Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 232
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Ivan Bordáč 56 810,08 € 04.10.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Národný žrebčín š.p. 0,00 € 04.10.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe ENERGY GLOBAL s.r.o. 0,00 € 26.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe PARKÚR CLUB 0,00 € 26.09.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Poľnohospodárske družstvo Vajnory 0,00 € 23.09.2019 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 23 105,00 € 23.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Prvá jazdecká a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Zoe Lišková 426,05 € 12.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Rút Krajčíková 426,05 € 12.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
PaedDr. Katarína Guspanová 911,00 € 11.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Mgr. Katarína Baierová 911,00 € 11.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Marta Mária Miklošová 426,05 € 11.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Adam Príkopský 426,05 € 11.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Silvester Mihok 426,05 € 11.09.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Veterinárna klinika 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Due Pini spol. s r.o. 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka Agroslužby Rybecký s.r.o. 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru QUALITED s.r.o. 0,00 € 02.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov študijného odboru veterinárna hygiena a zdravotníctvo - drobnochov FirstFarms Agra M s.r.o. 0,00 € 01.09.2019 Zmluva
1/DV/2019 Zmluva o duálnom vzdelávaní AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o prenájme nebytových priestorov H&Š s.r.o. 42 000,00 € 30.08.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o poskytovaní stravovania Obecný úrad Bernolákovo 2,99 € 28.08.2019 Zmluva
2/2019 Zmluva o poskytovaní stravovania Obecný úrad Bernolákovo 3,50 € 28.08.2019 Zmluva
Zmluva o výpožičke a dodávke tovaru Zmluva o výpožičke a dodávke tovaru AG FOODS SK s.r.o. 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 19062019 STAVREM PLUS s.r.o. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo STAVPET s.r.o. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
4/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov MVDr. Daniel Hluchý 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »