Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 59
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO č.1 LUKA TEAN s.r.o. 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
1/2011 Dodatok č. 2 k Zmluve č.1/2011 o nájme nebytového priestoru Vladimír Varga - VEVE DESIGN 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
1/2016 Dodatok č. 1 k Zmuve o nájme pozemku č. 1/2016 Ing. Jaroslav Šotkovský 0,00 € 23.10.2019 Zmluva
1/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o správe školského servera a počítačovej siete ITMV s.r.o. 0,00 € 30.06.2017 Zmluva
1/2017 Sponzorská zmluva HUBERT J.E., s.r.o. 1 500,00 € 27.07.2017 Zmluva
1/2017 Kúpna zmluva VIN.TECH, s.r.o. 65 616,00 € 16.10.2017 Zmluva
1/2017 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Stredná odborná škola pedagogická 0,00 € 27.10.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o nájme č.1/2018 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 0,00 € 30.12.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o prenájme reklamnej plochy č.1/2018 Reštaurácia Bowling s.r.o. 0,00 € 21.08.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Cirkevná základná škola - Narnia 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o spolupráci Malokarpatské osvetové stredisko Modra 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
1/2019 Zmluva o dielo DANUBIUS FRUCT spol. s r.o. 0,00 € 28.03.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci 100,00 € 03.10.2019 Zmluva
1/2020 Zmluva o dielo č.1/2020 Peter Stockhammer 300,00 € 10.01.2020 Zmluva
1/2020 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci LUKA TEAM s.r.o. 3 520,00 € 24.02.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Denisa Polakovičová 1 000,00 € 24.08.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o nájme služobného bytu Dr. Vít Pokorný 0,00 € 10.11.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o prenájme nebytového priestoru vewedesign s.r.o. 0,00 € 10.12.2020 Zmluva
1/2021 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 23.12.2020 Zmluva
1/2021 Zmluva o dielo č.1/2021 Zmluva o dielo 5 000,00 € 28.05.2021 Zmluva
1/2021 Zmluva o zápožičke motorového vozidla č. 1/2021 Zmluva o zápožičke motorového vozidla 5 000,00 € 28.05.2021 Zmluva
1352021 Zmluva o vzájomnej spolupráci Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 0,00 € 13.05.2021 Zmluva
2 Dodatok č. 2 k Zmluve č.2/2010 o nájme bytu Jurikovič Ivan 0,00 € 10.11.2020 Zmluva
2/2017 Zmluva o správe školského servera a počítačovej siete ITMV s.r.o. 1 152,00 € 24.08.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Gymnázium Karola Štúra 0,00 € 27.10.2017 Zmluva
2/2020 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva v oblasti informačných systémov Stonet s.r.o. 5 400,00 € 11.03.2020 Zmluva
2/2020 Zmluva o ubytovaní Mgr. Ján Belák 2 000,00 € 24.08.2020 Zmluva
20-023-2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru Dallmayr Vending&Office k.s. 300,00 € 24.08.2020 Zmluva
2017125PCO Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu Defense Pro, s.r.o. 0,00 € 29.06.2017 Zmluva
2018/01 Zmluva o dielo Peter Stockhammer, Dipl. Ing. 300,00 € 11.01.2019 Zmluva
1 2 »