Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 231
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2022-02 Príkazná zmluva Agáta Šikulová Petrakovičová 100,00 € 30.03.2022 Zmluva
2022-03 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022. Mesto Pezinok 0,00 € 18.03.2022 Zmluva
2022-01 Príkazná zmluva Oksana Paliy 120,00 € 03.03.2022 Zmluva
2022-04 príloha Zmluvy o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 10.02.2022 Zmluva
2022-05 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov. Fond na podporu umenia 0,00 € 03.02.2022 Zmluva
2021-18 Zmluva o poskytovaní služby - servisu webovej stránky ... ITIT SLOVAKIA s. r. o. 0,00 € 22.12.2021 Zmluva
2021-19 Zmluva o poskytovaní služby - servisu počítačovej techniky, správe počítačovej siete ... ITIT SLOVAKIA s. r. o. 0,00 € 22.12.2021 Zmluva
2021-15 Príkazná zmluva Lubo Dobrovoda 70,00 € 14.12.2021 Zmluva
2021-16 Príkazná zmluva Juraj Raýman 70,00 € 14.12.2021 Zmluva
2021-17 Príkazná zmluva Márius Kopcsay 70,00 € 14.12.2021 Zmluva
2021-13 Príkazná zmluva Valentína Sikorová Čorná 60,00 € 24.09.2021 Zmluva
2021-14 Príkazná zmluva Ivan Kostka 60,00 € 24.09.2021 Zmluva
2021-12 Príkazná zmluva Veronika Dianišková 60,00 € 23.08.2021 Zmluva
2021-11 Príkazná zmluva Martina Monošová 60,00 € 09.08.2021 Zmluva
2021-10 Príkazná zmluva Alexandra Salmela 60,00 € 02.08.2021 Zmluva
2021-07 Príkazná zmluva Zuzana Polonská 120,00 € 16.07.2021 Zmluva
2021-08 Príkazná zmluva Renáta Kišoňová 60,00 € 16.07.2021 Zmluva
2021-09 Príkazná zmluva Veronika Dianišková 60,00 € 16.07.2021 Zmluva
2021-06 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZSE Energia, a.s. 0,00 € 06.07.2021 Zmluva
2021-05 Príkazná zmluva Lucia Grejtáková 60,00 € 02.07.2021 Zmluva
2021-03 Príkazná zmluva Mgr. Pavol Šima-Juriček 60,00 € 24.05.2021 Zmluva
2021-04 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-157-00773 Fond na podporu umenia 0,00 € 23.04.2021 Zmluva
2021-01 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom. GGFS s.r.o. 0,00 € 01.02.2021 Zmluva
2020-14 Zmluva o poskytovaní služby - servisu počítačovej techniky, správe počítačovej siete uzavretá v zmysle § 269 ods.2 Zák.č.513/1991 Zb. ITIT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 21.12.2020 Zmluva
2020-15 Zmluva o poskytovaní služby - servisu webovej stránky Malokarpatskej knižnice v Pezinku uzavretá v zmysle § 269 ods.2 Zák. 513/1991Zb. ITIT SLOVAKIA s.r.o 0,00 € 21.12.2020 Zmluva
2020-16 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 17.12.2020 Zmluva
2021-02 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04058 Fond na podporu umenia 0,00 € 27.11.2020 Zmluva
2020-12 Dodatok k zmluve č.FZOGA 18014 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov. SOMI Applications, s.r.o. 0,00 € 01.10.2020 Zmluva
2020-11 Príkazná zmluva. Agáta Šikulová Petrakovičová 60,00 € 17.09.2020 Zmluva
2020-13 Zmluva o uskutočnení projektu č.2/2020 REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia 0,00 € 20.04.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »