Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva o dielo Zmluva o dielo LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 118 756,77 € 26.10.2017 Zmluva
2017-1-Sk01-KA102-035097 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 59 900,00 € 10.07.2017 Zmluva
2019-1-SK01-KA102-060597 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 53 370,00 € 02.07.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA102-045938 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu 52 105,00 € 22.06.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo RE-ARCH a.s. 51 038,40 € 14.05.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o podpore a rozvoji športu v Bratislavskom samosprávnom kraji Bratislavský futbalový zväz 33 900,00 € 23.10.2019 Zmluva
150/2020 Výmena podlahových krytín Slovak Edu Team - SET, s. r. o. 31 723,45 € 03.09.2020 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 28 770,78 € 02.12.2019 Zmluva
170/2020 Zmluva o podpore a rozvoji športu v Bratislavskom samosprávnom kraji Bratislavský futbalový zväz 20 000,00 € 17.08.2020 Zmluva
Dodatok č.3 Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb Moitin s.r.o. 5 400,00 € 03.02.2020 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo SMM s.r.o. 5 165,74 € 14.06.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci a poradenstve Zmluva o spolupráci a poradenstve A4A-Agency 4 Academy, s.r.o. 3 960,00 € 19.09.2019 Zmluva
D/02/2017 Zmluva č.D/02/2017 o nájme nebytového priestoru Športové centrum polície 3 920,00 € 11.09.2017 Zmluva
127 Zmluva o nájme nebytového priestoru Hemisféra ľavá o.z. 2 400,00 € 03.07.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve 129/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 129/2020 Milan Adamov-aclean 1 980,00 € 30.09.2020 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní softvérovej služby iRegistratúra-cloudového riešenia DWC Slovakia a.s. 1 896,00 € 20.08.2019 Zmluva
129/2020 Zmluva o poskytovaní služieb Milan Adamov-aclean 990,00 € 25.08.2020 Zmluva
2019-TCA-030 Zmluva o poskytnutí grantu na:Aktivita nadnárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 893,00 € 04.11.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Mgr. Jozef Lukianov 850,00 € 11.03.2019 Zmluva
159/2020 Prenájom vstupných rohoží Lindström,s.r.o. 777,60 € 10.11.2020 Zmluva
117/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 117/2019 Mgr. Jozef Lukianov 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
118/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 118/2019 Ing. Boris Molnár 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
119/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 119/2019 Ing. Zuzana Petranová 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
120/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 120/2019 Mgr. Alena Trubenová 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
121/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 121/2019 Mgr. Janka Starychová 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
122/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 122/2019 Mgr. Michal Mudroch 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
123/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 123/2019 B. Gréta Penkalová 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
128 Prenájom priestorov C0-07 vo výmere 64,80m2 Moitin s.r.o. 694,32 € 04.12.2020 Zmluva
124/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Tomáš Durec 560,00 € 11.12.2019 Zmluva
D/01/2019 Zmluva č. D/01/2019 o nájme nebytového priestoru Fxfin Slovakia s.r.o. 369,90 € 28.06.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »