Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 212
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou individuálnej odbornej praxe Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou individuálnej odbornej praxe Národný žrebčín Topoľčianky 0,00 € 18.10.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Poľnohospodárske družstvo Vajnory 0,00 € 23.09.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Veterinárna klinika 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Due Pini spol. s r.o. 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
Zmluva o výpožičke a dodávke tovaru Zmluva o výpožičke a dodávke tovaru AG FOODS SK s.r.o. 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
1/2018 Zmluva o výpožičke Združenie chovateľov SOŠ, o.z. 0,00 € 01.01.2018 Zmluva
2/2018 Zmluva o výpožičke Združenie chovateľov SOŠ, o.z. 0,00 € 19.06.2018 Zmluva
1/2017 Zmluva o ustajnení Monika Lengyelová 180,00 € 03.09.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o ustajnení Michaela Antaličová 70,00 € 11.09.2017 Zmluva
3/2017 Zmluva o ustajnení Peter Ondrášek 70,00 € 23.10.2017 Zmluva
4/2017 Zmluva o ustajnení MVDr. Zuzana Bartová 125,00 € 03.11.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o ustajnení Jazdecká škola Andaluziana, s.r.o. 3,50 € 23.03.2018 Zmluva
2/2018 Zmluva o ustajnení KASTA Slovakia s.r.o. 540,00 € 27.04.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o ustajnení MS-VET s.r.o. 140,00 € 31.10.2018 Zmluva
2/2019 Zmluva o ustajnení MS-VET s.r.o. 140,00 € 13.03.2019 Zmluva
3/2019 Zmluva o ustajnení MS-VET s.r.o. 250,00 € 13.03.2019 Zmluva
Zmluva o usporiadaní M SR 2019 v disciplíne - VOLTÍŽ Zmluva o usporiadaní M SR 2019 v disciplíne - VOLTÍŽ Slovenská jazdecká federácia 0,00 € 28.05.2019 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2019/021049 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v školskom roku 2018/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 380,00 € 16.01.2019 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2018/027838 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v školskom roku 2017/2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 370,00 € 07.02.2018 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2020/033174 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v šk. r. 2019/2020 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 380,00 € 13.01.2020 Zmluva
2018/1517 Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov LETart production 500,00 € 21.03.2018 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Asseco Solution, a.s. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
ZoS-SOS/2017/DUAL/1 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
21801026 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC in Bratislava 0,00 € 14.12.2017 Zmluva
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 10,00 € 24.10.2018 Zmluva
ZoS-SOS/2017/SIOV/1 Zmluva o spolupráci Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Agrokomplex Národné výstavisko, š. p. 0,00 € 29.01.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 24.10.2018 Zmluva
1/2019 Zmluva o spolupráci Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 0,00 € 29.07.2019 Zmluva
Zmluva o prevode správy Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »