Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1/2005 Poskytovanie služieb dátovej siete SANET SANET 0,00 € 01.06.2005 Zmluva
161 "Streetdance workshop" kultúrno výchovné podujatie formou elektronického prenosu Cultura Humana, o.z 0,00 € 15.12.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 k 34 / 2009 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na technologické zariadenie OST č. 34/2009 Veolia Energia Slovenko, a.s. 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
dodatok č. 1 k zmluve č. 66/2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 66/2012 o nájme nebytového priestoru PhDr. Anna Klimeková 0,00 € 16.09.2018 Zmluva
dodatok č. 1 k zmluve č. 78/2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. 78/2013 o nájme nebytového priestoru Medianetworks s.r.o. 0,00 € 16.09.2018 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o Dielo zo dňa 02.12.2019 Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 0,00 € 20.12.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb GHP Medical Services, s.r.o. 129,00 € 15.07.2019 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 27.06.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve 129/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 129/2020 Milan Adamov-aclean 1 980,00 € 30.09.2020 Zmluva
Dodatok č.2 k zmluve č. 47/2010 Dodatok č. 2 k zmluve č. 47/2010 o nájme nebytového priestoru Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 85/2014 o nájme nebytového priestoru Dodatok č. 2 k zmluve č. 85/2014 o nájme nebytového priestoru FREEDU s.r.o. 0,00 € 29.07.2019 Zmluva
Dodatok Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_027 Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 05.11.2019 Zmluva
Dodatok č .2 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 18.02.2019 Zmluva
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb Moitin, s.r.o. 0,00 € 28.02.2019 Zmluva
Dodatok č.1 k 2016-681-LZM Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve k Rámcovej dohode č. 206-681-LZM GGFS s.r.o 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
dodatok č.1 k 91/2015 Dodatok č.1 k zmluve č. 91/2015 o nájme nebytového priestoru ASTRAS, s.r.o. 0,00 € 21.06.2017 Zmluva
1_96/2016 Dodatok č.1 k zmluve č. 96/2016 o nájme nebytových priestorov OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 01.08.0201 Zmluva
dodatok č.1 k 58/2011 Dodatok č.1 k zmluve č.58/2011 o nájme nebytového priestoru Ildika Valášková 0,00 € 15.06.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb Moitin, s.r.o. 0,00 € 03.01.2018 Zmluva
Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve na technologické zariadenie OST č. 24/2009 Veolia Energia Slovensko, a.s. 0,00 € 02.06.2020 Zmluva
Dodatok č.2 k 90/2015 Dodatok č.2 k zmluve č. 90/2015 o nájme bytu Ing. Matej Kopyčár 0,00 € 01.11.2017 Zmluva
Dodatok č.3 Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb Moitin s.r.o. 5 400,00 € 03.02.2020 Zmluva
Neuvedené Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 15.12.2017 Zmluva
Dodatok na rok 2020 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
Dodatok týkajúci sa GDPR Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Dohoda Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov Ing. Boris Molnár 0,00 € 10.12.2018 Zmluva
Dohoda Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie zamestnanca Mgr. Jozef Lukianov 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
Dohoda Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie zamestnanca Bc. Gréta Penkalová 0,00 € 02.09.2019 Zmluva
Dohoda Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Štátna pokladnica 0,00 € 19.02.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »