Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2020 Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2020 Nadácia BVS 300,00 € 08.06.2020 Zmluva
Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve na technologické zariadenie OST č. 24/2009 Veolia Energia Slovensko, a.s. 0,00 € 02.06.2020 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Kristián Lipták 150,00 € 28.05.2020 Zmluva
Zmluva č. 127/2020 Zmluva č. 127/2020 o nájme nebytového priestoru Moitin s.r.o. 0,00 € 07.05.2020 Zmluva
125/2020 Zmluva č. 125/2020 o nájme nebytového priestoru Centrum inkluzívneho vzdelávania, o.z. 0,00 € 13.03.2020 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní počítačových služieb Martin Supek 0,00 € 28.02.2020 Zmluva
126/2020 Zmluva č. 126/2020 o nájme nebytového priestoru Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením o.z. 0,00 € 28.02.2020 Zmluva
Dohoda Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Štátna pokladnica 0,00 € 19.02.2020 Zmluva
2020_MPC_NP_PoP_SŠ_015 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít_2020_MPC_NP_PoP_SŠ_015 Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 07.02.2020 Zmluva
Dodatok č.3 Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb Moitin s.r.o. 5 400,00 € 03.02.2020 Zmluva
OÚ-BA-OS1-2020/034549 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre súťažiacich stredných škôl v územnje pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2020 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 360,00 € 14.01.2020 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2020/033170 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2019/2020 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 280,00 € 13.01.2020 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o Dielo zo dňa 02.12.2019 Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 0,00 € 20.12.2019 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania pre žiakov a zamestnancov Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 0,00 € 20.12.2019 Zmluva
124/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Tomáš Durec 560,00 € 11.12.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 28 770,78 € 02.12.2019 Zmluva
Memorandum Memorandum o vzájomnej spolupráci OpenLab, o.z. 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
Dodatok na rok 2020 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
03649/2019-11 Zmluva o spolupráci č. UNMS/03649/2019-111 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
Dodatok Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_027 Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 05.11.2019 Zmluva
2019-TCA-030 Zmluva o poskytnutí grantu na:Aktivita nadnárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 893,00 € 04.11.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo SKOM, spol. s r.o. 0,00 € 31.10.2019 Zmluva
Zmluva Zmluva o podpore a rozvoji športu v Bratislavskom samosprávnom kraji Bratislavský futbalový zväz 33 900,00 € 23.10.2019 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Barbora Rusiňáková 0,00 € 21.10.2019 Zmluva
124/2019 Zmluva č. 124/2019 o nájme nebytového priestoru FoxFin Slovakia s.r.o. 0,00 € 04.10.2019 Zmluva
Zmluva o spolupráci a poradenstve Zmluva o spolupráci a poradenstve A4A-Agency 4 Academy, s.r.o. 3 960,00 € 19.09.2019 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Michal Michel 0,00 € 17.09.2019 Zmluva
0012963 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Business Services, a.s. 0,00 € 10.09.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Július Retzer 0,00 € 10.09.2019 Zmluva
Dohoda Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie zamestnanca Bc. Gréta Penkalová 0,00 € 02.09.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 »