Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 107
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
bez Zmluva o dielo ProBuild SK s.r.o. 248 808,62 € 21.06.2022 Zmluva
č.15/22 Zmluva o dielo Revan s.r.o. 73 482,43 € 20.05.2022 Zmluva
1/2022 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia BVS 0,00 € 18.05.2022 Zmluva
SK1241809 Zmluva o servisnej službe CWS - boco Slovensko s.r.o. 0,00 € 12.05.2022 Zmluva
xxxx ZMLUVA O UMIESTNENÍ SNACKOVÉHO PREDAJNÉHO AUTOMATU Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 29.04.2022 Zmluva
xxxxx ZMLUVA O UMIESTNENÍ NÁPOJOVÉHO PREDAJNÉHO AUTOMATU Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 29.04.2022 Zmluva
0221032022031 Servisná a materiálová zmluva Z+M servis 0,00 € 31.03.2022 Zmluva
006057868A3254 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení NN Tatry - Sympatia, d.d.s. a.s. 0,00 € 22.03.2022 Zmluva
- Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 28.02.2022 Zmluva
dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní odborných služieb a administratívnych služieb Mgr. Aurel Bitter 980,00 € 28.02.2022 Zmluva
2022 Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela Exam testing 2 080,00 € 14.02.2022 Zmluva
x Kolektívna zmluva zamestnanci a odborová organizácia 0,00 € 10.01.2022 Zmluva
xxx Zmluva o poskytovaní právnych služieb Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt s.r.o. 2 400,00 € 10.01.2022 Zmluva
xx Dohoda o spolupráci Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 21.12.2021 Zmluva
23/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt Zdravá duša školy Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 03.12.2021 Zmluva
x Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu FinQ
Nadácia Slovenskej sporiteľne 0,00 € 25.11.2021 Zmluva
55/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - školy budúcnosti Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 23.11.2021 Zmluva
x Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny
a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZSE Energia, a.s. 0,00 € 01.11.2021 Zmluva
2210/19E-BN/NH Dodatok k zmluve na mikrobiologickú kontrolu bazénovej vody Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 864,00 € 15.10.2021 Zmluva
12./IX/2021 Zmluva
o nájme nebytového priestoru
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 01.10.2021 Zmluva
11./IX./2021 Zmluva č.11./IX./2021
o nájme nebytového priestoru
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 20.09.2021 Zmluva
11./IX./2021 Zmluva č.11./IX./2021
o nájme nebytového priestoru
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 20.09.2021 Zmluva
1/IX./2021 Zmluva č. 1/IX./2021
o nájme nebytového priestoru
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 18.08.2021 Zmluva
2./IX./2021 Zmluva č. 2./IX./2021
o nájme nebytového priestoru
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 18.08.2021 Zmluva
3./IX./2021 Zmluva č. 3./IX./2021
o nájme nebytového priestoru
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 18.08.2021 Zmluva
4./IX./2021 Zmluva č. 4./IX./2021
o nájme
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 18.08.2021 Zmluva
5./IX./2021 Zmluva č. 5./IX./2021
o nájme nebytového priestoru
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 18.08.2021 Zmluva
7./IX./2021 Zmluva č. 7./IX./2021
o nájme nebytového priestoru
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 18.08.2021 Zmluva
8./IX/2021 Zmluva č.8./IX/2021
o nájme nebytového priestoru
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 18.08.2021 Zmluva
9./IX/2021 Zmluva č.9./IX/2021
o nájme nebytového priestoru
Gymnázium Ladislava Novomeského 0,00 € 18.08.2021 Zmluva
1 2 3 4 »