Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5475
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
B/0415/17 STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. -999,00 € 28.03.2017 Faktúra
B/0416/17 STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. -999,00 € 28.03.2017 Faktúra
K/0009/17 STORNO-faktúra bude vystav. o mesiac neskôr-sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd.február 2017 Regionálne cesty Bratislava, a. s. -132 044,38 € 23.03.2017 Faktúra
B/0381/17 DOBROPIS k f.č. B/0117/17-kreditačný poplatok 2017 EVROFIN Int. spol. s r.o. -56,02 € 23.03.2017 Faktúra
B/0374/17 preklady a tlmočenie LEXMAN, s.r.o. 1 969,92 € 21.03.2017 Faktúra
B/0378/17 preklady a tlmočenie LEXMAN, s.r.o. 141,96 € 21.03.2017 Faktúra
K/0008/17 STORNO-faktúra bude vystav. o mesiac neskôr-sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd.február 2017 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 132 044,38 € 20.03.2017 Faktúra
B/0369/17 údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 02/2017 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 1 270 880,20 € 20.03.2017 Faktúra
B/0370/17 výkon správy majetku 02/2017 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 30 427,75 € 20.03.2017 Faktúra
B/0371/17 automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 02/2017 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 5 007,11 € 20.03.2017 Faktúra
D/0035/17 konferencia:Cestná konferencia 2017-21.-22.3.2017-Ing. L.Csáder ANKOV group, s.r.o. 120,00 € 17.03.2017 Faktúra
B/0362/17 servisné práce-MAINTENANCE KIT-ColorQube,DRUM WIPER BLADE ASSY-XEROX COPY PRINT GROUP, s.r.o 216,60 € 17.03.2017 Faktúra
B/0363/17 inštalácia na server+konfigurácia COPY PRINT GROUP, s.r.o 1 737,60 € 17.03.2017 Faktúra
B/0373/17 STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. 999,00 € 16.03.2017 Faktúra
B/0353/17 za školenie-Podlimitné zákazky s využ.elektronického trhoviska-7.3.2017 - 3 účastníci Inštitút pre verejnú správu 159,00 € 15.03.2017 Faktúra
B/0352/17 parkovné BA 121 TV za 03/2017 BESICO SK spol. s r. o. 51,00 € 15.03.2017 Faktúra
B/0345/17 DOBROPIS k f.č. B/0203/17-VYÚČTOVACIA k Z/0009/17-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2017-12/2017 Wolters Kluwer s.r.o. -79,80 € 14.03.2017 Faktúra
B/0344/17 geometrický plán na oddel.pozemkov a zriadenie vecného bremena-k.ú. Trnávka TRIGON ALFA, spol. s.r.o. 408,00 € 14.03.2017 Faktúra
D/0034/17 nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2017 Stanislav Procházka, Ing. 20 809,97 € 14.03.2017 Faktúra
B/0341/17 stavebný dozor STAVRO-Ing. Milan Vavrinec 16 785,92 € 14.03.2017 Faktúra
B/0330/17 seminár-Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy-9,3,2017-5 účastníkov PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania 345,00 € 13.03.2017 Faktúra
B/0332/17 tonerové náplne DD21 s.r.o. 2 737,32 € 13.03.2017 Faktúra
B/0334/17 mob.tel. App. iPh. 7 128GB-1ks O2 Slovakia, s.r.o. 890,00 € 13.03.2017 Faktúra
B/0331/17 seminár-Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy-9.3.2017-6 účastníkov PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania 414,00 € 13.03.2017 Faktúra
B/0338/17 poradenská a expertná činnosť v oblasti invest. výstavby-znalecké posudky-Sklad Vajnory, pozemky Senec Slovholding a.s. 4 427,56 € 13.03.2017 Faktúra
B/0325/17 preklady a tlmočenie LEXMAN, s.r.o. 1 089,19 € 13.03.2017 Faktúra
B/0327/17 preklady a tlmočenie LEXMAN, s.r.o. 304,20 € 13.03.2017 Faktúra
B/0329/17 spravodajský servis za obd.od 25.02.2017-28.02.2017 TASR 565,58 € 13.03.2017 Faktúra
D/0033/17 Úhrada na základe rozsudku č. 14Co/590/20122671 - s p.Králikom PhDr. Pavol Králik 66 134,80 € 10.03.2017 Faktúra
B/0316/17 servis výťahov 02/2017 ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. 120,00 € 10.03.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »