Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8005
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
B/0504/18 STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 02/2018-elekrická energia a teplo Nadácia Cvernovka -541,87 € 20.04.2018 Faktúra
B/0499/18 STORNO-zmena fakturač.údajov-za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.26.3.2018 do 4.4.2018 RADIO VIVA MEDIA, s.r.o. -600,00 € 19.04.2018 Faktúra
B/0500/18 STORNO zmena fakturač.údajov-výroba produktu Stredna pre mna RADIO VIVA MEDIA, s.r.o. -118,80 € 19.04.2018 Faktúra
B/0501/18 STORNO-neprevzaté služby/činnosti-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/1/2018 zo dňa 9.4.2018 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. -5 342,40 € 19.04.2018 Faktúra
B/0479/18 zabezpečenie ročnej licencie Floowie Publisher - nástroj na implementáciu služieb na stránkach region-bsk.sk Floowie Slovakia, s.r.o. 1 704,00 € 18.04.2018 Faktúra
B/0475/18 autorský redizajn a zalomenie pamätných ocenení sowa studio s.r.o. 126,00 € 18.04.2018 Faktúra
D/0073/18 úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.1741053496 Todos Bratislava s.r.o. 165,97 € 18.04.2018 Faktúra
B/0452/18 auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2017-bod 5.2.1 zmluvy-audit individuálnej účtovnej závierky ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. 10 483,20 € 17.04.2018 Faktúra
B/0438/18 Výkon kontroly vo verej.správe-vzdelávanie za 03/2018-1 pracovník Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta 51,00 € 16.04.2018 Faktúra
B/0444/18 STORNO-zmena fakturač.údajov-za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.26.3.2018 do 4.4.2018 RADIO VIVA MEDIA, s.r.o. 600,00 € 16.04.2018 Faktúra
B/0445/18 STORNO zmena fakturač.údajov-výroba produktu Stredna pre mna RADIO VIVA MEDIA, s.r.o. 118,80 € 16.04.2018 Faktúra
D/0072/18 preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14 ,Petržalka-p.Rovenský za rok 2016 a rok 2017 Rovenský Pavol 3 044,81 € 16.04.2018 Faktúra
B/0442/18 STORNO-neprevzaté služby/činnosti-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/1/2018 zo dňa 9.4.2018 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 5 342,40 € 16.04.2018 Faktúra
B/0440/18 vodné, stočné za obd. 03/2018- Stará Vajnorská STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 1 115,32 € 16.04.2018 Faktúra
B/0439/18 služby v oblasti PO za 03/2018 FIREcontrol - Róbert Ladecký 394,34 € 16.04.2018 Faktúra
B/0449/18 za realizáciu prác za mesiac 04/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. 999,00 € 16.04.2018 Faktúra
B/0436/18 Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu-vzdelávanie 22.02-29.06.18-p.Mgr.Petra Masácová Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta 31,57 € 16.04.2018 Faktúra
B/0437/18 Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu-vzdelávanie 22.02-29.06.18-p.Ing.Janka Jelemenská,p.Mgr.Petra Masácová Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta 70,43 € 16.04.2018 Faktúra
B/0432/18 koše na triedený odpad-16ks,samolepky na triedený odpad-49ks B2B Partner s.r.o. 829,27 € 13.04.2018 Faktúra
B/0434/18 Rádio Best FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.04.2018-30.04.2018 ABC produkčná s.r.o. 326,40 € 13.04.2018 Faktúra
B/0423/18 Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 04/2018 -podľa vzájomnej zmluvy Pygmalios, s. r. o. 495,60 € 12.04.2018 Faktúra
B/0424/18 za rozhlasové vysielanie reklamy-FUN RADIO za obd.1.4.2018-6.4.2018-podľa špecifikácie FUN MEDIA GROUP a.s. 7 063,98 € 12.04.2018 Faktúra
B/0420/18 seminár-Nová verzia 2017 FIDEC-20.3.2018-p.V.Pokojný,p.V.Petrovská creatio eu, s.r.o. 261,60 € 11.04.2018 Faktúra
B/0416/18 paušálna mesačná platba za služby 03/2018+servisné práce za 03/2018 DATALAN a.s. 1 761,60 € 11.04.2018 Faktúra
B/0409/18 služby za aktuálne obdobie - 03/2018 DATALAN a.s. 240,00 € 10.04.2018 Faktúra
B/0410/18 služby za aktuálne obdobie - 03/2018 DATALAN a.s. 600,00 € 10.04.2018 Faktúra
B/0403/18 servis výťahov 03/2018 ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. 120,00 € 10.04.2018 Faktúra
B/0405/18 zrážkový úhrn za 03/2018-Drieňová Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 109,49 € 10.04.2018 Faktúra
B/0411/18 Rádio Best FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.03.2018-31.03.2018 ABC produkčná s.r.o. 276,00 € 10.04.2018 Faktúra
B/0413/18 SiTy Media - za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio SiTy za obd. 26.3.2018-6.4.2018 SITY MEDIA s.r.o. 600,11 € 10.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »