Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 761
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0001/18 Simona Žiláková 216,00 € 17.01.2018 Objednávka
VO/0002/18 Objednávame si u Vás lektorské služby patchworku v celkovom množstve 6 hodín/20 EUR - 1 hodina/ Iveta Krčmárová 120,00 € 19.01.2018 Objednávka
VO/0004/18 Objednávame si u Vás 8 autobusových prepráv v rozsahu podľa Vašej cenovej ponuky v rámci zákazky Ples seniorov 2018 - Autobusová doprava organizátorov a účastníkov podujatia s dodaním služby 2.2.-3.2.2018 vo Vami ponúkanej cene 1908.- EUR. SATUR TRANSPORT a.s. 1 908,00 € 23.01.2018 Objednávka
VO/0005/18 Objednávame si u Vás ozvučenie a osvetlenie na podujatí Ples seniorov 2018 dňa 2.2.2018 v čase od 17:00 do 01:00 hod - v Incheba - Expo aréna Bratislava. Cena dohodou: 1600 EUR. Štefan Kollár - KOLLY 1 600,00 € 25.01.2018 Objednávka
VO/0006/18 Objednávame si u Vás hudobnú produkciu skupiny Borovienka na podujatí Ples seniorov 2018 - dňa 2.2.2018 v čase od 18:00 do 01:00 v Incheba Expo aréna Bratislava. Cena dohodou: 1,000.- EUR. Folklórny súbor LUSK Krakovany 1 000,00 € 25.01.2018 Objednávka
VO/0007/18 Objednávame si u Vás tanečné vystúpenie klubu SUN DANCE ACADEMY - otvorenie plesu - na podujatí Ples seniorov 2018 - dňa 2.2.2018 v čase od 18:00 v Incheba Expo aréna Bratislava. Cena dohodou: 250.- EUR. SUN DANCE ACADEMY občianske združenie 250,00 € 25.01.2018 Objednávka
VO/0008/18 Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutoční v M-klube, DK Zrkadlový háj, Bratislava. G.MAL s.r.o. 30,00 € 26.01.2018 Objednávka
VO/0009/18 Objednávame si u Vás poukážky na nákup kníh, ktoré budú odovzdané recitátorom (ceny) na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Bratislave - Petržalke. Poukážky: 4 x 6.-EUR = 24.- EUR, 6 x 4.-EUR=24.-EUR. Spolu: 48.-EUR Panta Rhei, s.r.o. 70,00 € 26.01.2018 Objednávka
VO/0010/18 Objednávame si u Vás prevoz materiálu v objeme minimálne mikrobus alternatívne mikrobus s vlečkou, v rámci podujatia Ples seniorov 2018 vo Vami ponúkanej cene 96 EUR. Preprava sa uskutoční 2.2.2018 o 7:30 hod z Malokarpatského osvetového strediska v Modre, Horná 20, 900 01 Modra do Incheba EXPO - Arény Bratislava. Bronislava Kočíšek Skalová-Coraltravel 96,00 € 26.01.2018 Objednávka
VO/0011/18 Objednávame si u Vás cateringové služby na podujatie Ples Seniorov 2018, v trvaní 2.2.-3.2.2018 v Incheba Expo Aréne, Bratislava v celkovom rozsahu podľa Vašej cenovej ponuky a vo Vami ponúkanej cene 3061,20 EUR pre 400 účastníkov podujatia. Každá Ďalšia porcia bude po dohode účtovaná na základe Vami ponúkanej jednotkovej ceny 7,05 EUR. BINI-Reštaurácia 3 061,20 € 26.01.2018 Objednávka
VO/0012/18 Objednávame si u Vás vzdelávacie služby v celkovom množstve 12 hodín / 18 EUR - 1 hodina v celkovej cene 216 EUR s DPH. Simona Žiláková 216,00 € 05.02.2018 Objednávka
VO/0014/18 Objednávame si u Vás lektorské služby patchworku v celkovom množstve 3 hodiny/20 EUR - 1 hodina/ v celkovej cene 60.- EUR. Iveta Krčmárová 60,00 € 08.02.2018 Objednávka
VO/0003/18 Objednávame si u Vás hudobnú produkciu a doplňujúce ozvučenie podujatia Ples seniorov 2018 - dodanie služby 2.2.-3.2.2018 vo Vami ponúkanej cene 250.- EUR. 2m production s.r.o. 250,00 € 23.01.2018 Objednávka
VO/0013/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov na podujatie Metodický deň osvetových pracovníkov Bratislavského kraja, ktoré sa uskutoční dňa 21.02.2018 v čase od 9:00 - 15:00 v priestoroch KD Ľ.Štúra v Modre. Dohodnutá cena 550 EUR s DPH. Kultúrne centrum Modra 550,00 € 06.02.2018 Objednávka
VO/0015/18 Objednávame si u Vás preklad publicistických a informačných článkov v rozsahu 5 x A4 a dokumentov spojených s projektom (pozvánka na Koordinačné stretnutie projektových partnerov) v rámci projektu "Kultúrno - kreatívne oživenie tradícií" Heritage SK-AT do nemeckého jazyka. Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Agentúra DOV 96,00 € 12.02.2018 Objednávka
VO/0016/18 Objednávame si u Vás prepravu (40 miestnym autobusom) účastníkov podujatia DOA pre výtvarníkov 2018 na trase Modra - Bratislava, s predpokladaným odchodom z Modry okolo 8:20 a príchodom do Bratislavy - Vajnor o 9:00 hod. Rozpis presnej trasy je v prílohe. SATUR TRANSPORT a.s. 306,00 € 15.02.2018 Objednávka
VO/0130/18 Objednávame si u Vás tlač menoviek k obrazom na výstave Salón výtvarníkov 2018 dňa 13.9.2018 v Modre CDS Ľubomír Čeman 330,82 € 23.08.2018 Objednávka
VO/0131/18 Objednávame si u Vás prepravu účastníkov podujatia Deň vo vinohradoch dňa 8.9.2018 SATUR TRANSPORT a.s. 408,00 € 27.08.2018 Objednávka
VO/0150/18 Objednávame si u Vás vykurovaciu techniku Protherm dodanie a montáž Viktor Orvoš 6 433,00 € 02.10.2018 Objednávka
VO/0161/18 Objednávame si u Vás zhotovenie Plakety V218a: grafická príprava, 3D laser, darčeková kazeta. Dodanie do 23.10.2018 Promo Glass, s.r.o. 503,00 € 10.10.2018 Objednávka
VO/0160/18 Objednávame si u Vás ozvučenie podujatia Hrajte mi muziky veselé 2018 - krajská súťaž a prehliadka malých dychových hudieb dňa 14.10.2018 v KIS Šenkvice v čase od 14°° do 20°°. MIKmix, s.r.o. 700,00 € 12.10.2018 Objednávka
VO/0101/21 Objednávame si u Vás vecné ceny (keramické výrobky) pre úcastníkov podujatia krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie "Štúrova Modra 2021", ktoré sa uskutoční dňa 29.09.2021 v čase od 8:00 do 17:30 hod v KDLŠ Modra.
Cena: 308,90 EUR s DPH
Modranska s.r.o. 308,90 € 28.09.2021 Objednávka
VO/0017/18 Objednávame si u Vás na podujatie Hviezdoslavovv Kubín 2018 dodanie obložených bagiet 60 ks a nealkoholický nápoj 60 ks v sume 95,76 EUR s DPH. BAGETA-Ing. Gottschall 95,76 € 26.02.2018 Objednávka
VO/0020/18 Objednávame si u Vás ozvučenie a osvetlenie podujatia Zahrajte mi muzikanti 2018, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Modre dňa 17.03.2018 v čase od 12:00 do 18:00 hod. Cena dohodou: 600.-EUR. Ján Mudroch 600,00 € 26.02.2018 Objednávka
VO/0018/18 Objednávame si u Vás vecné ceny podľa vlastného výberu na okresné kolo súťaže Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-28.2.2018 v priestoroch V-klubu na Nám.SNP 12 v Bratislave. Helena Horváthová - FOLLY 333,53 € 26.02.2018 Objednávka
VO/0019/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov Kultúrneho domu na podujatie Zahrajte mi muzikanti 2018, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Modre dňa 17.03.2018 v čase od 12:00 do 20:00 hod. Cena dohodou 500.- EUR Kultúrne centrum Modra 500,00 € 26.02.2018 Objednávka
VO/0021/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov Kultúrneho domu Gajary na podujatie Konc jak živé 2018, ktoré sa uskutoční dňa 24.3.2018 v čase od 12°° do 20°°. Cena dohodou 500,00 EUR. Združenie priateľov folklóru 500,00 € 06.03.2018 Objednávka
VO/0022/18 Objednávame si u Vás účasť pani Márie Velšicovej v porote na podujatí Konc jak živé 2018 dňa 24.03.2018 v Kultúrnom dome Gajary v súťaži ľudových rozprávačov v čase od 15°° do 20°° hod. LECA production, s.r.o. Andrej Antonio Leca 400,00 € 07.03.2018 Objednávka
VO/0023/18 Objednávame si u Vás výučbu Anglického jazyka na mesiac marec 2018 Simona Žiláková 216,00 € 07.03.2018 Objednávka
VO/0024/18 Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre účastníkov krajskej prehliadky detskej dranmatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti " Stretnutie s malou Táliou" v dňoch 14.-16.3.2018. Rozpis trás prikladáme v prílohe SATUR TRANSPORT a.s. 2 160,00 € 09.03.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »