Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5745
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
B/0760/17 VYÚČTOVACIA k Z/0024/17 - na základe Zmluvy o spolupráci v rámci podujatia -UBRÁNILI SME SA-OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM I. - 208.výročie ABBY ART, s r. o. 23 950,00 € 23.05.2017 Faktúra
B/0750/17 STORNO-faktúra bola vyst. s nesprávnou sumou-cateringové služby-25.04.2017-Memorandum o lesoch,Stretnutie starostov a primátorov Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. -397,32 € 22.05.2017 Faktúra
D/0069/17 konferencia GIS Esri 2017-18.-19.5.2017-Tále-Mgr. M.Mráz, Mgr. M.Obuch ArcGEO Information Systems s.r.o. 291,60 € 18.05.2017 Faktúra
K/0019/17 zabez.konsolidácie virtuál.prostredia-dodanie sieťových komponentov a inštal. a migrač.prác v zmysle zmluvy SLA č. 100601/2010 DATALAN a.s. 19 572,00 € 17.05.2017 Faktúra
B/0719/17 za dodávku vody za obd. 24.03.-30.04.2017 - Jankolova, Krásnohorská Veolia Energia Slovensko, a.s. 52,50 € 17.05.2017 Faktúra
B/0720/17 zmluvná pokuta Veolia Energia Slovensko, a.s. 16,79 € 17.05.2017 Faktúra
B/0708/17 krajské kolo dejepisnej súťaže gymnázií Bratislavského kraja-05.04.2017-občerstvenie SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 120,00 € 16.05.2017 Faktúra
B/0715/17 Prvomájová veterán Tatra Rely v Bratislave-1.5.2017 VETERÁN KLUB TATRA 141 2 000,00 € 16.05.2017 Faktúra
B/0707/17 RiverLab-05.04.2017 pracovné stretnutie-občerstvenie SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 196,80 € 16.05.2017 Faktúra
B/0709/17 OPEN DAY Brusel-06,05,2017-občerstvenie SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 355,00 € 16.05.2017 Faktúra
B/0699/17 DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2017-Stará Vajnorská,Bratislava STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. -1 424,35 € 15.05.2017 Faktúra
B/0696/17 zavedenie mimoriadneho vlaku Plavecké Podhradie-Zohor-29.04.2017 Železničná spoločnosť Slovensko a. s. 727,20 € 15.05.2017 Faktúra
B/0697/17 za servisné práce na (EZS) a Systéme priemyselnej televízie (PTV) Sabinovská-10.05.2017 Ochranná služba s.r.o. 678,88 € 15.05.2017 Faktúra
B/0698/17 tonerové náplne DD21 s.r.o. 1 063,20 € 15.05.2017 Faktúra
B/0703/17 internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2017-31.05.2017 SWAN, a.s. 1 208,12 € 15.05.2017 Faktúra
B/0701/17 mob.tel.Huawei P9 PLUS-1ks O2 Slovakia, s.r.o. 650,00 € 15.05.2017 Faktúra
B/0690/17 kancelárske potreby pre Úrad BSK Tibor Varga TSV PAPIER 1 656,00 € 12.05.2017 Faktúra
B/0691/17 za teplo - Sabinovská - za obd.31.03.2017-28.04.2017 Bratislavská teplárenská, a.s. 224,12 € 12.05.2017 Faktúra
B/0692/17 prevádzkové prístroje pre potreby údržby Úradu BSK OBI Slovakia s.r.o. 930,24 € 12.05.2017 Faktúra
B/0687/17 služby za aktuálne obdobie - 04/2017 DATALAN a.s. 600,00 € 11.05.2017 Faktúra
B/0685/17 za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-05.05.2017 Ochranná služba s.r.o. 65,73 € 11.05.2017 Faktúra
D/0066/17 preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 06/2017 Slov. plynárenský priemysel a.s. 1 588,00 € 11.05.2017 Faktúra
B/0686/17 preklady a tlmočenie LEXMAN, s.r.o. 40,56 € 11.05.2017 Faktúra
B/0671/17 paušálna mesačná platba za služby 04/2017 DATALAN a.s. 1 560,00 € 10.05.2017 Faktúra
B/0673/17 poplatok za KO 04/2017 - Jankolova, Sabinovská Hlavné mesto SR Bratislava 464,52 € 10.05.2017 Faktúra
B/0680/17 Projekt Bratislava-Patrónka-v zmysle člán. IV bodu 3 Zmluvy o zriadení vec.bremena-vynaložené náklady Kaufland 575,60 € 10.05.2017 Faktúra
B/0655/17 zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-za vykonané práce a služby- obdobie január - marec 2017 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 236 808,00 € 09.05.2017 Faktúra
B/0656/17 služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 04/2017 DATALAN a.s. 240,00 € 09.05.2017 Faktúra
B/0657/17 Business CityNET 04/2017 Slovak Telekom,a.s. 4 500,20 € 09.05.2017 Faktúra
B/0662/17 služby za 04-06/2017-výťah Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 167,29 € 09.05.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »