Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 212
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
ZoS-SOS/2017/SIOV/1 Zmluva o spolupráci Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
ZoS-SOS/2017/DUAL/1 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou individuálnej odbornej praxe Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou individuálnej odbornej praxe Národný žrebčín Topoľčianky 0,00 € 18.10.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Poľnohospodárske družstvo Vajnory 0,00 € 23.09.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Veterinárna klinika 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Due Pini spol. s r.o. 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
Zmluva o výpožičke a dodávke tovaru Zmluva o výpožičke a dodávke tovaru AG FOODS SK s.r.o. 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
Zmluva o usporiadaní M SR 2019 v disciplíne - VOLTÍŽ Zmluva o usporiadaní M SR 2019 v disciplíne - VOLTÍŽ Slovenská jazdecká federácia 0,00 € 28.05.2019 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Asseco Solution, a.s. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 10,00 € 24.10.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Agrokomplex Národné výstavisko, š. p. 0,00 € 29.01.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 24.10.2018 Zmluva
Zmluva o prevode správy Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 15,00 € 25.10.2017 Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia s.r.o. 0,00 € 02.11.2018 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb Oliver Hollý 100,00 € 02.01.2017 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb MPIRE s.r.o. 1 300,00 € 30.05.2018 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov študijného odboru veterinárna hygiena a zdravotníctvo - drobnochov FirstFarms Agra M s.r.o. 0,00 € 01.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka Agroslužby Rybecký s.r.o. 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe PARKÚR CLUB 0,00 € 26.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Národný žrebčín š.p. 0,00 € 04.10.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Prvá jazdecká a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe ENERGY GLOBAL s.r.o. 0,00 € 26.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní hostingovej služby Zmluva o poskytovaní hostingovej služby NIC Hosting s.r.o. 0,00 € 01.04.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb CUBS plus, s.r.o. 29,00 € 14.04.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo TWINS-SK, s.r.o. 46 908,85 € 04.04.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o. 990,00 € 14.05.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »