Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluvs Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa a.s. 0,00 € 03.10.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci a poradenstve Zmluva o spolupráci a poradenstve A4A-Agency 4 Academy, s.r.o. 3 960,00 € 19.09.2019 Zmluva
2/2021 Zmluva o poskytovaní služieb v IT oblasti Adrián Vyskoč - tmp 25,00 € 08.02.2021 Zmluva
dodatok č.1 k 91/2015 Dodatok č.1 k zmluve č. 91/2015 o nájme nebytového priestoru ASTRAS, s.r.o. 0,00 € 21.06.2017 Zmluva
123/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 123/2019 B. Gréta Penkalová 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Barbora Rusiňáková 0,00 € 21.10.2019 Zmluva
Dohoda Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie zamestnanca Bc. Gréta Penkalová 0,00 € 02.09.2019 Zmluva
Zmluva Zmluva o podpore a rozvoji športu v Bratislavskom samosprávnom kraji Bratislavský futbalový zväz 33 900,00 € 23.10.2019 Zmluva
170/2020 Zmluva o podpore a rozvoji športu v Bratislavskom samosprávnom kraji Bratislavský futbalový zväz 20 000,00 € 17.08.2020 Zmluva
125/2020 Zmluva č. 125/2020 o nájme nebytového priestoru Centrum inkluzívneho vzdelávania, o.z. 0,00 € 13.03.2020 Zmluva
Dodatok č.2 k zmluve č. 47/2010 Dodatok č. 2 k zmluve č. 47/2010 o nájme nebytového priestoru Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
3/2021 Spolupráca v rámci národného projektu " IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie" Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 11.01.2021 Zmluva
Dodatok týkajúci sa GDPR Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Dodatok č.1 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1 ČSOB Poisťovňa a.s. 0,00 € 26.10.2018 Zmluva
Dodatok č.2 Poistná zmluva Biznis Plus- Dodatok č. 2 ČSOB Poisťovňa a.s. 0,00 € 28.03.2019 Zmluva
Dodatok č. 3 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 3 ČSOB Poisťovňa, a.s. 0,00 € 25.06.2020 Zmluva
Dodatok č. 4 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 4 ČSOB Poisťovňa, a.s. 0,00 € 21.12.2020 Zmluva
Dodatok č. 5 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 5 ČSOB Poisťovňa, a.s. 315,92 € 26.02.2021 Zmluva
161 "Streetdance workshop" kultúrno výchovné podujatie formou elektronického prenosu Cultura Humana, o.z 0,00 € 15.12.2020 Zmluva
162 Vianočný koncert 2020 ,kultúrno výchovné podujatie formou elektronického prenosu Cultura Humana, o.z 0,00 € 15.12.2020 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 23.07.2018 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
Dodatok č .2 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 18.02.2019 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Dávid Urban 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Dávid Urban 0,00 € 15.06.2020 Zmluva
01/vz/2020 Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Dávid Urban 22,00 € 15.06.2020 Zmluva
Komisionárska zmluva Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania DHL Expres (slovakia), spol. s r.o. 0,00 € 22.06.2018 Zmluva
30887365 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30887365 uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách DIGI SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 11.06.2019 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní softvérovej služby iRegistratúra-cloudového riešenia DWC Slovakia a.s. 1 896,00 € 20.08.2019 Zmluva
124/2019 Zmluva č. 124/2019 o nájme nebytového priestoru FoxFin Slovakia s.r.o. 0,00 € 04.10.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »