Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
165/2020 Prenájom priestorov Otvorenf hra o. z. 0,00 € 28.12.2020 Zmluva
158/2020 Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb RoboTech Vision s.r.o. 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb Juraj Valocsay 12,00 € 12.08.2020 Zmluva
150/2020 Výmena podlahových krytín Slovak Edu Team - SET, s. r. o. 31 723,45 € 03.09.2020 Zmluva
151/2020 Poradenské IT služby Martin Supek 0,00 € 02.09.2020 Zmluva
152/2020 Rozvoj praktických zručností žiakov SPŠE Hálova 16,BA, v oblasti elektrotechniky a multimediálnej techniky Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 31.08.2020 Zmluva
153/2020 Počítačové služby,spracovanie údajov a vykonávanie vzdelávacej činnosti pre žiakov SPŠE Hálova 16 Matúš Poruben - Bit-Emit 0,00 € 17.09.2020 Zmluva
154/2020 Počítačové spracovanie údajov a vykonávanie vzdelávacej činnosti žiakov SPSE Hálova 16,BA Michal Michel 0,00 € 17.09.2020 Zmluva
155/2020 Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy pedagogickým zamestnancom a žiakom 3 a 4 ročíkov v oblasti sociálnych sietí Mgr. Peter Kniez 0,00 € 31.08.2020 Zmluva
129/2020 Zmluva o poskytovaní služieb Milan Adamov-aclean 990,00 € 25.08.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve 129/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 129/2020 Milan Adamov-aclean 1 980,00 € 30.09.2020 Zmluva
01/vz/2020 Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Dávid Urban 22,00 € 15.06.2020 Zmluva
170/2020 Zmluva o podpore a rozvoji športu v Bratislavskom samosprávnom kraji Bratislavský futbalový zväz 20 000,00 € 17.08.2020 Zmluva
156/2020 Služba SMS Connector O2 Bussines Services, a.s. 0,00 € 14.10.2020 Zmluva
159/2020 Prenájom vstupných rohoží Lindström,s.r.o. 777,60 € 10.11.2020 Zmluva
160/2020 Zmluva o spolupráci Katolícka univerzita v Ružomberku 0,00 € 07.10.2020 Zmluva
161 "Streetdance workshop" kultúrno výchovné podujatie formou elektronického prenosu Cultura Humana, o.z 0,00 € 15.12.2020 Zmluva
162 Vianočný koncert 2020 ,kultúrno výchovné podujatie formou elektronického prenosu Cultura Humana, o.z 0,00 € 15.12.2020 Zmluva
163 Prenájom priestorov stolnotenisovej herne Stoinotenisový klub Devínska Nová Ves 0,00 € 01.12.2020 Zmluva
128 Prenájom priestorov C0-07 vo výmere 64,80m2 Moitin s.r.o. 694,32 € 04.12.2020 Zmluva
1/2021 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v Anglickom jazyku pre stredné školy v pôsobnosti OU Bratislava v roku 2021 Ministerstvo vnútra SR OU BA, odbor školstva 0,00 € 12.01.2021 Zmluva
Dodatok č. 4 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 4 ČSOB Poisťovňa, a.s. 0,00 € 21.12.2020 Zmluva
1/2005 Poskytovanie služieb dátovej siete SANET SANET 0,00 € 01.06.2005 Zmluva
2/2021 Zmluva o poskytovaní služieb v IT oblasti Adrián Vyskoč - tmp 25,00 € 08.02.2021 Zmluva
3/2021 Spolupráca v rámci národného projektu " IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie" Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 11.01.2021 Zmluva
Dodatok č. 5 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 5 ČSOB Poisťovňa, a.s. 315,92 € 26.02.2021 Zmluva
dodatok č.2 GGFS Callio - Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov GGFS s.r.o. 0,00 € 19.03.2021 Zmluva
157/2020 Služby vzdelávania, poradenstva a osobného coachingu žiakom Sterdnej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova 16,Bratislava 85101 Tanec Ulice 0,00 € 03.09.2020 Zmluva
D/03/2017 Zmluva č. D/03/2017 o nájme nebytového priestoru Inštitút svätého Františka Saleského, občianske združenie 228,40 € 31.03.0201 Zmluva
2017_MPC_EGO_027 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_027 Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 11.04.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »