Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 65
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1/2018 Zmluva o prenájme reklamnej plochy č.1/2018 Reštaurácia Bowling s.r.o. 0,00 € 21.08.2018 Zmluva
1/2011 Dodatok č. 2 k Zmluve č.1/2011 o nájme nebytového priestoru Vladimír Varga - VEVE DESIGN 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
2017125PCO Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu Defense Pro, s.r.o. 0,00 € 29.06.2017 Zmluva
1/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o správe školského servera a počítačovej siete ITMV s.r.o. 0,00 € 30.06.2017 Zmluva
1/2017 Sponzorská zmluva HUBERT J.E., s.r.o. 1 500,00 € 27.07.2017 Zmluva
5100018954 Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 ZSE Energia, a.s. 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o správe školského servera a počítačovej siete ITMV s.r.o. 1 152,00 € 24.08.2017 Zmluva
3/2017 Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva v oblasti informačných systémov Stonet s.r.o. 0,00 € 11.09.2017 Zmluva
1/2017 Kúpna zmluva VIN.TECH, s.r.o. 65 616,00 € 16.10.2017 Zmluva
1/2017 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Stredná odborná škola pedagogická 0,00 € 27.10.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Gymnázium Karola Štúra 0,00 € 27.10.2017 Zmluva
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 16.1.2011 Mihinová Eva, Zaťovič Zuzana 0,00 € 13.11.2017 Zmluva
Dodatok č.7/2017 k zmluve o dodávke plynu Dodatok č.7/2017 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9103258690 Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9103258690 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062808 Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062808 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062798 Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu č.9100062798 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
3/2017 zmluva o poskytovaní stravy Viliam Vlado 0,00 € 29.10.2017 Zmluva
4/2017 Zmluva o poskytovaní stravy OLIMI zubná ambulancia, s.r.o. 0,00 € 29.10.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o nájme č.1/2018 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 0,00 € 30.12.2017 Zmluva
1 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO č.1 LUKA TEAN s.r.o. 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
1/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy Cirkevná základná škola - Narnia 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva o spolupráci Malokarpatské osvetové stredisko Modra 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
Dodatok č.2 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 5.1.2010 Ing. Vladimír Šikula 0,00 € 23.10.2018 Zmluva
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve dodatok k zmluve VILLA MODUR 0,00 € 21.11.2018 Zmluva
21901010 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC Bratislava 0,00 € 13.11.2018 Zmluva
2018/01 Zmluva o dielo Peter Stockhammer, Dipl. Ing. 300,00 € 11.01.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o dielo DANUBIUS FRUCT spol. s r.o. 0,00 € 28.03.2019 Zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Dodatok k zmluve o dielo DANUBIUS FRUCT spol. s r.o. 0,00 € 24.06.2019 Zmluva
Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 15.07.2019 Zmluva
6199184 Zmluva č. 6199184 agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik 600,00 € 15.08.2019 Zmluva
1 2 3 »