Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva Zmluva o poskytovaní počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov Dávid Urban 0,00 € 23.07.2018 Zmluva
Zmluva o postúpení práv Zmluva o postúpení práv a povinností k výdajnej školskej jedálni OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
106/2018 Zmluva č. 106/2018 o poskytovaní stravovania pre zamestnancov a žiakov OXA Delivery Service s.r.o. 0,00 € 25.06.2018 Zmluva
2018-1-SK01-KA102-045938 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu 52 105,00 € 22.06.2018 Zmluva
Komisionárska zmluva Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania DHL Expres (slovakia), spol. s r.o. 0,00 € 22.06.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo SMM s.r.o. 5 165,74 € 14.06.2018 Zmluva
Zmluva o spracúvaní OÚ Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKY, s.r.o. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) Milan Bojnanský 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Dodatok týkajúci sa GDPR Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo RE-ARCH a.s. 51 038,40 € 14.05.2018 Zmluva
Zmluva o spolupráci a licencia Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodi z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. 0,00 € 14.05.2018 Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 0,00 € 04.05.2018 Zmluva
Zmluva č. 10/2018 Zmluva č. 10/2018 o poskytnutí finančného príspevku SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu 300,00 € 17.04.2018 Zmluva
ZO/2018Z6200 Zmluva č. ZO/2018Z6200 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 12.03.2018 Zmluva
ZoS-SOS/2017/DUAL/178 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu " Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 27.02.2018 Zmluva
Rámcová zmluva Rámcová kúpna zmluva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. 0,00 € 21.02.2018 Zmluva
105/2018 Zmluva č. 105/2018 o nájme nebytového priestoru OXA Delivery Service s.r.o. 214,78 € 15.02.2018 Zmluva
OÚ-BA-OS3-2018/027834 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2017/2018 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 250,00 € 05.02.2018 Zmluva
QUO-43998-W4B5/0 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o. 120,00 € 29.01.2018 Zmluva
Neuvedené Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2018 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 360,00 € 05.01.2018 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb Moitin, s.r.o. 0,00 € 03.01.2018 Zmluva
Dodatok č.1 k 2016-681-LZM Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve k Rámcovej dohode č. 206-681-LZM GGFS s.r.o 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
Neuvedené Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a.s. 0,00 € 15.12.2017 Zmluva
103/2017 Zmluva č. 103/2017 o nájme nebytového priestoru PS Agentúra, s.r.o. 190,16 € 10.11.2017 Zmluva
104/2017 Zmluva č. 104/2017 o nájme nebytového priestoru Rusyn Mrdia, občianske združenie 73,23 € 10.11.2017 Zmluva
101/2017 Zmluva č. 101/2017 o nájme nebytového priestoru Ruthenia ensemble, občianske združenie 363,20 € 10.11.2017 Zmluva
102/2017 Zmluva č. 102/2017 o nájme nebytového priestoru molodŷ.Rusynŷ, občianske združenie 57,34 € 10.11.2017 Zmluva
Dohoda Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie zamestnanca Mgr. Jozef Lukianov 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
Dodatok č.2 k 90/2015 Dodatok č.2 k zmluve č. 90/2015 o nájme bytu Ing. Matej Kopyčár 0,00 € 01.11.2017 Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 118 756,77 € 26.10.2017 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 »