Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0262/22 Dezinsekcia sršňov PETWINGS s.r.o. 300,00 € 26.08.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 Nabitie karty - Gastro lístky 09/2022 Ticket Service, s.r.o. 13 237,26 € 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 Služby počítačovej siete 07-09/2022 SANET 300,00 € 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 Poplatok za vzdelávanie Centrum celoživotného vzdelávania 179,00 € 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. Slušný Kominár, s. r. o. 345,00 € 16.08.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 Vodné, stočné 07/2022 Konventná BVS, a. s. 60,36 € 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 Poistenie malých a stredných podnikateľov Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 1 437,48 € 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 Elektrická energia 07/2022 Tolstého ZSE Energia, a. s. 359,40 € 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 Elektrická energia 07/2022 Konventná ZSE Energia, a. s. 176,60 € 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0250/22 Elektrická energia 07/2022 Mateja Bela ZSE Energia, a. s. 184,26 € 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0249/22 Poplatok za komunálne odpady 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 638,38 € 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0248/22 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 07/2022 BVS, a. s. 126,06 € 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0240/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 07/2022 BVS, a. s. 16,78 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0239/22 Zrážky - Konventná 4 - 07/2022 BVS, a. s. 20,36 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0241/22 Vedenie účtovníctva 07/2022 Ing. Martina Kaličiaková 1 331,30 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 Poplatok za telekomunikačné služby 07/2022 Slovak Telekom, a. s. 71,27 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0247/22 Plyn 08/2022 Konventná SPP, a. s. 573,00 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0246/22 Plyn 08/2022 Tolstého 11 SPP, a. s. 1 675,00 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 Plyn 08/2022 Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0242/22 Servis PC - 07/2022 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0238/22 Mesačný paušál - mobil za 08/2022 Orange Slovensko a.s. 23,00 € 29.07.2022 Faktúra
DFBV/0237/22 Vodné, stočné za Mateja Bela 07/2022 BVS, a. s. 62,77 € 29.07.2022 Faktúra
DFBV/0236/22 Plátky pre hoboj Oboe-Shop.de 271,80 € 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0235/22 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 2,71 € 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 26,40 € 21.07.2022 Faktúra
DFBV/0234/22 Kancelárske potreby TSV PAPIER 122,89 € 21.07.2022 Faktúra
DFSF/013/22 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07-08/2022 Konzervatórium 1 788,80 € 21.07.2022 Faktúra
DFSF/012/22 Poplatok za službu gastro 07-08/2022 Konzervatórium 166,13 € 21.07.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 Cestovné náklady Nadácia Konzervatória v Bratislave 1 041,61 € 20.07.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »