Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 188
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
07/2022 Zmluva o spolupráci pri organizovaní regionálneho turnaja FIRST LEGO League ročník 2021/2022 FLL Slovensko o.z. 0,00 € 30.03.2022 Zmluva
09/2022 Licenčná zmluva Miroslav Rusin 0,00 € 24.03.2022 Zmluva
08/2022 Zmluva o podnájme pozemkov Stredná priemyselná škola elektrotechnická 25,00 € 17.03.2022 Zmluva
06/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov KMVK, s.r.o. 3,60 € 14.03.2022 Zmluva
05/2022 Zmluva o poskytnutí služieb ARMSTRONG CC, s.r.o. 420,00 € 03.03.2022 Zmluva
04/2022 Zmluva o spolupráci IBM International Services Centre s.r.o. 0,00 € 02.02.2022 Zmluva
03/2022 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2022 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 360,00 € 24.01.2022 Zmluva
Z/02/2022 Darovacia zmluva Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. 0,00 € 12.01.2022 Zmluva
Z/01/2022 Zmluva o nájme hnuteľného majetku Milan Adamov-aclean 1 800,00 € 31.12.2021 Zmluva
31_12/2021 Súhrnný protokol o zverení majetku do správy Bratislavský samosprávny kraj 0,00 € 31.12.2021 Zmluva
SZ/2021 Oprava sociálnych zariadení v bloku A1 a C budovy Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava Taedium s. r. o. 58 623,50 € 27.12.2021 Zmluva
KSŠ/02/2021 Zmluva o podpore a rozvoji športu Bratislavský krajský zväz hádzanej 4 690,00 € 05.11.2021 Zmluva
D/02/2021 Zabezpečovanie stravovania zamestnancov a poskytovaniie iných plnení GGFS s.r.o. 0,00 € 13.08.2021 Zmluva
UCT/2021/a Zmluva o zabezpečení vedenia účtovnej evidencie
a služieb s tým spojených - dodatok č. 1
FINANCE Partner spol. s r. o. 0,00 € 07.07.2021 Zmluva
2021/06/23 NÁJOMNÁ ZMLUVA na automaty
Delikomat Slovensko, spol. s r. o. 0,00 € 23.06.2021 Zmluva
UCT/2021 Zmluva o zabezpečení vedenia účtovnej evidencie
a služieb s tým spojených
FINANCE Partner spol. s r. o. 1 800,00 € 10.06.2021 Zmluva
Zmluva Zmluva o podpore a rozvoji športu v Bratislavskom samosprávnom kraji Bratislavský futbalový zväz 25 000,00 € 03.05.2021 Zmluva
D/01/2021 Organizačná pomoc pri realizácii športových aktivít skupiny občanov Mgr. Janka Kráľová 0,00 € 23.04.2021 Zmluva
dodatok č.2 GGFS Callio - Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov GGFS s.r.o. 0,00 € 19.03.2021 Zmluva
Dodatok č. 5 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 5 ČSOB Poisťovňa, a.s. 315,92 € 26.02.2021 Zmluva
2/2021 Zmluva o poskytovaní služieb v IT oblasti Adrián Vyskoč - tmp 25,00 € 08.02.2021 Zmluva
1/2021 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v Anglickom jazyku pre stredné školy v pôsobnosti OU Bratislava v roku 2021 Ministerstvo vnútra SR OU BA, odbor školstva 0,00 € 12.01.2021 Zmluva
3/2021 Spolupráca v rámci národného projektu " IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie" Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 11.01.2021 Zmluva
165/2020 Prenájom priestorov Otvorenf hra o. z. 0,00 € 28.12.2020 Zmluva
Dodatok č. 4 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 4 ČSOB Poisťovňa, a.s. 0,00 € 21.12.2020 Zmluva
161 "Streetdance workshop" kultúrno výchovné podujatie formou elektronického prenosu Cultura Humana, o.z 0,00 € 15.12.2020 Zmluva
162 Vianočný koncert 2020 ,kultúrno výchovné podujatie formou elektronického prenosu Cultura Humana, o.z 0,00 € 15.12.2020 Zmluva
128 Prenájom priestorov C0-07 vo výmere 64,80m2 Moitin s.r.o. 694,32 € 04.12.2020 Zmluva
163 Prenájom priestorov stolnotenisovej herne Stoinotenisový klub Devínska Nová Ves 0,00 € 01.12.2020 Zmluva
159/2020 Prenájom vstupných rohoží Lindström,s.r.o. 777,60 € 10.11.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 »