Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 464
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0056/18 Objednávame si u Vás nasledovné tonery: A-toner Brother TN-221/241 black 2 ks a A-toner HP CF 283 A 8 ks. Cena: 333,60.- EUR. Magic Print s.r.o. 333,60 € 06.04.2018 Objednávka
VO/0057/18 Objednávame si u Vás odborné hodnotenie recitátorov na krajskej súťaži v prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Štúrova Modra, ktorá sa uskutoční dňa 10.04.2018 v KDĽŠ v Modre. Eliška Sadíleková 80,00 € 06.04.2018 Objednávka
VO/0058/18 Objednávame si u Vás stierku Transfer Belt Unit s jej následným nainštalovaním do tlačiarne HP CP 5225. Cena spolu: 324 EUR. GOcopy, s.r.o. 324,00 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0059/18 Objednávame si u Vás preklad Metodiky práce 2018 – 2019 digitalizačného centra pod názvom "Záchrana kultúrnej krajiny a pamätihodností v malokarpatskom regióne" do nemeckého jazyka. Preklad odborných textov je plánovaný v rámci projektu "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Agentúra DOV 108,00 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0060/18 Objednávame si u Vás čistenie strešných zvodov v priestoroch Malokarpatského osvetového strediska v Modre podľa rozpisu prác na Vašej cenovej ponuke. Cena: 134,40.- EUR. Peter Walter 134,40 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0061/18 Objednávame si u Vás tvarovanie, orez a postrek 500 m2 živého plotu spojeného s dovozom a odvozom materiálu a likvidáciou odpadu v záhrade Malokarpatského osvetového strediska v Modre podľa rozpisu prác vo Vašej cenovej ponuke. Cena spolu: 817,20.- EUR. Peter Walter 817,20 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0062/18 Objednávame si u Vás orez drevín - platan na nádvorí Malokarpatského osvetového strediska v Modre spolu s likvidáciou odpadu podľa rozpisu prác uvedených na Vašej cenovej ponuke. Cena: 613,20.- EUR. Peter Walter 613,20 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0063/18 Objednávame si u Vás kancelársky materiál (papier, euroobaly, korektory, perá, obaly, obálky ...) podľa priloženého zoznamu. Cena: 251,03.- EUR. RO-SI-KO,s.r.o 251,03 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0064/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov Domu kultúry dňa 13.4.2018 v čase od 13:00 do 20:00 hod a 14.04.2018 v čase od 13:00 do 21:00 hod. pre podujatie Divadelné konfrontácie - krajská súťažná prehliadka divadla dospelých a divadla mladých Bratislavského kraja. Cena: 1000.- EUR. Pezinské kultúrne centrum 1 000,00 € 11.04.2018 Objednávka
VO/0065/18 Objednávame si u Vás osvetľovacie a ozvučovacie služby dňa 13.-14.04.2018 v DK Pezinok pre podujatie Divadelné konfrontácie - krajská súťažná prehliadka divadla dospelých a divadla mladých Bratislavského kraja. Cena: 1200.- EUR. DUŠAN POLÁK D+M 1 200,00 € 11.04.2018 Objednávka
VO/0066/18 Objednávame si u Vás prepravu divadelných súborov podľa priloženého rozpisu dňa 14.4.2018 na krajskú prehliadku Divadelné konfrontácie, ktorá sa uskutoční v DK Pezinok. Cena: 624.- EUR SATUR TRANSPORT a.s. 624,00 € 11.04.2018 Objednávka
VO/0067/18 Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie pre priamych účastníkov podujatia Divadelné konforntácie - krajská súťažná prehliadka divadla dospelých a divadla mladých Bratislavského kraja, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-14.04.2018 v DK Pezinok.. Cena: 560.- EUR. Matej Halan 560,00 € 11.04.2018 Objednávka
VO/0068/18 Objednávame si u Vás vystúpenie hudobnej skupiny HRDZA v programe Svätojurských hodov dňa 22.4.2018 v čase od 16:30 do 17:30 hod na Prostrednej ulici vo Svätom Jure. Cena: 1400 EUR. HRDZA občianske združenie 1 400,00 € 13.04.2018 Objednávka
VO/0069/18 Objednávame si u Vás vecné ceny - darčekové predmety na krajskú súťaž a prehliadku Strunobranie, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. a 21.04.2018 vo Svätom Jure. Ing. Vladimír Schwarz 300,00 € 13.04.2018 Objednávka
VO/0070/18 Objednávame u Vás ozvučenie a osvetlenie podujatia Hrajte nám muziky vesele dňa 27.04.2018 v Dome kultúry Dúbravka v čase od 16:00 - 24:00 hod. Cena: 700.- EUR. Dom kultúry Dúbravka 700,00 € 18.04.2018 Objednávka
VO/0071/18 Objednávame si u Vás služby priamo súvisiace s realizáciou projektu- ozvučenie a osvetlenie na krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov - Strunobranie 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-21.04.2018 vo Svätom Jure. Cena: 1150.- EUR. DV AUDIO Pro s..r.o. 1 150,00 € 18.04.2018 Objednávka
VO/0072/18 Objednávame si u Vás prenájom mobilnej konštrukcie ozvučovacej a osvetlovacej techniky na krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov - Strunobranie 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-21.04.2018 vo Svätom Jure. Cena: 1700.- EUR. DV AUDIO Pro s..r.o. 1 700,00 € 18.04.2018 Objednávka
VO/0073/18 Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie pre priamych účastníkov krajskej postupovej súťaže a prehliadku neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov - Strunobranie 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-21.04.2018 vo Svätom Jure. Cena: 504.- EUR. SaAli s.r.o. 504,00 € 18.04.2018 Objednávka
VO/0074/18 Objednávame si u Vás výrobu keramických plastík - cien pre výhercov na podujatie Výtvarné spektrum 2018 - krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby - 15 ks. Cena: 300.- EUR. Jiří Vyhnálek 300,00 € 19.04.2018 Objednávka
VO/0075/18 Objednávame si u Vás grafické spracovanie propagačného materiálu a neperiodickej publikácie - pozvánky na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018, ktorá sa koná dňa 04.05.2018. Cena spolu: 120.- EUR Jozef Ďatel 120,00 € 19.04.2018 Objednávka
VO/0076/18 Objednávame si u Vás výrobu - tlač propagačného materiálu - pozvánka, plagát na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018, ktorá sa koná dňa 04.05.2018. Cena spolu: 100.- EUR Jozef Ďatel 100,00 € 19.04.2018 Objednávka
VO/0077/18 Objednávame si u Vás výrobu - tlač propagačného materiálu a neperiodickej publikácie - katalóg na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018, ktorá sa koná dňa 04.05.2018. Cena spolu: 330.- EUR Jozef Ďatel 330,00 € 19.04.2018 Objednávka
VO/0078/18 Objednávame si u Vás nájom ozvučovacej techniky na realizáciu projektu - krajská súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby - Výtvarné spektrum 2018 v Bratislave. Cena: 100.- EUR. Juraj Lech Mgr. art. 100,00 € 19.04.2018 Objednávka
VO/0079/18 Objednávame si u Vás nájom osvetľovacej techniky na realizáciu projektu - krajská súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby - Výtvarné spektrum 2018 v Bratislave. Cena: 240.-EUR. Juraj Lech Mgr. art. 240,00 € 19.04.2018 Objednávka
VO/0080/18 Objednávame si u Vás 2 ks tonery - A toner HP CE285A/CRG725. Cena: 60.-EUR. Magic Print s.r.o. 60,00 € 19.04.2018 Objednávka
VO/0081/18 Objednávame si u Vás dopravu na podujatie Hrajte nám muziky vesele dňa 27.04.2018 v Bratislave KD Dúbravka na trase: 1. Mikrobus Devínska Nová Ves - BA Dúbravka a späť s príchodom do Dúbravky do 15:15 hod, odchod z BA cca 21:30 2. Autobus trasa - Šenkvice-Pezinok, Sväatý Jur - BA Dúbravka a späť - odchod zo Šenkvíc cca 17:00 príchod do BA - 18:15, odchod z BA cca 21:30 3. Autobus trasa: Svätý Jur - BA Dúbravka a späť odchod zo Sv.Jura o cca 17:00 príchod do BA - 18:00, odchod z BA cca 21:30. Cena: 900.-EUR. SATUR TRANSPORT a.s. 900,00 € 23.04.2018 Objednávka
VO/0082/18 Objednávame si u Vás občerstvenie na podujatie Hrajte nám muziky vesele dňa 27.04.2018 v KD Dúbravka pre 100 osôb a 3.-EUR / osoba. Cena spolu: 300.EUR BUKY PLUS, spol. s r.o. 300,00 € 23.04.2018 Objednávka
VO/0083/18 Objednávame si u Vás výrobu keramických plastík - ceny na podujatie Malokarpastký slávik 2018 s dodaním do 10.05.2018 podľa dohody. Cena: 350.-EUR. Jiří Vyhnálek 350,00 € 23.04.2018 Objednávka
VO/0084/18 Objednávame si u Vás ceny na podujatie Hrajte nám muziky vesele 2018 podľa vlastného výberu v celkovej cene 260.- EUR. Slovenská ľudová majolika 260,00 € 25.04.2018 Objednávka
VO/0085/18 Objednávame si u Vás darčekové poukážky na nákup kníh vo vašej sieti predajní, ktoré budú odovzdané ako vecné ceny na krajskom kole celoštátmej postupovej súťaže a prehliadky Bratislavské metamorfózy 2018, ktorá sa uskutoční dňa 09.-11.05.2018 v KD Ružinov v Bratislava. Darčekové poukážky sú v hodnotách: 19 ks x 10.-EUR 6 ks x 20.-EUR 3 ks x 30.-EUR Panta Rhei, s.r.o. 400,00 € 23.04.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »