Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4122
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
B/1448/16 konferencia Slovenské zdravotníctvo 2016-20.9.2016-účastnícky poplatok-JUDr.Ing. Jana Ježíková,Kornélia Radová,Silvia Kontrošová,Iveta Svetlanská MAFRA Slovakia, a.s. 715,20 € 13.09.2016 Faktúra
B/1450/16 HER v 3. Riadiaci softvér-licencia 1 rok,HER SIE - Index zvuku-licencia 1 rok A.S.Partner s.r.o. 910,80 € 13.09.2016 Faktúra
B/1423/16 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke-úhrada jednorazových vstupných nákladov Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 4 243,12 € 12.09.2016 Faktúra
B/1428/16 služby za aktuálne obdobie - 08/2016 DATALAN a.s. 600,00 € 12.09.2016 Faktúra
B/1429/16 služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 08/2016 DATALAN a.s. 240,00 € 12.09.2016 Faktúra
B/1430/16 paušálna mesačná platba za služby 08/2016 DATALAN a.s. 1 560,00 € 12.09.2016 Faktúra
B/1432/16 za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 26.08.2016-31.08.2016 FUN MEDIA GROUP a.s. 2 868,00 € 12.09.2016 Faktúra
B/1433/16 za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 01.09.2016-04.09.2016 FUN MEDIA GROUP a.s. 2 052,00 € 12.09.2016 Faktúra
B/1420/16 za opravu výťahu-výmenu dvernej karty v mesiaci august 2016 ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. 475,20 € 09.09.2016 Faktúra
B/1422/16 zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.02.9.2016-16.9.2016 Profesia, spol.s.r.o. 82,80 € 09.09.2016 Faktúra
B/1421/16 VYÚČTOVACIA k Z/0037/16-na základe Zmluvy-MFF EKOTOPFILM-ENVIROFILM 2016 Ekotopfilm spol. s r.o. 53 048,00 € 08.09.2016 Faktúra
B/1417/16 vodné, stočné za obd.08/2016- Stará Vajnorská 16 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 1 115,32 € 08.09.2016 Faktúra
D/0104/16 úhrada poistného 08/2016 Union poisťovňa, a. s. 33,19 € 08.09.2016 Faktúra
B/1415/16 SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV-Svetový deň otcov v Bratislave-16.6.2016-za prípravu a realizáciu podujatia na základe zmluvy Zážitkové združenie AHOJ 5 000,00 € 08.09.2016 Faktúra
B/1412/16 za doplnkovú službu eVUC RZ plus Slovak Telekom,a.s. 2 520,00 € 08.09.2016 Faktúra
B/1413/16 Business CityNET 08/2016 Slovak Telekom,a.s. 1 845,60 € 08.09.2016 Faktúra
B/1410/16 VYÚČTOVACIA k Z/0039/16-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-11/2016-10/2017 Wolters Kluwer s.r.o. 79,80 € 07.09.2016 Faktúra
B/1407/16 zrážkový úhrn 08/2016 - Drieňová Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 108,38 € 07.09.2016 Faktúra
B/1416/16 odborná literatúra pre právne oddelenie Úradu BSK Wolters Kluwer s.r.o. 94,80 € 07.09.2016 Faktúra
B/1398/16 podnájom nebytových priestorov LUDUS 09/2016 Tower Stage, s. r. o. 9 600,00 € 06.09.2016 Faktúra
D/0102/16 preddavok na nájomné 09/2016- ZPS Palkovičova Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 178,53 € 06.09.2016 Faktúra
D/0103/16 preddavok na nájomné 09/2016- ZPS Palkovičova Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 220,95 € 06.09.2016 Faktúra
B/1400/16 monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. od 01.09.2016-30.09.2016 Ochranná služba s.r.o. 358,50 € 06.09.2016 Faktúra
B/1401/16 monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.09.2016-30.09.2016 Ochranná služba s.r.o. 147,38 € 06.09.2016 Faktúra
B/1402/16 nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2016-služby Cerbux Invest SA 80,09 € 06.09.2016 Faktúra
B/1385/16 offline monitoring, online monitoring - za 08/2016 Slovakia Online s.r.o. 438,16 € 05.09.2016 Faktúra
B/1388/16 vodné Malinovo za obd. od 20.07.16 - 18.08.16 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 65,14 € 05.09.2016 Faktúra
B/1389/16 zrážky, vodné, stočné- 21.07.16-17.08.16- Račianska 80 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 533,46 € 05.09.2016 Faktúra
B/1391/16 zrážky - 21.07.2016-17.08.2016 - Račianska 78 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 175,84 € 05.09.2016 Faktúra
B/1399/16 prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody FONTÁNA WATERCOOLERS 71,23 € 05.09.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »