Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7973
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0154/17 ozvučenie podujatia KT Dušan Polák D+M 500,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0150/17 dary, ceny na Keramické trhy Miloslav Orságh Keramika 184,00 € 20.07.2022 Faktúra
B/1853/17 STORNO-nesprávna suma fakturácie-nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby Cerbux Invest SA -2 195,73 € 16.11.2017 Faktúra
B/1838/17 STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 28/2017. (X.2) Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh -3 209,04 € 14.11.2017 Faktúra
B/1834/17 STORNO-nesprávny dátum fakturácie-profylaktická prehliadka EVROFIN Int. spol. s r.o. -97,20 € 13.11.2017 Faktúra
B/1825/17 kampaň BSK 30s-október 2017 C.E.N., s.r.o. 5 760,00 € 13.11.2017 Faktúra
B/1808/17 SITA - agentúrne spravodajstvo za obd. 10/2017 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 1 944,00 € 10.11.2017 Faktúra
B/1792/17 za vykonanie auditu konsolidovanej účtov.závierky BSK, za overenie súladu konsolidovanej účtov.závierky BSK s konsolidovanou výroč.správou BSK za rok 2016 AUDANA AUDIT s.r.o. 8 136,00 € 09.11.2017 Faktúra
B/1793/17 servis výťahov 10/2017 ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. 120,00 € 09.11.2017 Faktúra
B/1794/17 poplatok za KO 10/2017 - Jankolova, Sabinovská Hlavné mesto SR Bratislava 481,11 € 09.11.2017 Faktúra
B/1795/17 servisná prehliadka chladiacich zariadení podľa zák.286/2009 Z.z. RISERVIS s.r.o. 960,72 € 09.11.2017 Faktúra
B/1800/17 oprava zatečenej chodby a schodiska v dôsledku zvodov daž.kanalizácie-SUŠSV Sklenárova 7,Bratislava STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 6 226,51 € 09.11.2017 Faktúra
B/1801/17 práce naviac pri oprave zatečenej chodby a schodiska -SUŠSV Sklenárova 7,Bratislava STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 7 326,73 € 09.11.2017 Faktúra
B/1804/17 Rádio Viva Metropol - Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas za 10/2017 INTERSONIC MEDIA s.r.o. 2 880,00 € 09.11.2017 Faktúra
B/1805/17 za realizáciu prác za mesiac 11/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. 999,00 € 09.11.2017 Faktúra
B/1783/17 STORNO fak.boli vystavv rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 29/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh -2 356,64 € 08.11.2017 Faktúra
B/1784/17 STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 31/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh -1 455,14 € 08.11.2017 Faktúra
B/1785/17 STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 32/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh -806,45 € 08.11.2017 Faktúra
B/1788/17 STORNO -fak. boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 33/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh -2 699,90 € 08.11.2017 Faktúra
B/1789/17 STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 34/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh -8 078,45 € 08.11.2017 Faktúra
B/1790/17 STORNO--fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 30/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh -425,98 € 08.11.2017 Faktúra
B/1791/17 STORNO fakturáca je neopodstatnená-čerpanie služieb od dodáv je priebežné-zabezpečenie poradenských služieb od 09.10.2017 - 31.12.2017 iSITA, s.r.o. -34 320,00 € 08.11.2017 Faktúra
D/0162/17 konferencia-Dopravné inžinierstvo 2017-14.-15.2017-Žilina-štyria zamestnanci Úradu BSK Žilinská univerzita v Žiline 400,00 € 08.11.2017 Faktúra
D/0163/17 seminár-Verejné obstarávanie po novelách zákona-15.11.2017-štyria zamestnanci Úradu BSK PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania 276,00 € 08.11.2017 Faktúra
B/1778/17 BSK - plošná printová inzercia UNIMEDIA, s.r.o. 3 925,32 € 08.11.2017 Faktúra
B/1779/17 BSK VKLADAČKY UNIMEDIA, s.r.o. 2 208,46 € 08.11.2017 Faktúra
B/1776/17 zabezpečenie brožúry o činnosti OCRaK 2015-17-grafické spracovanie Liška a spol. s.r.o. 950,00 € 08.11.2017 Faktúra
B/1780/17 Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac. času podľa špecifikácie za obd. 01.10.2017-31.10.2017 ABC produkčná s.r.o. 2 524,50 € 08.11.2017 Faktúra
D/0160/17 preddavok na nájomné 10/2017 - 11/2017 - ZPS Palkovičova Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 319,12 € 08.11.2017 Faktúra
D/0161/17 preddavok na nájomné 10/2017 - 11/2017 - ZPS Palkovičova Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 349,82 € 08.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »