Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 65
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
00162311 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZSE Energia, a.s. 0,00 € 24.06.2021 Zmluva
1/2021 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 23.12.2020 Zmluva
Dodatok č.002 Dodatok č. 0002 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
Dodatok č. 006 Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 1.1.2015 Novák Štefan 0,00 € 10.12.2020 Zmluva
1/2016 Dodatok č. 1 k Zmuve o nájme pozemku č. 1/2016 Ing. Jaroslav Šotkovský 0,00 € 23.10.2019 Zmluva
1/2011 Dodatok č. 2 k Zmluve č.1/2011 o nájme nebytového priestoru Vladimír Varga - VEVE DESIGN 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
2 Dodatok č. 2 k Zmluve č.2/2010 o nájme bytu Jurikovič Ivan 0,00 € 10.11.2020 Zmluva
Dodatok č.2 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 5.1.2010 Ing. Vladimír Šikula 0,00 € 23.10.2018 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Eva Mihinová, Zuzana Zaťovič 1 200,00 € 14.11.2019 Zmluva
Dodatok č. 006 Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
1/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o správe školského servera a počítačovej siete ITMV s.r.o. 0,00 € 30.06.2017 Zmluva
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062808 Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062808 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Mihinová Eva, Zaťovič Zuzana 0,00 € 13.11.2017 Zmluva
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062798 Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062798 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9103258690 Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9103258690 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.7/2017 k zmluve o dodávke plynu Dodatok č.7/2017 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
5100018954 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 16.12.2020 Zmluva
5100018954 Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 ZSE Energia, a.s. 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
5100018954 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 ZSE Energia a.s. 0,00 € 13.12.2019 Zmluva
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve dodatok k zmluve VILLA MODUR 0,00 € 21.11.2018 Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Dodatok k zmluve o dielo DANUBIUS FRUCT spol. s r.o. 0,00 € 24.06.2019 Zmluva
Dodatok č. 8/2019 Dodatok k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynýrenský priemysel, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
1 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO č.1 LUKA TEAN s.r.o. 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 15.07.2019 Zmluva
1/2017 Kúpna zmluva VIN.TECH, s.r.o. 65 616,00 € 16.10.2017 Zmluva
2/2020 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva v oblasti informačných systémov Stonet s.r.o. 5 400,00 € 11.03.2020 Zmluva
1/2020 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci LUKA TEAM s.r.o. 3 520,00 € 24.02.2020 Zmluva
1/2017 Sponzorská zmluva HUBERT J.E., s.r.o. 1 500,00 € 27.07.2017 Zmluva
6199184 Zmluva č. 6199184 agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik 600,00 € 15.08.2019 Zmluva
1 2 3 »