Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 154
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
159/2020 Prenájom vstupných rohoží Lindström,s.r.o. 777,60 € 10.11.2020 Zmluva
156/2020 Služba SMS Connector O2 Bussines Services, a.s. 0,00 € 14.10.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve 129/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 129/2020 Milan Adamov-aclean 1 980,00 € 30.09.2020 Zmluva
153/2020 Počítačové služby,spracovanie údajov a vykonávanie vzdelávacej činnosti pre žiakov SPŠE Hálova 16 Matúš Poruben - Bit-Emit 0,00 € 17.09.2020 Zmluva
154/2020 Počítačové spracovanie údajov a vykonávanie vzdelávacej činnosti žiakov SPSE Hálova 16,BA Michal Michel 0,00 € 17.09.2020 Zmluva
150/2020 Výmena podlahových krytín Slovak Edu Team - SET, s. r. o. 31 723,45 € 03.09.2020 Zmluva
157/2020 Služby vzdelávania, poradenstva a osobného coachingu žiakom Sterdnej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova 16,Bratislava 85101 Tanec Ulice 0,00 € 03.09.2020 Zmluva
151/2020 Poradenské IT služby Martin Supek 0,00 € 02.09.2020 Zmluva
152/2020 Rozvoj praktických zručností žiakov SPŠE Hálova 16,BA, v oblasti elektrotechniky a multimediálnej techniky Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 31.08.2020 Zmluva
155/2020 Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy pedagogickým zamestnancom a žiakom 3 a 4 ročíkov v oblasti sociálnych sietí Mgr. Peter Kniez 0,00 € 31.08.2020 Zmluva
129/2020 Zmluva o poskytovaní služieb Milan Adamov-aclean 990,00 € 25.08.2020 Zmluva
170/2020 Zmluva o podpore a rozvoji športu v Bratislavskom samosprávnom kraji Bratislavský futbalový zväz 20 000,00 € 17.08.2020 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb Juraj Valocsay 12,00 € 12.08.2020 Zmluva
127 Zmluva o nájme nebytového priestoru Hemisféra ľavá o.z. 2 400,00 € 03.07.2020 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. 0,00 € 26.06.2020 Zmluva
Dodatok č. 3 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 3 ČSOB Poisťovňa, a.s. 0,00 € 25.06.2020 Zmluva
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Dávid Urban 0,00 € 15.06.2020 Zmluva
01/vz/2020 Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Dávid Urban 22,00 € 15.06.2020 Zmluva
Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2020 Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2020 Nadácia BVS 300,00 € 08.06.2020 Zmluva
Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve na technologické zariadenie OST č. 24/2009 Veolia Energia Slovensko, a.s. 0,00 € 02.06.2020 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Kristián Lipták 150,00 € 28.05.2020 Zmluva
Zmluva č. 127/2020 Zmluva č. 127/2020 o nájme nebytového priestoru Moitin s.r.o. 0,00 € 07.05.2020 Zmluva
125/2020 Zmluva č. 125/2020 o nájme nebytového priestoru Centrum inkluzívneho vzdelávania, o.z. 0,00 € 13.03.2020 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní počítačových služieb Martin Supek 0,00 € 28.02.2020 Zmluva
126/2020 Zmluva č. 125/2020 o nájme nebytového priestoru Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením o.z. 0,00 € 28.02.2020 Zmluva
Dohoda Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Štátna pokladnica 0,00 € 19.02.2020 Zmluva
2020_MPC_NP_PoP_SŠ_015 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít_2020_MPC_NP_PoP_SŠ_015 Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 07.02.2020 Zmluva
Dodatok č.3 Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb Moitin s.r.o. 5 400,00 € 03.02.2020 Zmluva
OÚ-BA-OS1-2020/034549 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre súťažiacich stredných škôl v územnje pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2020 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 360,00 € 14.01.2020 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2020/033170 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2019/2020 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 280,00 € 13.01.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »