Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
D/03/2017 Zmluva č. D/03/2017 o nájme nebytového priestoru Inštitút svätého Františka Saleského, občianske združenie 228,40 € 31.03.0201 Zmluva
1_96/2016 Dodatok č.1 k zmluve č. 96/2016 o nájme nebytových priestorov OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 01.08.0201 Zmluva
1/2005 Poskytovanie služieb dátovej siete SANET SANET 0,00 € 01.06.2005 Zmluva
2017_MPC_EGO_027 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_027 Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 11.04.2017 Zmluva
zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 19.05.2017 Zmluva
2017/136 Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón Vema, s.r.o. 0,00 € 22.05.2017 Zmluva
00063/17/010 Zmluva o prenájme so servisnými službami RICOH Slovakia s.r.o. 0,00 € 01.06.2017 Zmluva
dodatok č.1 k 58/2011 Dodatok č.1 k zmluve č.58/2011 o nájme nebytového priestoru Ildika Valášková 0,00 € 15.06.2017 Zmluva
dodatok č.1 k 91/2015 Dodatok č.1 k zmluve č. 91/2015 o nájme nebytového priestoru ASTRAS, s.r.o. 0,00 € 21.06.2017 Zmluva
Dodatok č.2 k zmluve č. 47/2010 Dodatok č. 2 k zmluve č. 47/2010 o nájme nebytového priestoru Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
2017-1-Sk01-KA102-035097 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 59 900,00 € 10.07.2017 Zmluva
O2 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 01.08.2017 Zmluva
100/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty-Karma Kagjü-občianske združenie 55,30 € 02.08.2017 Zmluva
QUO-38821-Z2R1/0 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o. 120,00 € 03.08.2017 Zmluva
99/2017 Zmluva č.99/2017 o nájme nebytového priestoru Inštitút svätého Františka Saleského, občianske združenie 74,50 € 09.08.2017 Zmluva
D/02/2017 Zmluva č.D/02/2017 o nájme nebytového priestoru Športové centrum polície 3 920,00 € 11.09.2017 Zmluva
D/04/2017 Zmluva č. D/04/2017 o nájme nebytového priestoru Ing. Gabriela Žlebeková - Zdravičko 240,39 € 29.09.2017 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 118 756,77 € 26.10.2017 Zmluva
Dodatok č.2 k 90/2015 Dodatok č.2 k zmluve č. 90/2015 o nájme bytu Ing. Matej Kopyčár 0,00 € 01.11.2017 Zmluva
Dohoda Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie zamestnanca Mgr. Jozef Lukianov 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
103/2017 Zmluva č. 103/2017 o nájme nebytového priestoru PS Agentúra, s.r.o. 190,16 € 10.11.2017 Zmluva
104/2017 Zmluva č. 104/2017 o nájme nebytového priestoru Rusyn Mrdia, občianske združenie 73,23 € 10.11.2017 Zmluva
101/2017 Zmluva č. 101/2017 o nájme nebytového priestoru Ruthenia ensemble, občianske združenie 363,20 € 10.11.2017 Zmluva
102/2017 Zmluva č. 102/2017 o nájme nebytového priestoru molodŷ.Rusynŷ, občianske združenie 57,34 € 10.11.2017 Zmluva
Neuvedené Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 15.12.2017 Zmluva
Dodatok č.1 k 2016-681-LZM Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve k Rámcovej dohode č. 206-681-LZM GGFS s.r.o 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb Moitin, s.r.o. 0,00 € 03.01.2018 Zmluva
Neuvedené Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2018 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 360,00 € 05.01.2018 Zmluva
QUO-43998-W4B5/0 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o. 120,00 € 29.01.2018 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2018/027834 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2017/2018 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 250,00 € 05.02.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »