Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 370
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0073/18 Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie pre priamych účastníkov krajskej postupovej súťaže a prehliadku neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov - Strunobranie 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-21.04.2018 vo Svätom Jure. Cena: 504.- EUR. SaAli s.r.o. 504,00 € 18.04.2018 Objednávka
VO/0068/18 Objednávame si u Vás vystúpenie hudobnej skupiny HRDZA v programe Svätojurských hodov dňa 22.4.2018 v čase od 16:30 do 17:30 hod na Prostrednej ulici vo Svätom Jure. Cena: 1400 EUR. HRDZA občianske združenie 1 400,00 € 13.04.2018 Objednávka
VO/0069/18 Objednávame si u Vás vecné ceny - darčekové predmety na krajskú súťaž a prehliadku Strunobranie, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. a 21.04.2018 vo Svätom Jure. Ing. Vladimír Schwarz 300,00 € 13.04.2018 Objednávka
VO/0064/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov Domu kultúry dňa 13.4.2018 v čase od 13:00 do 20:00 hod a 14.04.2018 v čase od 13:00 do 21:00 hod. pre podujatie Divadelné konfrontácie - krajská súťažná prehliadka divadla dospelých a divadla mladých Bratislavského kraja. Cena: 1000.- EUR. Pezinské kultúrne centrum 1 000,00 € 11.04.2018 Objednávka
VO/0065/18 Objednávame si u Vás osvetľovacie a ozvučovacie služby dňa 13.-14.04.2018 v DK Pezinok pre podujatie Divadelné konfrontácie - krajská súťažná prehliadka divadla dospelých a divadla mladých Bratislavského kraja. Cena: 1200.- EUR. DUŠAN POLÁK D+M 1 200,00 € 11.04.2018 Objednávka
VO/0066/18 Objednávame si u Vás prepravu divadelných súborov podľa priloženého rozpisu dňa 14.4.2018 na krajskú prehliadku Divadelné konfrontácie, ktorá sa uskutoční v DK Pezinok. Cena: 624.- EUR SATUR TRANSPORT a.s. 624,00 € 11.04.2018 Objednávka
VO/0067/18 Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie pre priamych účastníkov podujatia Divadelné konforntácie - krajská súťažná prehliadka divadla dospelých a divadla mladých Bratislavského kraja, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-14.04.2018 v DK Pezinok.. Cena: 560.- EUR. Matej Halan 560,00 € 11.04.2018 Objednávka
VO/0058/18 Objednávame si u Vás stierku Transfer Belt Unit s jej následným nainštalovaním do tlačiarne HP CP 5225. Cena spolu: 324 EUR. GOcopy, s.r.o. 324,00 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0059/18 Objednávame si u Vás preklad Metodiky práce 2018 – 2019 digitalizačného centra pod názvom "Záchrana kultúrnej krajiny a pamätihodností v malokarpatskom regióne" do nemeckého jazyka. Preklad odborných textov je plánovaný v rámci projektu "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Agentúra DOV 108,00 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0060/18 Objednávame si u Vás čistenie strešných zvodov v priestoroch Malokarpatského osvetového strediska v Modre podľa rozpisu prác na Vašej cenovej ponuke. Cena: 134,40.- EUR. Peter Walter 134,40 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0061/18 Objednávame si u Vás tvarovanie, orez a postrek 500 m2 živého plotu spojeného s dovozom a odvozom materiálu a likvidáciou odpadu v záhrade Malokarpatského osvetového strediska v Modre podľa rozpisu prác vo Vašej cenovej ponuke. Cena spolu: 817,20.- EUR. Peter Walter 817,20 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0062/18 Objednávame si u Vás orez drevín - platan na nádvorí Malokarpatského osvetového strediska v Modre spolu s likvidáciou odpadu podľa rozpisu prác uvedených na Vašej cenovej ponuke. Cena: 613,20.- EUR. Peter Walter 613,20 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0063/18 Objednávame si u Vás kancelársky materiál (papier, euroobaly, korektory, perá, obaly, obálky ...) podľa priloženého zoznamu. Cena: 251,03.- EUR. RO-SI-KO,s.r.o 251,03 € 09.04.2018 Objednávka
VO/0054/18 Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov krajskej prehliadky Štúrova Modra, ktorá sa uskutoční dňa 10.04.2018 v KDĽŠ v Modre. Ivo Kratochvíľa 270,00 € 06.04.2018 Objednávka
VO/0055/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov KD Dúbravka na podujatie Hrajte nám muziky vesele, ktorá sa uskutoční dňa 27.04.2018. Cena: 500.- EUR. Dom kultúry Dúbravka 500,00 € 06.04.2018 Objednávka
VO/0056/18 Objednávame si u Vás nasledovné tonery: A-toner Brother TN-221/241 black 2 ks a A-toner HP CF 283 A 8 ks. Cena: 333,60.- EUR. Magic Print s.r.o. 333,60 € 06.04.2018 Objednávka
VO/0057/18 Objednávame si u Vás odborné hodnotenie recitátorov na krajskej súťaži v prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Štúrova Modra, ktorá sa uskutoční dňa 10.04.2018 v KDĽŠ v Modre. Eliška Sadíleková 80,00 € 06.04.2018 Objednávka
VO/0049/18 Objednávame si u Vás darčekové poukážky na nákup kníh vo vašej sieti predajní, ktoré budú odovzdané ako vecné ceny na krajskej súťaži Štúrova Modra, ktorá sa uskutoční dňa 10.04.2018 v KD Ľ.Štúra v Modre. Panta Rhei, s.r.o. 300,00 € 04.04.2018 Objednávka
VO/0051/18 Objednávame si u Vás ozvučovacie a osvetľovacie služby na krajskej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie "Štúrova Modra", ktorá sa uskutoční dňa 10.04.2018 v čase od 8:00 do 19:00 hod. Cena: 300 .-EUR. Ján Mudroch 300,00 € 04.04.2018 Objednávka
VO/0050/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov KDĽŠ za účelom organizovania krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie "Štúrova Modra", ktorá sa uskutoční dňa 10.04.2018 v čase od 8:00 do 20:30 hod. Cena: 500.-EUR. Kultúrne centrum Modra 500,00 € 04.04.2018 Objednávka
VO/0053/18 Objedávame si u Vás vystúpenie hudobnej skupiny Instinct v programe Svätojurské hody dňa 21.04.2018 v čase od 16:45 do 17:45 hod na prekrytom pódiu na Prostrednej ulici vo Svätom Jure. Cena: 800.- EUR. Ondřej Simon 800,00 € 04.04.2018 Objednávka
VO/0052/18 Objednávame si u Vás dopravu účinkujúcich na krajskú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Štúrova Modra, ktorá sa uskutoční dňa 10.04.2018 v KDĽŠ v Modre. Dopravu si objednávame podľa priloženého rozpisu. Cena: 600.- EUR. SATUR TRANSPORT a.s. 600,00 € 04.04.2018 Objednávka
VO/0048/18 Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov Malokarpatského osvetového strediska v Modre dňa 29.03.2018. DERO d, spol. s r.o. 50,00 € 28.03.2018 Objednávka
VO/0046/18 Objednávame si u Vás vystúpenie FS Gymnik v programe Svätojurské hody dňa 21.04.2018 v čase od 15:15 do 16:15 hod. na prekrytom pódiu na Prostrednej ulici vo Svätom Jure. Cena dohodou: 700.- EUR. FS Gymnik 700,00 € 27.03.2018 Objednávka
VO/0047/18 Objednávame si u Vás vystúpenie speváka Majka Spirita v programe Svätojurské hody dňa 21.04.2018 v čase od 18:15 do 19:15 hod. na prekrytom pódiu na Prostrednej ulici vo Svätom Jure. Cena: 4800.- EUR s DPH. SPIRIT ENTERTAINMENT s.r.o. 4 800,00 € 27.03.2018 Objednávka
VO/0044/18 Objednávame si u Vás dopravu na podujatie Konc jak živé dňa 24.03.2018 na trase: 12:30 Pezionk Holubyho ul. (predajňa HOFI) zastávka SAD smer Bratislava kontakt: p.Slamková 0911 313 233, 12:45 Bratislava Patrónka (zastávka MHD smer Lamač - Záhorská Bystrica), 13:00 Studienka pri kostole (Obecný úrad) kontakt: p. Zahradníková 0907 184 951 - Gajary Kultúrny dom a späť. Predpokladaný záver podujatia cca 19:30 hod. Cena: 400 .- EUR. SATUR TRANSPORT a.s. 400,00 € 22.03.2018 Objednávka
VO/0043/18 objednávame si u Vás grafické spracovanie propagačného materiálu (plagát, pozvánka) a neperiodickej publikácie (Spravodajca) na krajskú súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018, ktorá sa koná dňa 27.03.2018. Cena spolu: 140.- EUR Juraj Lech Mgr. art. 140,00 € 22.03.2018 Objednávka
VO/0045/18 Objednávame si u Vás údžbu siete a PC, Wi-fi adapter TP-Link. Cena 182,40.-EUR. AT-CLIP s.r.o. 182,40 € 22.03.2018 Objednávka
VO/0040/18 Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov - pozvánky, plagáty - na krajskú súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018, ktorá sa koná dńa 27.03.2018. Cena: 100.- EUR. PRESI s.r.o. 100,00 € 20.03.2018 Objednávka
VO/0041/18 Objednávame si u Vás výrobu (príprava do tlače, tlač, väzba) neperiodickej publikácie - Spravodajca Cineama 2018 na krajskú súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018 dňa 27.03.2018. Cena spolu: 450.- EUR. Jozef Ďatel 450,00 € 20.03.2018 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »