Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Dávid Urban 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb Mgr. Peter Kniez 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
158/2020 Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb RoboTech Vision s.r.o. 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
117/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 117/2019 Mgr. Jozef Lukianov 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
118/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 118/2019 Ing. Boris Molnár 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
119/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 119/2019 Ing. Zuzana Petranová 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
120/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 120/2019 Mgr. Alena Trubenová 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
121/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 121/2019 Mgr. Janka Starychová 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
122/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 122/2019 Mgr. Michal Mudroch 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
123/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 123/2019 B. Gréta Penkalová 700,00 € 28.08.2019 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní softvérovej služby iRegistratúra-cloudového riešenia DWC Slovakia a.s. 1 896,00 € 20.08.2019 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 85/2014 o nájme nebytového priestoru Dodatok č. 2 k zmluve č. 85/2014 o nájme nebytového priestoru FREEDU s.r.o. 0,00 € 29.07.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb GHP Medical Services, s.r.o. 129,00 € 15.07.2019 Zmluva
2019-1-SK01-KA102-060597 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 53 370,00 € 02.07.2019 Zmluva
D/01/2019 Zmluva č. D/01/2019 o nájme nebytového priestoru Fxfin Slovakia s.r.o. 369,90 € 28.06.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 27.06.2019 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci TransData, s.r.o. 0,00 € 24.06.2019 Zmluva
WS/2019A6200-1 Zmluva č.WS/2019A6200-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa osobnyudaj.sk, s.r.o. 0,00 € 19.06.2019 Zmluva
30887365 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30887365 uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách DIGI SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 11.06.2019 Zmluva
Dohoda Dohoda o zverení služobného osobného motorového vozidla do používania Ing. Daniela Hívešová, PhD. 0,00 € 31.05.2019 Zmluva
116/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 116/2019 Janka Starychová 140,00 € 30.04.2019 Zmluva
Dohoda Dohoda o zverení služobného osobného motorového vozidla do používania Ing. Peter Farkaš 0,00 € 17.04.2019 Zmluva
Dohoda Dohoda o zverení služobného osobného motorového vozidla do používania Ing. Dušan Jenčo 0,00 € 03.04.2019 Zmluva
Dodatok č.2 Poistná zmluva Biznis Plus- Dodatok č. 2 ČSOB Poisťovňa a.s. 0,00 € 28.03.2019 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Mgr. Jozef Lukianov 850,00 € 11.03.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 k 34 / 2009 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na technologické zariadenie OST č. 34/2009 Veolia Energia Slovenko, a.s. 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
00287/18/010 Zmluva o prenájme so servisnými službami RICOH Slovakia s.r.o. 0,00 € 08.03.2019 Zmluva
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb Moitin, s.r.o. 0,00 € 28.02.2019 Zmluva
Dodatok č .2 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 18.02.2019 Zmluva
QUO-54646-W8P9/0 Zmluva o uverejnení inzercie Mediatel spol. s r.o. 120,00 € 14.02.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 »