Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5269
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
B/0203/17 VYÚČTOVACIA k Z/0009/17-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2017-12/2017 Wolters Kluwer s.r.o. 79,80 € 16.02.2017 Faktúra
B/0202/17 VYÚČTOVACIA k Z/0008/17--predplatné-PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT.-1/2017-12/2017 Wolters Kluwer s.r.o. 74,40 € 16.02.2017 Faktúra
B/0196/17 VYÚČTOVACIA k Z/0002/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných zdrav.pomôcok od 01.01.2017 V OBZOR s.r.o. 18,70 € 15.02.2017 Faktúra
D/0020/17 daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2017 do 31.12.2017-1.splátka Mestská časťi Bratislava - Petržalka 156,59 € 13.02.2017 Faktúra
B/0181/17 Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 01/2017 INTERSONIC MEDIA s.r.o. 2 880,00 € 13.02.2017 Faktúra
B/0174/17 VYÚČTOVACIA k Z/0001/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.01.2017 V OBZOR s.r.o. 17,60 € 10.02.2017 Faktúra
B/0175/17 VYÚČTOVACIA k Z/0003/17-Vestník MZ SR-Zoznamy úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín vydané 01.01.2017 V OBZOR s.r.o. 13,20 € 10.02.2017 Faktúra
B/0176/17 VYÚČTOVACIA k Z/0004/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.01.2017 V OBZOR s.r.o. 4,40 € 10.02.2017 Faktúra
B/0177/17 VYÚČTOVACIA k Z/0010/17-Vestník MZ SR na rok 2017 V OBZOR s.r.o. 69,00 € 10.02.2017 Faktúra
B/0178/17 VYÚČTOVACIA k Z/0011/17-Osobitné vydanie Vestníka MZ SR-zoznam zdravot.výkonov od 1.1.2017 V OBZOR s.r.o. 57,20 € 10.02.2017 Faktúra
B/0169/17 vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2016-Stará Vajnorská STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 2 634,95 € 10.02.2017 Faktúra
B/0167/17 paušálna mesačná platba za služby 01/2017 DATALAN a.s. 1 560,00 € 09.02.2017 Faktúra
B/0172/17 STUPAVA WINTER TROPHY, 28.-29. január 2017 - spolupráca na základe Zmluvy medzi OZ Maratón a BSK Občianske združenie Maratón 8 000,00 € 09.02.2017 Faktúra
B/0164/17 VYÚČTOVACIA k Z/0005/17-Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup na rok 2017 Poradca podnikateľa s.r.o. 96,00 € 08.02.2017 Faktúra
B/0165/17 VYÚČTOVACIA k Z/0006/17-ročné predplatné-Personál. a mzdový poradca na rok 2017,Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2017 Poradca podnikateľa s.r.o. 125,06 € 08.02.2017 Faktúra
B/0152/17 služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 01/2017 DATALAN a.s. 240,00 € 08.02.2017 Faktúra
B/0153/17 služby za aktuálne obdobie - 01/2017 DATALAN a.s. 600,00 € 08.02.2017 Faktúra
B/0154/17 Business CityNET 01/2017 Slovak Telekom,a.s. 3 804,00 € 08.02.2017 Faktúra
B/0155/17 nájmy a výstupy 01/2017 podľa prílohy COPY PRINT GROUP, s.r.o 7 766,94 € 08.02.2017 Faktúra
B/0147/17 dodávka tepelnej energie za 01/2017 - Jankolova,Krásnohorská Veolia Energia Slovensko, a.s. 552,87 € 08.02.2017 Faktúra
B/0148/17 kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 01/2017 Ochranná služba s.r.o. 1 402,12 € 08.02.2017 Faktúra
B/0149/17 servisné práce na (EZS)-Sabinovská16- 18.1.2017 Ochranná služba s.r.o. 2 607,10 € 08.02.2017 Faktúra
B/0150/17 služby v oblasti PO za 01/2017 FIREcontrol - Róbert Ladecký 394,34 € 08.02.2017 Faktúra
D/0018/17 preddavok na nájomné 02/2017 - ZPS Palkovičova Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 175,13 € 08.02.2017 Faktúra
D/0019/17 preddavok na nájomné 02/2017 - ZPS Palkovičova Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 215,27 € 08.02.2017 Faktúra
B/0156/17 ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE-20.01.2017-tech.zabez.podujatia MediaTOP, s.r.o. 980,00 € 08.02.2017 Faktúra
B/0157/17 ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2017-zabezpečenie grafic. a tlač.služieb Creativ line, s. r. o. 984,00 € 08.02.2017 Faktúra
B/0129/17 podnájom nebytových priestorov LUDUS 02/2017 Tower Stage, s. r. o. 9 600,00 € 07.02.2017 Faktúra
B/0128/17 za prepravu Bratislava/SK/-Brussel /BE/vykonanú vozidlom BL 043 MJ Rotrans, s.r.o. 156,00 € 07.02.2017 Faktúra
B/0143/17 zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.02.2.2017-16.2.2017 Profesia, spol.s.r.o. 82,80 € 07.02.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »