o servisnom prenájme rohoží Lindström s.r.o. 10,06 € 11.04.2019 Zmluva
1/2017 Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch Stredná priemyselná škola dopravná 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
Dohoda o vzájomnej spolupráci Dohoda o vzájomnej spolupráci Letecký klub Dubová 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáť v odbornom vzdelávaní a príprave
Ing. Norbert Barkol 604,00 € 14.01.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »