Objednávka č. VO/0140/19


Obstarávateľ
Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
IČO: 00180289
Zmluvný partner
Názov: SPP a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Zodpovedná osoba
Podpísal:PhDr. Anna Píchová
Funkcia:Riaditeľka
Informácie o objednávke
Číslo objednávky: VO/0140/19
Popis objednaného plnenia: Na základe podpísanej "Dohody o podmienkach zrušenia plynovodu, úhrade ceny za 1 ks pripojovacieho plynovodu" medzi SPP-distribúcia a.s. a Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre si u Vás objednávame odpojenie 1 kusu nízkotlakového pripojovacieho oceľového plynovodu DN 32, 5 kPa, ktorý tvorí súčasť distribučnej siete plynovodov a nachádza sa v záhrade kaštieľa na Hornej 20 v Modre.
Cena: 1.500.- EUR.
Dátum vyhotovenia: 13.08.2019
Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
Poznámka: