Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 326
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0078/19 Objednávame si u Vás služby priamo súvisiace s realizáciou - ozvučenie a osvetlenie podujatia Spievaj, hraj a tancuj 2019, ktoré sa uskutoční dňa 13.04.2019 v DK Zrkadlový Háj v Bratislave v čase od 12:00 - do 20:00 hod. Cena: 400.- EUR. TATIANAdesigno s.r.o. 400,00 € 10.04.2019 Objednávka
VO/0075/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame občerstvenie (80 ks plnená bageta klasik + 80 ks 0,5 l jemne sýtená voda) s dodaním do Domu Kultúry Zrkadlový Háj v Bratislave Petržalke na súťaž tanečného a hudobného folklóru Spievaj, hraj a tancuj 2019 dňa 13.04.2019. Cena: 192 EUR s DPH. BAGETA-Ing. Gottschall 192,00 € 09.04.2019 Objednávka
VO/0076/19 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame stravu (obedy) pre 57 účastníkov na podujatie Štúrova Modra 2019 - krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy IV.-IV. kategórie a divadiel poézie, dňa 10.04.2019. Cena: 350.- EUR. Ivo Kratochvíľa 350,00 € 09.04.2019 Objednávka
VO/0077/19 Objednávame si u Vás vzdelávacie služby za mesiac apríl 2019 v celkovom množstve 12 hodín / 18 EUR - 1 hodina v celkovej cene 216 EUR s DPH. Simona Žiláková 216,00 € 09.04.2019 Objednávka
VO/0074/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame autobusovú dopravu na podujatie Štúrova Modra (krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, IV.-VI. kategórie a divadiel poézie), ktoré sa uskutoční dňa 10.04.2019 v Kultúrnom dome v Modre. Cena: 504.- EUR. XLinebus s.r.o. 504,00 € 05.04.2019 Objednávka
VO/0073/19 Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie na podujatí Konc jak živé (prehliadke ľudových rozprávačov a spevákov záhoráckych piesní - sólo a duo), ktoré sa uskutoční dňa 06.04.2019 v KD Gajary. Cena: 150.- EUR. DH Šenkvičanka 150,00 € 04.04.2019 Objednávka
VO/0072/19 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame ozvučovacie a osvetľovacie služby v rozsahu 6x FHR 1000 W, 2xRGB led PAR, 2x LED bar, 1x bodové svetlo + zvukový aparát 1200W, na krajskú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie "Štúrova Modra", ktorá sa uskutoční dňa 10.04.2019.Cena: 200 .-EUR. Ján Mudroch 200,00 € 04.04.2019 Objednávka
VO/0070/19 Objednávame si u Vás ozvucenie a osvetlenie podujatia Konc jak živé 2019, ktoré sa uskutocní v kultúrnom dome v Gajaroch dna 10.04.2019 v case od
13:00 do 20:00 hod. Cena: 500.- EUR.
TATIANAdesigno s.r.o. 500,00 € 03.04.2019 Objednávka
VO/0071/19 Objednávame si u Vás ceny (keramiku) na prehliadku ľudových rozprávačov a spevákov záhoráckych piesní - sólo a duo - Konc jak živé 2019, ktoré sa uskutoční dňa 10.04.2019 v KD Gajary. Cena: 212,50.- EUR. Modranska s.r.o. 212,50 € 03.04.2019 Objednávka
VO/0063/19 Objednávame si u Vás prenájom priestorov Kultúrneho domu Gajary na prehliadku ľudových rozprávačov a spevákov záhoráckych piesní - Konc jak živé 2019, ktoré sa uskutoční dňa 06.04.2019 v čase od 13.00 do 20.00 hod. Cena: 500.- EUR. Združenie priateľov folklóru 500,00 € 02.04.2019 Objednávka
VO/0065/19 Objednávame si u Vás dopravu na podujatie Konc jak živé dňa 06.04.2019 na trase: začiatok Modra o 12:30 hod a po ceste vyzdvihnutie účastníkov v Pezinku - Bratislave - Studienke - Malackách a príjazd na miesto konania do KD v Gajaroch a o cca 19:00 hod vyzdvihnutie účastníkov v KD Gajary a prevoz späť po tej istej trase. Cena: 420 .- EUR. DOMINIQ s.r.o. 420,00 € 02.04.2019 Objednávka
VO/0066/19 Objednávame si u Vás vzdelávacie služby za mesiac marec 2019 v celkovom množstve 12 hodín / 18 EUR - 1 hodina v celkovej cene 216 EUR s DPH. Simona Žiláková 216,00 € 02.04.2019 Objednávka
VO/0069/19 Objednávame si u Vás odborné hodnotenie recitátorov na krajskej súťaži v prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Štúrova Modra, ktorá sa uskutoční dňa 10. 4. 2019 v KDĽŠ v Modre.
Cena dohodou: 100,-€
Eliška Sadíleková 100,00 € 02.04.2019 Objednávka
VO/0067/19 Objednávame si u Vás prenájom priestorov KDLŠ za účelom organizovania krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie "Štúrova Modra", ktorá sa uskutoční dňa 10.04.2019 v case od 8:00 do 21:00 hod. Cena: 500.-EUR. Kultúrne centrum Modra 500,00 € 02.04.2019 Objednávka
VO/0068/19 Objednávame si u Vás ceny pre účastníkov podujatia krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie "Štúrova Modra", ktoré sa uskutoční dňa 10.04.2019 v čase od 8:00 do 20:30 hod v KDĽŠ Modra. Cena: 300.-EUR. Modranska s.r.o. 300,00 € 02.04.2019 Objednávka
VO/0064/19 Objednávame si u Vás občerstvenie - pagáče 180 ks a štrúdle 12 ks (prosíme nakrájať na užšie prúžky), na podujatie - Vernisáž Výtvarné spektrum 2019 dňa 09.04.2019 v Pistoriho paláci v Bratislave. Cena: 145,62.- EUR Framipek s.r.o. 145,62 € 02.04.2019 Objednávka
VO/0062/19 Objednávame si u Vás demontáž plynovej kotolne (plynové kotle, rozvody kúrenia, vody a plynu, komín, elektroinštalácie kotolne a konzerváciu nového kotla Protherm). Cena: 440.- EUR Viktor Orvoš 440,00 € 29.03.2019 Objednávka
VO/0059/19 Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie pre priamych účastníkov krajskej prehliadky amatérskeho divadla a divadla dospelých Bratislavského kraja - Divadelné konfrontácie 2019, v dňoch 29.-30.3.2019 v Dome kultúry Pezinok. Cena: 584,00.- EUR U Magistra 584,00 € 28.03.2019 Objednávka
VO/0060/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame dopravu pre priamych úcastníkov krajskej prehliadky amatérskeho divadla a divadla dospelých Bratislavského kraja - Divadelné konfrontácie 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 29.-30.3.2019 v Pezinku. Cena: 1000.- EUR DOMINIQ s.r.o. 1 000,00 € 28.03.2019 Objednávka
VO/0061/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame prepravu techniky a obrazov na výstavu - Výtvarné spektrum 2019 v termíne 08.04.2019 a 03.05.2019. Miesto konania výstavy: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Pistoriho palác, Štefánikova 25, 811 01 Bratislava 1. Cena: 300.- EUR PD v Šenkviciach 300,00 € 28.03.2019 Objednávka
VO/0057/19 Objednávame si u Vás prenájom priestorov Domu kultúry v dňoch 29.03. a 30.03.2019 na podujatie Divadelné konfrontácie - krajská sútažná prehliadka amatérskeho divadla a divadla dospelých Bratislavského kraja. Cena: 1000.- EUR. Pezinské kultúrne centrum 1 000,00 € 27.03.2019 Objednávka
VO/0058/19 Objednávame si u Vás osvetlenie a ozvučenie - služby priamo súvisiace s realizáciou podujatia Divadelné konfrontácie - krajská sútažná
prehliadka amatérskeho divadla a divadla dospelých Bratislavského kraja v dňoch 29.-30.03.2019 v Dome Kultúry v Pezinku. Cena: 800.- EUR.
DUŠAN POLÁK D+M 800,00 € 27.03.2019 Objednávka
VO/0056/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame dopravu pre účastníkov podujatia exkurzie po dolnorakúskych kultúrnych pamiatkach "Exkurzia Carnuntum", ktoré sa bude konať v dňoch 21.-22.03.2019 v Rakúsku a ktorého usporiadateľom je projektový partner Kulturvernetzung Niederosterreich. Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Cena: 600.- EUR. DOMINIQ s.r.o. 600,00 € 19.03.2019 Objednávka
VO/0055/19 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame autobusovú dopravu na krajskú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti "Stretnutie s malou Táliou", ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-22.03.2019 v Senci. Cena: 1044.- EUR DOMINIQ s.r.o. 1 044,00 € 18.03.2019 Objednávka
VO/0052/19 Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti "Stretnutie s malou Táliou", ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-22.3.2019 v KD Senec. Cena: 1353,80.- EUR. Milan Buday ml. 1 353,80 € 15.03.2019 Objednávka
VO/0053/19 Objednávame si u Vás prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky na krajskú súťaž detskej dramatickej tvorivosti a divadla dopselých hrajúcich pre deti "Stretnutie s malou Táliou", ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-22.3.2019 v KD Senec. Cena: 800.- EUR Monada-Print,s.r.o. 800,00 € 15.03.2019 Objednávka
VO/0054/19 Objednávame si u Vás ozvučenie a osvetlenie - služby súvisiace s realizáciou krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti a divadla dopselých hrajúcich pre deti "Stretnutie s malou Táliou", ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-22.3.2019 v KD Senec. Cena: 1500.- EUR
Monada-Print,s.r.o. 1 500,00 € 15.03.2019 Objednávka
VO/0049/19 Objednávame si u Vás divadelný workshop "Prvé dotyky s pantomímou a pohybom" pre účastníkov krajskej prehliadky Stretnutie s malou Táliou, dňa 21.03.2019 v KD Senec. Cena 300.- EUR KASPRZYK pantomíma 300,00 € 14.03.2019 Objednávka
VO/0050/19 Objednávame si u Vás odborné hodnotenie divadelných súborov na krajskej súťaži detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou v dňoch 20.-22.3.2019 v KD Senec. Cena: 300.-EUR KASPRZYK pantomíma 300,00 € 14.03.2019 Objednávka
VO/0047/19 Objedávame si u Vás prenájom priestorov Kultúrneho domu na realizáciu krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou, ktorá sa uskutocní v dnoch 20.-22.03.2019. Cena: 1000.- EUR MESTO SENEC 1 000,00 € 14.03.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »