Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1214
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0118/19 občerstvenie Spievaj, hraj a tancuj 2019 BAGETA-Ing. Gottschall 192,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 prenájom priestorov Výtvarné spektrum 2019 Mestská časť Bratislava Staré Mesto 200,00 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 ceny Konc jak živé 2019 modranska s.r.o. 212,50 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 ceny Štúrova Modra 2019 modranska s.r.o. 300,00 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 ceny Spievaj, hraj a tancuj 2019 modranska s.r.o. 326,50 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 catering Štúrova Modra 2019 Ivo Kratochvíľa 350,00 € 12.04.2019 Faktúra
VO/0080/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame dopravu pre účastníkov krajskej súťaže a prehliadky sólistov, inštrumentalistov, speváckych skupín, ľudových hudieb dospelých folklórnych súborov a súťaž sólo tanečníkov - Spievaj, hraj a tancuj, ktorá sa uskutoční dňa 13.04.2019 v DK Zrkadlový háj v Bratislave. Cena: 750.- EUR. DOMINIQ s.r.o. 750,00 € 11.04.2019 Objednávka
VO/0081/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame dopravu pre úcastníkov podujatia Festival vín - odborná degustácia, ktorá sa bude konať dňa 16.04.2019 u projektového partnera v obci Jedenspeigen v Rakúsku. Cena: 360.- EUR
Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko.
DOMINIQ s.r.o. 360,00 € 11.04.2019 Objednávka
VO/0082/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame služby - implementáciu ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR. Cena: 450.- EUR. Ing. Ľubomír Janoška 450,00 € 11.04.2019 Objednávka
VO/0079/19 Objednávame si u Vás ceny na krajskú súťaž a prehliadku sólistov spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín, ľudových hudieb dospelých folklórnych súborov a súťaž sólo tanečníkov Spievaj, hraj a tancuj 2019, ktorá sa uskutoční dňa 13.04.2019 v DK Zrkadlový Háj v Bratislave. Cena: 326,50.- EUR Modranska s.r.o. 326,50 € 11.04.2019 Objednávka
VO/0078/19 Objednávame si u Vás služby priamo súvisiace s realizáciou - ozvučenie a osvetlenie podujatia Spievaj, hraj a tancuj 2019, ktoré sa uskutoční dňa 13.04.2019 v DK Zrkadlový Háj v Bratislave v čase od 12:00 - do 20:00 hod. Cena: 400.- EUR. TATIANAdesigno s.r.o. 400,00 € 10.04.2019 Objednávka
DFBV/0110/19 školenie Novela zákona o VO 2019 Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zložka 214,92 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 prenájom priestorov v KDĽŠ Štúrova Modra 2019 Kultúrne centrum Modra 500,00 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 telefónne poplatky 3/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 209,26 € 10.04.2019 Faktúra
VO/0075/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame občerstvenie (80 ks plnená bageta klasik + 80 ks 0,5 l jemne sýtená voda) s dodaním do Domu Kultúry Zrkadlový Háj v Bratislave Petržalke na súťaž tanečného a hudobného folklóru Spievaj, hraj a tancuj 2019 dňa 13.04.2019. Cena: 192 EUR s DPH. BAGETA-Ing. Gottschall 192,00 € 09.04.2019 Objednávka
VO/0076/19 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame stravu (obedy) pre 57 účastníkov na podujatie Štúrova Modra 2019 - krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy IV.-IV. kategórie a divadiel poézie, dňa 10.04.2019. Cena: 350.- EUR. Ivo Kratochvíľa 350,00 € 09.04.2019 Objednávka
VO/0077/19 Objednávame si u Vás vzdelávacie služby za mesiac apríl 2019 v celkovom množstve 12 hodín / 18 EUR - 1 hodina v celkovej cene 216 EUR s DPH. Simona Žiláková 216,00 € 09.04.2019 Objednávka
DFBV/0102/19 doprava Divadelné konfrontácie 2019 DOMINIQ s.r.o. 1 000,00 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 doprava Konc jak živé 2019 DOMINIQ s.r.o. 420,00 € 09.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »