Objednávka č. VO/0140/19


Obstarávateľ
Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
IČO: 00180289
Zmluvný partner
Názov: CINDA, s.r.o.
IČO: 47334690
Adresa: Klincová 37, 820 15 Bratislava
Zodpovedná osoba
Podpísal:PhDr. Anna Píchová
Funkcia:Riaditeľka
Informácie o objednávke
Číslo objednávky: VO/0140/19
Popis objednaného plnenia: Na základe podpísanej "Dohody o podmienkach zrušenia plynovodu, úhrade ceny za 1 ks pripojovacieho plynovodu" medzi SPP-distribúcia a.s. a Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre si u Vás objednávame odpojenie 1 kusu nízkotlakového pripojovacieho oceľového plynovodu DN50, ktorý tvorí súčasť distribučnej siete plynovodov a nachádza sa v záhrade kaštieľa na Hornej 20 v Modre.

Cena: 2.283,42 EUR
Dátum vyhotovenia: 13.08.2019
Celková hodnota: 2 283,42 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
Poznámka: