Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Neuvedené Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 15.12.2017 Zmluva
Dodatok na rok 2020 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
1022844 Zmluva o nájme-operatívny lízing č. 1022844 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 0,00 € 11.02.2019 Zmluva
Zmluva Zmluva č. 106/2018 o nájme nebytového priestoru Volejbalový klub polície - SPU, občianske združenie 0,00 € 19.09.2018 Zmluva
Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve na technologické zariadenie OST č. 24/2009 Veolia Energia Slovensko, a.s. 0,00 € 02.06.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 k 34 / 2009 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na technologické zariadenie OST č. 34/2009 Veolia Energia Slovenko, a.s. 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
2017/136 Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón Vema, s.r.o. 0,00 € 22.05.2017 Zmluva
03649/2019-11 Zmluva o spolupráci č. UNMS/03649/2019-111 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci TransData, s.r.o. 0,00 € 24.06.2019 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 0,00 € 04.05.2018 Zmluva
124/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Tomáš Durec 560,00 € 11.12.2019 Zmluva
Zmluva o spolupráci a licencia Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodi z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. 0,00 € 14.05.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. 0,00 € 26.06.2020 Zmluva
157/2020 Služby vzdelávania, poradenstva a osobného coachingu žiakom Sterdnej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova 16,Bratislava 85101 Tanec Ulice 0,00 € 03.09.2020 Zmluva
107/2018 Zmluva č. 107/2018 o nájme nebytového priestoru Stolnotenisový klub Viktória Petržalka, občianske združenie 0,00 € 12.09.2018 Zmluva
163 Prenájom priestorov stolnotenisovej herne Stoinotenisový klub Devínska Nová Ves 0,00 € 01.12.2020 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
114/2018 Zmluva o prenájme technických zariadení Štefan CYPRICH CYSEL 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 27.06.2019 Zmluva
152/2020 Rozvoj praktických zručností žiakov SPŠE Hálova 16,BA, v oblasti elektrotechniky a multimediálnej techniky Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 31.08.2020 Zmluva
ZoS-SOS/2017/DUAL/178 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu " Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.02.2018 Zmluva
Dohoda Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Štátna pokladnica 0,00 € 19.02.2020 Zmluva
Rámcová zmluva Rámcová kúpna zmluva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. 0,00 € 21.02.2018 Zmluva
D/02/2017 Zmluva č.D/02/2017 o nájme nebytového priestoru Športové centrum polície 3 920,00 € 11.09.2017 Zmluva
100/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty-Karma Kagjü-občianske združenie 55,30 € 02.08.2017 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo SMM s.r.o. 5 165,74 € 14.06.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 28 770,78 € 02.12.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o Dielo zo dňa 02.12.2019 Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 0,00 € 20.12.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA102-045938 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu 52 105,00 € 22.06.2018 Zmluva
2017-1-Sk01-KA102-035097 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 59 900,00 € 10.07.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »