Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 168
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
ZoS-SOS/2017/SIOV/1 Zmluva o spolupráci Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
ZoS-SOS/2017/DUAL/1 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
Zmluva o usporiadaní M SR 2019 v disciplíne - VOLTÍŽ Zmluva o usporiadaní M SR 2019 v disciplíne - VOLTÍŽ Slovenská jazdecká federácia 0,00 € 28.05.2019 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Asseco Solution, a.s. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 10,00 € 24.10.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Agrokomplex Národné výstavisko, š. p. 0,00 € 29.01.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 24.10.2018 Zmluva
Zmluva o prevode správy Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 15,00 € 25.10.2017 Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia s.r.o. 0,00 € 02.11.2018 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb Oliver Hollý 100,00 € 02.01.2017 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb MPIRE s.r.o. 1 300,00 € 30.05.2018 Zmluva
Zmluva o poskytovaní hostingovej služby Zmluva o poskytovaní hostingovej služby NIC Hosting s.r.o. 0,00 € 01.04.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb CUBS plus, s.r.o. 29,00 € 14.04.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo TWINS-SK, s.r.o. 46 908,85 € 04.04.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o. 990,00 € 14.05.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo PRESS & BURG s.r.o. 21 284,63 € 12.11.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo OP MONT s.r.o. 20 935,66 € 19.02.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo v oblasti poskytovania služieb prania prádla a čistenia šatstva AQUADENO s.r.o. 0,00 € 15.05.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo STAVPET s.r.o. 160 542,68 € 06.06.2019 Zmluva
Z201831293_Z Kúpna zmluva HYCA s.r.o. 106 000,00 € 03.08.2018 Zmluva
ÚVVaÚVTOS-117-2/32-2018 Zmluva o darovaní hnuteľného majetku Slovenská republika - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 0,00 € 07.11.2018 Zmluva
Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva PICADO, s.r.o. 0,00 € 10.02.2017 Zmluva
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb Rámcová dohoda o poskytovaní služieb MPIRE s.r.o. 45,00 € 22.02.2019 Zmluva
R-oú/256/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 0,00 € 01.05.2018 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2019/021049 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v školskom roku 2018/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 380,00 € 16.01.2019 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2018/027838 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v školskom roku 2017/2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 370,00 € 07.02.2018 Zmluva
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru QUALITED s.r.o. 0,00 € 02.09.2019 Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Ing. Lucia Ivínová 1,00 € 01.07.2017 Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva MARKET CENTRUM, s.r.o. 0,00 € 04.09.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »