Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1214
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0061/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame prepravu techniky a obrazov na výstavu - Výtvarné spektrum 2019 v termíne 08.04.2019 a 03.05.2019. Miesto konania výstavy: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Pistoriho palác, Štefánikova 25, 811 01 Bratislava 1. Cena: 300.- EUR PD v Šenkviciach 300,00 € 28.03.2019 Objednávka
VO/0057/19 Objednávame si u Vás prenájom priestorov Domu kultúry v dňoch 29.03. a 30.03.2019 na podujatie Divadelné konfrontácie - krajská sútažná prehliadka amatérskeho divadla a divadla dospelých Bratislavského kraja. Cena: 1000.- EUR. Pezinské kultúrne centrum 1 000,00 € 27.03.2019 Objednávka
VO/0058/19 Objednávame si u Vás osvetlenie a ozvučenie - služby priamo súvisiace s realizáciou podujatia Divadelné konfrontácie - krajská sútažná
prehliadka amatérskeho divadla a divadla dospelých Bratislavského kraja v dňoch 29.-30.03.2019 v Dome Kultúry v Pezinku. Cena: 800.- EUR.
DUŠAN POLÁK D+M 800,00 € 27.03.2019 Objednávka
DFBV/0081/19 preklad zo SJ do NJ zápisnica z porady "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 56,40 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 ubytovanie a strava Stretnutie s malou Táliou 2019 Milan Buday ml. 2 193,80 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 odborné hodnotenie Stretnutie s malou Táliou 2019 KASPRZYK pantomíma 300,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 výučba pantomíma Stretnutie s malou Táliou 2019 KASPRZYK pantomíma 300,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 služby MsKS Senec Stretnutie s malou Táliou 2019 MsKS Senec 170,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 prenájom MsKS Senec CINEAMA 2019 MESTO SENEC 500,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 vodné 11.2.-10.3.2019 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 7,86 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 prenájom ozvučovacej a osvetlovacej techniky Stretnutie s malou Táliou 2019 Monada-Print,s.r.o. 800,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 služby ozvučenie a osvetlenie Stretnutie s malou Táliou 2019 Monada-Print,s.r.o. 1 500,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 prenájom priestorov Stretnutie s malou Táliou 2019 MESTO SENEC 1 000,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 prenájom ozvučovacej techniky CINEAMA 2019 Monada-Print,s.r.o. 250,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 ceny Výtvarné spektrum 2019 Zuzana Poláková 350,00 € 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 prenájom premietacej techniky CINEAMA 2019 MsKS Senec 250,00 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 prenájom ozvučovacej a osvetlovacej techniky Divertimento musicale 2019 Národné osvetové centrum 300,00 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 sluýby ozvučenie a osvetlenie Divertimento musicale 2019 Národné osvetové centrum 700,00 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 prenájom MKC V-klub Divertimento musicale 2019 Národné osvetové centrum 400,00 € 20.03.2019 Faktúra
VO/0056/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame dopravu pre účastníkov podujatia exkurzie po dolnorakúskych kultúrnych pamiatkach "Exkurzia Carnuntum", ktoré sa bude konať v dňoch 21.-22.03.2019 v Rakúsku a ktorého usporiadateľom je projektový partner Kulturvernetzung Niederosterreich. Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Cena: 600.- EUR. DOMINIQ s.r.o. 600,00 € 19.03.2019 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »