Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 66
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Dodatok č.1 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1 ČSOB Poisťovňa a.s. 0,00 € 26.10.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o spolupráci Levelup-tech, s.r.o. 0,00 € 10.10.2018 Zmluva
Zmluvs Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa a.s. 0,00 € 03.10.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 27.09.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva č. 106/2018 o nájme nebytového priestoru Volejbalový klub polície - SPU, občianske združenie 0,00 € 19.09.2018 Zmluva
dodatok č. 1 k zmluve č. 66/2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 66/2012 o nájme nebytového priestoru PhDr. Anna Klimeková 0,00 € 16.09.2018 Zmluva
dodatok č. 1 k zmluve č. 78//2013 Zmluva č. 78/2013 o nájme nebytového priestoru Medianetworks s.r.o. 0,00 € 16.09.2018 Zmluva
dodatok č. 1 k zmluve č. 78/2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. 78/2013 o nájme nebytového priestoru Medianetworks s.r.o. 0,00 € 16.09.2018 Zmluva
107/2018 Zmluva č. 107/2018 o nájme nebytového priestoru Stolnotenisový klub Viktória Petržalka, občianske združenie 0,00 € 12.09.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb GHP Medical Services, s.r.o. 129,00 € 10.09.2018 Zmluva
Dohoda o prevode telefónneho čísla Dohoda o prevode telefónneho čísla O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 05.09.2018 Zmluva
Dohoda o prevode telefónneho čísla Dohoda o prevode telefónneho čísla O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 05.09.2018 Zmluva
112/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Mgr. Jozef Lukianov 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
111/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 111/2018 Ing. Július Salai 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
110/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Ing. Boris Molnár 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
109/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Ing. Jozef Krajči 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
108/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Mgr. Alena Trubenová 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
112/2018 Zmluva č. 112/2018 o poskytovaní stravovania pre žiakov a zamestnancov Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 0,00 € 21.08.2018 Zmluva
QUO-49508-S7Y5/0 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o. 120,00 € 07.08.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 23.07.2018 Zmluva
Zmluva o postúpení práv Zmluva o postúpení práv a povinností k výdajnej školskej jedálni OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
106/2018 Zmluva č. 106/2018 o poskytovaní stravovania pre zamestnancov a žiakov OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 25.06.2018 Zmluva
2018-1-SK01-KA102-045938 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu 52 105,00 € 22.06.2018 Zmluva
Komisionárska zmluva Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania DHL Expres (slovakia), spol. s r.o. 0,00 € 22.06.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo SMM s.r.o. 5 165,74 € 14.06.2018 Zmluva
Zmluva o spracúvaní OÚ Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKY, s.r.o. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) Milan Bojnanský 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Dodatok týkajúci sa GDPR Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo RE-ARCH a.s. 51 038,40 € 14.05.2018 Zmluva
1 2 3 »