Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2017_MPC_EGO_027 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_027 Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 11.04.2017 Zmluva
zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 19.05.2017 Zmluva
00063/17/010 Zmluva o prenájme so servisnými službami RICOH Slovakia s.r.o. 0,00 € 01.06.2017 Zmluva
2017/136 Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón Vema, s.r.o. 0,00 € 22.05.2017 Zmluva
dodatok č.1 k 58/2011 Dodatok č.1 k zmluve č.58/2011 o nájme nebytového priestoru Ildika Valášková 0,00 € 15.06.2017 Zmluva
dodatok č.1 k 91/2015 Dodatok č.1 k zmluve č. 91/2015 o nájme nebytového priestoru ASTRAS, s.r.o. 0,00 € 21.06.2017 Zmluva
Dodatok č.2 k zmluve č. 47/2010 Dodatok č. 2 k zmluve č. 47/2010 o nájme nebytového priestoru Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
O2 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 01.08.2017 Zmluva
1_96/2016 Dodatok č.1 k zmluve č. 96/2016 o nájme nebytových priestorov OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 01.08.0201 Zmluva
Dohoda Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie zamestnanca Mgr. Jozef Lukianov 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
Dodatok č.2 k 90/2015 Dodatok č.2 k zmluve č. 90/2015 o nájme bytu Ing. Matej Kopyčár 0,00 € 01.11.2017 Zmluva
Neuvedené Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 15.12.2017 Zmluva
Dodatok č.1 k 2016-681-LZM Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve k Rámcovej dohode č. 206-681-LZM GGFS s.r.o 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb Moitin, s.r.o. 0,00 € 03.01.2018 Zmluva
Rámcová zmluva Rámcová kúpna zmluva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. 0,00 € 21.02.2018 Zmluva
ZoS-SOS/2017/DUAL/178 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu " Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.02.2018 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 0,00 € 04.05.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci a licencia Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodi z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. 0,00 € 14.05.2018 Zmluva
Zmluva o spracúvaní OÚ Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKY, s.r.o. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) Milan Bojnanský 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Dodatok týkajúci sa GDPR Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
106/2018 Zmluva č. 106/2018 o poskytovaní stravovania pre zamestnancov a žiakov OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 25.06.2018 Zmluva
Komisionárska zmluva Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania DHL Expres (slovakia), spol. s r.o. 0,00 € 22.06.2018 Zmluva
Zmluva o postúpení práv Zmluva o postúpení práv a povinností k výdajnej školskej jedálni OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 23.07.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
112/2018 Zmluva č. 112/2018 o poskytovaní stravovania pre žiakov a zamestnancov Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 0,00 € 21.08.2018 Zmluva
111/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 111/2018 Ing. Július Salai 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
110/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Ing. Boris Molnár 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
109/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Ing. Jozef Krajči 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »