Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 168
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2017/1 Zmluva o preprave žiakov do základnej a materskej školy Obec Bernolákovo 0,00 € 30.08.2017 Zmluva
1/2017 Zmluva o poskytovaní stravovania Obecný úrad Bernolákovo 3,00 € 30.08.2017 Zmluva
8400046666 Úrazové poistenie UNIQA poisťovňa a.s. 990,60 € 30.08.2017 Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Ing. Lucia Ivínová 1,00 € 01.07.2017 Zmluva
2400316847 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa a. s. 90,15 € 29.06.2017 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Soňa Gašparovičová 0,00 € 28.06.2017 Zmluva
1/2017 Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch Stredná priemyselná škola dopravná 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
ZoS-SOS/2017/SIOV/1 Zmluva o spolupráci Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
ZoS-SOS/2017/DUAL/1 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
2017_MPC_EGO_426 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 18.05.2017 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme a servise číslo:20162915 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme a servise číslo:20162915 MAJAX, s.r.o. 180,00 € 26.04.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru Ľubomír Gál 10,00 € 31.03.2017 Zmluva
1/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru OZ - Mažoretky Royal, Zálesie 8,00 € 15.02.2017 Zmluva
Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva PICADO, s.r.o. 0,00 € 10.02.2017 Zmluva
01/2017 Zmluva o nájme a výcviku koňa Ing. Zuzana Repková 0,00 € 04.01.2017 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb Oliver Hollý 100,00 € 02.01.2017 Zmluva
1/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Kristína Hodossyová 7,03 € 01.01.2017 Zmluva
3/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Júlia Csepyová 5,46 € 01.01.2017 Zmluva
4/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Katarína Rózsová 5,46 € 01.01.2017 Zmluva
10/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Rímsko-katolícka cirkev 53,99 € 01.01.2017 Zmluva
15/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Obec Veľké Blahovo 1,99 € 01.01.2017 Zmluva
21/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Anna Horváthová 5,26 € 01.01.2017 Zmluva
23/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Izabela Czuczová 1,32 € 01.01.2017 Zmluva
28/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Vincent Gálffy 1,14 € 01.01.2017 Zmluva
31/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Klára Ivanová 6,89 € 01.01.2017 Zmluva
34/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Jozef Egyházi 3,47 € 01.01.2017 Zmluva
35/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Gizela Borárosová 3,47 € 01.01.2017 Zmluva
41/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Klára Ivánová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
42/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Eva Szelleová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
43/2017 Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností Eva Katonová 0,86 € 01.01.2017 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 »