Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19231 vyúčtovanie olejoznak šesťhranný Valivé ložiská P&M, s.r.o. 25,80 € 22.05.2019 Faktúra
30-19228 telefón (PČ) Slovak Telekom, a.s. 47,92 € 20.05.2019 Faktúra
30-19229 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 511,20 € 20.05.2019 Faktúra
30-19222 odvoz a likvidácia odpadu (olej, odpad z odlučovača ropných látok) EBA s.r.o. 478,80 € 17.05.2019 Faktúra
30-19225 elektrická energia (ŠI) ZSE Energia, a.s. 1 868,72 € 17.05.2019 Faktúra
30-19226 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 2 241,29 € 17.05.2019 Faktúra
30-19220 plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 4 183,32 € 17.05.2019 Faktúra
30-19221 plyn (ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 3 224,12 € 17.05.2019 Faktúra
30-19223 telefón Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 17.05.2019 Faktúra
30-19227 oprava výťahu Németh Lift 86,88 € 17.05.2019 Faktúra
30-19224 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 2 463,30 € 17.05.2019 Faktúra
30-19219 školenie vodičov Autoškola PRIMA,s.r.o. 154,00 € 16.05.2019 Faktúra
30-19210 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 124,43 € 14.05.2019 Faktúra
30-19211 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 184,15 € 14.05.2019 Faktúra
30-19213 SWAN email (PČ) SWAN ,a.s. 1,99 € 14.05.2019 Faktúra
30-19214 servis a údržba výťahov NÉMETH opravy a rev.výťah 50,52 € 14.05.2019 Faktúra
30-19215 servis a údržba výťahov Németh Lift 72,00 € 14.05.2019 Faktúra
30-19216 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská 1 401,25 € 14.05.2019 Faktúra
30-19217 vodné, stočné a zrážky (ŠI) Bratislavská vodárenská 1 106,34 € 14.05.2019 Faktúra
30-19218 správa siete a PC DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 14.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »