Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1022844 Zmluva o nájme-operatívny lízing č. 1022844 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 0,00 € 11.02.2019 Zmluva
Dohoda Dohoda o zverení služobného motorového vozidla do používania Mgr. Jozef Lukianov, Ivan Múčka, Pavol Lucký 0,00 € 11.02.2019 Zmluva
Dohoda o prevode Dohoda o prevode telefónneho čísla O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 08.02.2019 Zmluva
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 115/2019 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 115/2019 Mgr. Michal Mudroch 350,00 € 28.01.2019 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2019/021045 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2018/2019 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 270,00 € 15.01.2019 Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 10.01.2019 Zmluva
OU-BA-OS1-2019/019027 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre súťažiacich SŠ v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2019 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 360,00 € 07.01.2019 Zmluva
114/2018 Zmluva o prenájme technických zariadení Štefan CYPRICH CYSEL 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
Dohoda Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov Ing. Boris Molnár 0,00 € 10.12.2018 Zmluva
Dodatok č.1 Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1 ČSOB Poisťovňa a.s. 0,00 € 26.10.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o spolupráci Levelup-tech, s.r.o. 0,00 € 10.10.2018 Zmluva
Zmluvs Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa a.s. 0,00 € 03.10.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 27.09.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva č. 106/2018 o nájme nebytového priestoru Volejbalový klub polície - SPU, občianske združenie 0,00 € 19.09.2018 Zmluva
dodatok č. 1 k zmluve č. 66/2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 66/2012 o nájme nebytového priestoru PhDr. Anna Klimeková 0,00 € 16.09.2018 Zmluva
dodatok č. 1 k zmluve č. 78//2013 Zmluva č. 78/2013 o nájme nebytového priestoru Medianetworks s.r.o. 0,00 € 16.09.2018 Zmluva
dodatok č. 1 k zmluve č. 78/2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. 78/2013 o nájme nebytového priestoru Medianetworks s.r.o. 0,00 € 16.09.2018 Zmluva
107/2018 Zmluva č. 107/2018 o nájme nebytového priestoru Stolnotenisový klub Viktória Petržalka, občianske združenie 0,00 € 12.09.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb GHP Medical Services, s.r.o. 129,00 € 10.09.2018 Zmluva
Dohoda o prevode telefónneho čísla Dohoda o prevode telefónneho čísla O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 05.09.2018 Zmluva
Dohoda o prevode telefónneho čísla Dohoda o prevode telefónneho čísla O2 Slovakia, s.r.o. 0,00 € 05.09.2018 Zmluva
112/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Mgr. Jozef Lukianov 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
111/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 111/2018 Ing. Július Salai 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
110/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Ing. Boris Molnár 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
109/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Ing. Jozef Krajči 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
108/2018 Zmluva o ubytovaní zamestnanca Mgr. Alena Trubenová 0,00 € 31.08.2018 Zmluva
112/2018 Zmluva č. 112/2018 o poskytovaní stravovania pre žiakov a zamestnancov Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 0,00 € 21.08.2018 Zmluva
QUO-49508-S7Y5/0 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o. 120,00 € 07.08.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Štefan Cyprich CYSEL 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 »