Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 168
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva o dielo Zmluva o dielo STAVPET s.r.o. 160 542,68 € 06.06.2019 Zmluva
Z201831293_Z Kúpna zmluva HYCA s.r.o. 106 000,00 € 03.08.2018 Zmluva
18062019 Zmluva o dielo Milan Fröhlich - mf servis 58 003,00 € 18.06.2019 Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluve o dielo Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluvy o dielo zo dňa 17.02.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 49 583,52 € 09.01.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo TWINS-SK, s.r.o. 46 908,85 € 04.04.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov H & Š, s.r.o. 42 000,00 € 30.08.2018 Zmluva
19062019 Zmluva o dielo STAVREM PLUS s.r.o. 36 156,00 € 21.06.2019 Zmluva
2018- 1- SK01-KA229-046413_1 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 31 422,00 € 12.09.2018 Zmluva
02072019 Zmluva o dielo STAVREM PLUS s.r.o. 24 948,00 € 02.07.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo PRESS & BURG s.r.o. 21 284,63 € 12.11.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo OP MONT s.r.o. 20 935,66 € 19.02.2019 Zmluva
01082019 Výmena poškodených okien a dverí Milan Fröhlich - mf servis 19 476,00 € 01.08.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva na poskytnutie služby - Zmluva o dielo KubisArchitekti s.r.o. 18 900,00 € 19.02.2019 Zmluva
01 2019 Zmluva na poskytnutie služby - Zmluva o dielo č. 01 2019 Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP 17 000,00 € 07.03.2019 Zmluva
2/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru Flex-I s.r.o. 4 788,00 € 30.09.2018 Zmluva
8100048233 Úrazové poistenie UNIQA poisťovňa, a.s. 2 349,50 € 25.09.2017 Zmluva
1/2018 Nájomná zmluva na prenájom pozemkov Fridrich Takács 2 137,74 € 02.01.2018 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb MPIRE s.r.o. 1 300,00 € 30.05.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru STAVARTIKEL, spol. s r.o. 1 152,00 € 11.10.2018 Zmluva
8400046666 Úrazové poistenie UNIQA poisťovňa a.s. 990,60 € 30.08.2017 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o. 990,00 € 14.05.2018 Zmluva
8093238240 Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa a.s. 888,76 € 08.07.2019 Zmluva
4729/2018/VDJ Zmluva o poskytnutí služby Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. 698,72 € 20.08.2018 Zmluva
2/2018 Zmluva o ustajnení KASTA Slovakia s.r.o. 540,00 € 27.04.2018 Zmluva
2018/1517 Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov LETart production 500,00 € 21.03.2018 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2019/021049 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v školskom roku 2018/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 380,00 € 16.01.2019 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2018/027838 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v školskom roku 2017/2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 370,00 € 07.02.2018 Zmluva
3181062244 Kúpna zmluva O2 Slovakia s.r.o. 312,00 € 01.10.2018 Zmluva
3181062242 Kúpna zmluva O2 Slovakia s.r.o. 312,00 € 01.10.2018 Zmluva
3181062239 Kúpna zmluva O2 Slovakia s.r.o. 312,00 € 01.10.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »