Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 60
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
4/2017 Zmluva o poskytovaní stravy OLIMI zubná ambulancia, s.r.o. 0,00 € 29.10.2017 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 1.1.2015 Novák Štefan 0,00 € 10.12.2020 Zmluva
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Mihinová Eva, Zaťovič Zuzana 0,00 € 13.11.2017 Zmluva
3/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Monika Margaiová 1 000,00 € 04.09.2020 Zmluva
6/2019 Zmluva o ubytovaní Mgr. Ján Belák 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
2/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Ján Belák 2 000,00 € 24.08.2020 Zmluva
5/2019 Zmluva o ubytovaní Mgr. Denisa Polakovičová 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
1/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Denisa Polakovičová 1 000,00 € 24.08.2020 Zmluva
1/2018 Zmluva o spolupráci Malokarpatské osvetové stredisko Modra 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
1 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO č.1 LUKA TEAN s.r.o. 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
1/2020 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci LUKA TEAM s.r.o. 3 520,00 € 24.02.2020 Zmluva
2 Dodatok č. 2 k Zmluve č.2/2010 o nájme bytu Jurikovič Ivan 0,00 € 10.11.2020 Zmluva
1/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o správe školského servera a počítačovej siete ITMV s.r.o. 0,00 € 30.06.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o správe školského servera a počítačovej siete ITMV s.r.o. 1 152,00 € 24.08.2017 Zmluva
Dodatok č.2 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 5.1.2010 Ing. Vladimír Šikula 0,00 € 23.10.2018 Zmluva
1/2016 Dodatok č. 1 k Zmuve o nájme pozemku č. 1/2016 Ing. Jaroslav Šotkovský 0,00 € 23.10.2019 Zmluva
1/2017 Sponzorská zmluva HUBERT J.E., s.r.o. 1 500,00 € 27.07.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Gymnázium Karola Štúra 0,00 € 27.10.2017 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Eva Mihinová, Zuzana Zaťovič 1 200,00 € 14.11.2019 Zmluva
1/2020 Zmluva o nájme služobného bytu Dr. Vít Pokorný 0,00 € 10.11.2020 Zmluva
2017125PCO Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu Defense Pro, s.r.o. 0,00 € 29.06.2017 Zmluva
1/2019 Zmluva o dielo DANUBIUS FRUCT spol. s r.o. 0,00 € 28.03.2019 Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Dodatok k zmluve o dielo DANUBIUS FRUCT spol. s r.o. 0,00 € 24.06.2019 Zmluva
20-023-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru Dallmayr Vending&Office k.s. 300,00 € 24.08.2020 Zmluva
1/2018 Zmluva o nájme č.1/2018 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 0,00 € 30.12.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Cirkevná základná škola - Narnia 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
1352021 Zmluva o vzájomnej spolupráci Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 0,00 € 13.05.2021 Zmluva
21901010 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC Bratislava 0,00 € 13.11.2018 Zmluva
20201018 Zmluva o spolupráci na projekte Online Educate Slovakia AIESEC Bratislava 720,00 € 17.03.2021 Zmluva
6199184 Zmluva č. 6199184 agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik 600,00 € 15.08.2019 Zmluva
« 1 2