Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 212
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Kristína Hodossyová 7,03 € 01.01.2017 Zmluva
3/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Júlia Csepyová 5,46 € 01.01.2017 Zmluva
4/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Katarína Rózsová 5,46 € 01.01.2017 Zmluva
10/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Rímsko-katolícka cirkev 53,99 € 01.01.2017 Zmluva
15/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Obec Veľké Blahovo 1,99 € 01.01.2017 Zmluva
21/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Anna Horváthová 5,26 € 01.01.2017 Zmluva
23/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Izabela Czuczová 1,32 € 01.01.2017 Zmluva
28/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Vincent Gálffy 1,14 € 01.01.2017 Zmluva
31/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Klára Ivanová 6,89 € 01.01.2017 Zmluva
34/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Jozef Egyházi 3,47 € 01.01.2017 Zmluva
35/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Gizela Borárosová 3,47 € 01.01.2017 Zmluva
41/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Klára Ivánová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
42/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Eva Szelleová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
43/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Eva Katonová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
44/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Mária Horváthová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
45/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Ladislav Nagy 0,20 € 01.01.2017 Zmluva
52/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Károly Hodosi 0,37 € 01.01.2017 Zmluva
58/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Priska Szásziová 1,08 € 01.01.2017 Zmluva
68/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Zuzana Hodossyová 9,88 € 01.01.2017 Zmluva
70/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Piroska Gálffyová 3,40 € 01.01.2017 Zmluva
71/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Attila Gálffy 2,29 € 01.01.2017 Zmluva
73/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Anita Miklósová 4,73 € 01.01.2017 Zmluva
74/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Zoltán Plutzer 5,46 € 01.01.2017 Zmluva
18/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Karol Možáry 1,57 € 01.01.2017 Zmluva
22/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Zuzana Kocsisová 5,26 € 01.01.2017 Zmluva
48/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Marta Spičková 3,19 € 01.01.2017 Zmluva
67/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností MUDr. Zoltán Hajdú 2,78 € 01.01.2017 Zmluva
75/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Eva Hudečková 6,38 € 01.01.2017 Zmluva
17/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Karol Rákoczi a manželka Mária Rákoczi rod. Szamaránszka 3,13 € 01.01.2017 Zmluva
33/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Karol Rákoczi a manželka Mária Rákoczi rod. Szamaránszka 3,93 € 01.01.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »